Home > OMXS30 Analys v.50 ”OMXS30 rusar på upp till viktig motståndsnivå”

OMXS30 Analys v.50 ”OMXS30 rusar på upp till viktig motståndsnivå”

OMXS30 fick förra veckan ett antal nya köpsignaler och satte också full fart uppåt. Både de långsiktiga och de kortsiktiga trenderna pekar uppåt och handelsvolymsambanden är positiva. Därför ser läget ljust ut för OMXS30 de närmaste månaderna. Kortsiktigt sett finns det dock utmaningar. Börsen är överköpt, säsongsmönstret är kortsiktigt negativt och OMXS30 närmar sig ett viktigt motståndsområde vid ca 1540-1550. Stödområden finns vid ca 1490-1500. Men så länge som eventuella nedgångarna sker under låg börsomsättning, och den långsiktigt viktiga stödnivån vid ca 1392 håller, betraktar vi dessa bara som nedåtriktade rekyler inom en uppåtriktad trend. 


Stockholmsbörsen avancerade
förra veckan kraftigt uppåt under relativt hög handel. Vårt svenska storbolagsindexet OMXS30 gick upp med hela 4,4 procent och stängde veckan på 1534,27. I år ligger därmed indexets utveckling på +6,0 procent. Och på +10,6 procent inklusive utdelningar.

Veckan började med en viss dramatik. Helgen innan hade Italien röstade nej till en författningsreform och landets premiärminister Matteo Renzi aviserade sin avgång. Men mönstret följer på det vi nu vant oss vid efter Brexitvalet, statskuppsförsöket i Turkiet och det amerikanska presidentvalet. Den svenska och de övriga europeiska börserna skakade snabbt av sig oron och kurserna vände sedan raskt uppåt igen.

Detta att negativa nyheter inte riktigt biter på börserna är ett typiskt tecken på en urstark bullmarket. Detta indikerar också att det finns mycket kapital som står vid sidan av börsen och där beslutsfattarna inte vågat köpa tidigare på grund av diverse orosmoln kring geopolitik och konjunkturutsikter. När nu oroshärdarna bockas av en efter en utan att börskraschen kommer och när även konjunktursignalerna börja stärkas blir det plötsligt trångt i porten för att köpa aktier.

Det ser vi i diagrammen genom att ett mönster av successivt allt högre och högre både bottnar och toppar bildats. Och inte minst genom att handelsaktiviteten på börsen oftast är högre under uppgångsdagarna än den under nedgångsdagarna.

Detta positiva handelsvolymsamband indikerar att det är kapitalstarka långsiktiga placerare som nu mer och mer börjar dominera börsklimatet. Det är inte längre bara kortsiktiga spekulanter som köper ena dagen och säljer nästa dag som agerar på börserna.

Förra veckan fick OMXS30 nya köpsignaler när indexet, efter att först varit nere och testat stödnivån vid ca 1462, sedan snabbt svängde upp och gick över motstånden både vid ca 1479, ca 1484 och ca 1491. Under veckan skapades sedan också ett kortsiktigt motstånd vid ca 1502 som dock även det passerades.

Analys OMXS30

Både den långa trenden, som vi definierar efter lutningen på 200-dagars medeltalskurvan, och den korta trenden, lutningen på 20-dagars medeltalskurvan, är nu tydligt uppåtriktade.

Stochastic-indikatorn visar å andra sidan att OMXS30 är i ett överköpt läge. Detta är emellertid ingen säljsignal i sig själv då indexet kan fortsätta att vara överköpt en längre tid om den kommit in i en stark trend. Men man kan då däremot öka beredskapen på att indexet lättare kan göra en nedåtriktad rekyl inom den uppåtgående trenden.

Säsongsmässigt så har också ofta börsen en kortsiktig svaghet i mitten december. Vi får se om vi får det i år också. I så fall brukar den ta slut dagarna innan julhelgen.

Analys OMXS30

I veckodiagrammet nedan ser vi att OMXS30 har ett motståndsområde kring ca 1547. Dit är det helt plötsligt bara 0,8 procent om man utgår från indexvärdet i skrivande stund på 1354,27. Där ser vi också att OMXS30 de senaste månaderna fått ett antal långsiktigt intressanta köpsignaler.

Analys OMXS30

Skulle OMXS30 orka etablera sig över motståndsområdet kring ca 1540-1550 så erhålls nya köpsignaler. I så fall siktar vi på uppgångar till motståndsområdet vid ca 1650.

I och med det att OMXS30 nu närmar sig ett starkt motståndsområde, indexet är överköpt och att det kortsiktiga säsongsmönstret nu indikerar svaghet så ökar risken för en nedåtriktad rekyl. Men innan vi fått signaler på att en sådan startat går vi efter köpsignalerna och den uppåtriktade trendens riktning.

Och skulle kortsiktiga säljsignaler erhållas och nedgångar börja ske under en relativt låg handelsaktivitet ser vi dessa nedgångar främst som potentiella köptillfällen för den mer långsiktigt inriktade placeraren.

En kortsiktig säljsignal skulle till exempel erhållas om den branta trendlinjen i timdiagrammet bryts. I skrivande stund ligger den vid ca 1520. En annan kortsiktigt säljsignal fås om stödet vid ca 1491 bryts. Är man dock riktigt försiktig så kan man använda sig av en stopp på kortsiktiga uppgångspositioner så fort som OMXS30 stänger under dagen innans lägsta nivå.

Men det är alltså först om nedgångarna börjar ske under hög handelsaktivitet, till exempel med minst 25 miljarder per dag, eller om det viktiga stödet vid ca 1392 bryts, som säljsignalerna blir viktiga i det lite längre perspektivet.

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

För kortsiktig inriktade aktörer rekommenderar vi att man följer de senast erhållna signalerna och då alltså i huvudsak agera för uppgång. Sikta på uppgångar till först och främst motståndsområdet vid ca 1547-området.

Använd dock gärna tajta stoppar. Den traditionsenliga nedåtriktade decemberrekylen kan nämligen ibland bli både snabb och kraftig. Stopp loss förslagsvis om indexet stänger under dagen innans lägsta nivå.

Är man mer långsiktigt inriktad så rekommenderar vi att man de närmaste månaderna ligger för uppgång på OMXS30. Detta gäller så länge som handelsvolymsambanden fortsätter att vara positiva, de långa trenderna pekar uppåt och indexet befinner sig över stödet vid ca 1392.

Finns det utrymme så använd gärna eventuella nedåtriktade rekyler, som sker under en relativt låg handelsaktivitet, att köpa och då öka på aktie- och indexinnehaven.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto