Home > OMXS30 Analys v.50 ”OMXS30 har fått nya säljsignaler men även varit nere vid viktiga stödnivåer…”

OMXS30 Analys v.50 ”OMXS30 har fått nya säljsignaler men även varit nere vid viktiga stödnivåer…”

OMXS30 fick förra veckan nya säljsignaler och gick sedan ned och testade långsiktigt viktiga stödnivåer. Nya starka säljsignaler erhålls om indexet på ett tydligt sätt skulle etablera sig under stödområdet vid ca 1435-1437. Det som talar för nya säljsignaler är att trenderna pekar nedåt, handelsvolymsambanden är negativa och indexet ligger under sin viktiga 20- och 200-dagars medeltalskurvor som dessutom lutar nedåt. Däremot så ligger OMXSS30, trots de nuvarande kraftigt fallande trenderna, sett i ett flerårigt tidsperspektiv fortfarande bara kvar i en stor konsolideringsformation. Där finns det starka stödområden kring ca 1435-1510 och kraftiga motstånd vid ca 1680-1720. I och med att det nedre stödområdet nu testas kan det vara så att nedgången har nått sitt max och att läget nu ska börja att stabiliseras. Detta återstår dock att se. Intressanta köpsignaler erhålls emellertid om OMXS30 kan etablera sig över motstånden vid ca 1473-1482, ca 1512-1513 och ca 1544 under en relativt hög handelsaktivitet.

Stockholmsbörsen hade förra veckan en kraftigt fallande tendens under en ökande handelsaktivitet. Vårt svenska storbolagsindex OMXS30 avslutade veckan på 1454,03 vilket innebar ett fall på hela -4,0 procent. Indexet har därmed hittills i år gått ned med -7,8 procent. Med hänsyn till förfallna utdelningar ligger däremot årets nedgång på det något bättre -4,0 procent.

Förra veckan började starkt efter att USA och Kina under G20-möte bestämt sig för en paus på 90 dagar i handelskonflikten och där den amerikanske presidenten Donald Trump bland annat meddelat att Kina skull sänka tullarna kraftigt på den amerikanska bilimporten.

Men när det senare under veckan kom fram uppgifter som ifrågasatte mycket av detta och där Trump – som vanligt – kom med dubbeltydiga besked försämrades det internationella börsklimatet vilket då också smittade av sig på Stockholmsbörsen.

När USA sedan också lät gripa finanschefen för det kinesiska telekombolaget Huawei, som dessutom är dotter till bolagets grundare och kandidat till vd-posten, sjönk förväntningarna på ett snart slut på handelskonflikten ännu mer.

Viss styrka mot slutet av börsveckan kom dock ifrån den amerikanska centralbanken Federal Reserve som då signalerade en försiktigare hållning gentemot kommande räntehöjningar.

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka! 

Bland enskilda OMXS30-bolag var det endast Ericsson som under veckan orkade stå emot snålblåsten på börsen. Aktien gynnades av att många länder uppmanat sina operatörer att inte använda kinesiska telekomleverantörer på grund av risken för informationsläckor.

Säsongsmässigt sett brukar den först delen av december vara en stark period på börsen. Men den styrkan har i år lyst med sin frånvaro. Vanligtvis brukar sedan börsen toppa av kring luciahelgen för att sedan ha en svacka tills dagarna innan julhelgen. Under julhelgerna och första delen av januari brukar sedan det klassiska julrallyt glädja aktieägarna. Att börsen brukar toppa av vid lucia kan ha att göra med PPM-pengarna som kommer in i på börsen de närmaste dagarna och som då vanligtvis brukar ge några dagars bättre börs. Det återstår dock att se om det blir likadant i år.

För OMXS30 ser den långsiktiga bilden fortsatt ytterst tveksam och osäker ut. I och för sig ligger indexet sett i ett flerårigt tidsperspektiv i en stor konsolideringsformation mellan ett starkt stödområde kring ca 1435-1510 och ett motståndsområde kring ca 1680-1720. Förra veckans nedgång förde också ned indexet till som lägst 1436,66 vilket i princip är ganska exakt vid nivån för den nedåtlutande stödnivån. Men att indexet gått ned till en stödnivå är ingen köpsignal i sig självt. Särskilt när handelsvolymsambanden är så pass negativa.

Analys OMXS30

Skulle dock OMXS30 ifrån detta översålda läge vända uppåt och etablera sig över motstånden vid ca 1473 och ca 1544 under en klart ökande handelsaktivitet erhålls emellertid mycket intressanta köpsignaler. Men innan något liknande skett är det nog läge att vara försiktig.

För skulle OMXS30 etablera sig under stödnivåerna vid ca 1435-1437 erhålls nya kraftiga säljsignaler. De formationer som bildats indikerar då också att det finns stor risk att indexet med tiden ska ned och testa av de långsiktigt viktiga stödnivåerna kring ca 1250-1300.

I det kortsiktigare dagsdiagrammet ser vi att OMXS30 förra veckan toppade av vid 1544,39 men sedan i snabb följd fick ett flertal säljsignaler. Indexet får här en ny säljsignal om det etablerar sig under förra veckans lägsta nivå vid 1436,66.

Analys OMXS30

Kan dock OMXS30 orka parkera sig över motståndsområdena vid ca 1473-1482, ca 1512-1513 och ca 1544 erhålls istället köpsignaler. Särskilt intressanta vore dessa eventuella köpsignaler om det under uppgångsdagarna då vore en relativt hög börsomsättning, gärna på minst 22-25 miljarder per dag.

Men dessförinnan dominerar de negativa trenderna diagrambilden för OMXS30. Både den långa trenden, som vi definierar efter lutningen på 200-dagars medeltalskurvan, och den korta trenden, lutningen på 20-dagars medeltalskurvan, är nämligen nedåtriktade. Indexet ligger dessutom under båda dessa viktiga medeltalskurvor och handelsvolymsambanden är negativa även i dagsdiagrammet.

I timdiagrammets ännu kortsiktigare tidsperspektiv ser vi att OMXS30 efter förra veckans kraftiga fall sedan gjorde en liten uppåtriktad rekyl under fredagen. Om denna rekyl orkar fortsätta erhålls kortsiktiga köpsignaler om motstånden vid ca 1468, ca 1479 och ca 1485 bryts. Skulle däremot OMXS30 på nytt vända nedåt får indexet nya säljsignaler om stöden vid ca 1451-1452, ca 1448 och ca 1436 bryts.

Analys OMXS30

Kortsiktigt inriktade aktörer kan därför förslagsvis agera för uppgång så länge som stödet vid ca 1451-1452 håller. Alternativt väntar man på att motståndet vid ca 1468 bryts innan man tar position för uppgång. Flytta sedan också upp stopp lossen, som alltså förslagsvis först sätts till strax under 1451, allt eftersom indexet rör sig uppåt.

Skulle däremot stödet vid ca 1451-1452 brytas kan man istället handla för nedgång. Sikta i så fall först och främst på ett test av stödnivån vid ca 1436. Förslagsvis börjar man då med en stopp loss strax över ca 1455 som sedan flyttas med nedåt allt eftersom indexet rör sig mot lägre nivåer.

För mer långsiktiga investerare är läget minst sagt osäkert. Trenderna pekar nedåt, OMXS30 har tidigare fått viktiga säljsignaler under en relativt hög handelsaktivitet och även etablerat sig under sina 40-veckors och 200-dagars medeltalskurvor. Stopp lossen för långsiktiga placeringar vid ca 1590-1593-området är sedan länge passerad. Den försiktige placeraren ligger därmed helst ganska likvid och avvaktar till dess indexet fått en tydlig reversal eller någon annan typ av stark köpsignal under en relativt hög börsaktivitet innan nya köp görs.

En betydligt mer offensiv strategi som vi tidigare tagit upp är att köpa för uppgång när indexet är nere i stödområdet vid ca 1435-1510 som är den nedre delen av det stora fleråriga konsolideringsområdet. Använder man sig av denna något riskabla strategi rekommenderar vi i en stopp loss om stödnivån vid ca 1435 skulle brytas. För i så fall får indexet nämligen nya starka säljsignaler.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto