Home > OMXS30 Analys v.50 ”OMXS30 tvekar vid viktigt läge…”

OMXS30 Analys v.50 ”OMXS30 tvekar vid viktigt läge…”

OMXS30 har tidigare fått säljsignaler när viktiga stödnivåer brutits vid 1600-området. Här tvekar dock börsen i sin utveckling. För även om också den kortsiktiga trenden pekar nedåt så är börsen nämligen översåld och den långa trenden pekar fortfarande uppåt. Skulle emellertid OMXS30 parkera sig under stödnivåerna vid ca 1591 och ca 1583 under en stigande handelsaktivitet bekräftas de tidigare säljsignalerna. Men intressanta köpsignaler skulle erhållas om börsen trots allt ifrån detta översålda läge skulle finna ny kraft och under en ökande handelsaktivitet etablerade sig över motståndsnivån vid ca 1640.

Stockholmsbörsen hade förra veckan till slut en stigande utveckling under en ökande börsaktivitet. Vårt svenska storbolagsindex OMXS30 avancerade 1,2 procent och stängde veckan på 1610,82. Årets uppgång ligger därmed på +6,2 procent och på +10,0 procent om även årets avskilda utdelningar inkluderas.

Under veckan visade OMXS30 upp en mestadels oregelbunden utveckling men avslutade på ett positivt sätt. Det var framförallt att banksektorn som vände upp efter offentliggörandet av ett nytt förslag till europeisk bankreglering.

Det var det nya kapitalregelverket Basel IV som inte verkade vara så ogynnsamt som befarat för bankerna. Annars har banker och andra aktörer på finansmarknaden de senaste åren tvingats att anpassa sig till den ena komplexa regelverket efter det andra.

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

Aktörer med god insyn hävdar till och med på fullt allvar att många stora kapitalförvaltare nu är betydligt mer passiva på börsen än vanligt. För de hinner helt enkelt inte att göra så mycket aktieaffärer. De har nämligen fullt upp med implementeringen av det nya MiFID II regelverket. Det är ett omfattande nytt regelverk för finansmarknaderna som ska införas i EU den 3 januari 2018. På olika sätt måste då affärsmodeller, rutiner och andra arbetssätt förändras ganska radikalt för många aktörer.

Till exempel får förvaltare i framtiden inte ta del av analyser de inte betalat rakt av för. För annars kan de misstänkas betala genom courtage på aktieaffärer hos den bank som gav ut gratisanalyserna. Detta blir nämligen på grund av befarade intressekonflikter förbjudet nästa år. Så fondförvaltare och andra måste alltså bland annat planera och förhandla kring sitt kommande analysarbete. Och dessutom säkerställa att deras anställdas mailkorgar och brevhögar rensas ifrån alla aktieanalyser som de inte betalat en separat avgift för.

Sedan beträffande förra veckans börsutveckling var det också ett genombrott i brexitförhandlingarna som bidrog till ett förbättrat humör på börsen, liksom att den amerikanska kongressen åtminstone tillfälligt undvikit en nedstängning av den federala verksamheten. Den amerikanska kongressen godkände nämligen i slutet av veckan en lag som låter den federala verksamheten hålla igång till den 22 december.

För OMXS30 har den långa bilden försvagats något de senaste veckorna i och med att indexet inte kunnat hålla sig över stödområdet vid ca 1600 och nivån för sin 40-veckors medeltalskurva. Även stochasticindikatorn i veckodiagrammet nedan har den senaste månaden fått en säljindikation. Nästa riktigt tydliga stödområde i veckodiagrammet ligger vid ca 1500-1518.

Analys OMXS30

Läget är dock lite oklart i detta tidsperspektiv. För OMXS30 ligger kvar och konsoliderar vid ca 1600-området och den långsiktiga trenden är också fortfarande uppåtriktad. Det långsiktiga mönstret med stigande bottnar och toppar är dessutom intakt och 40-veckorskurvan pekar fortfarande uppåt.

Men betraktat i detta tidsperspektiv signalerar diagrammet trots allt svaghet så länge som OMXS30 inte får någon typ av ny köpsignal. En väldigt tydlig köpsignal skulle vara om OMXS30 under ökande handelsaktivitet kunde etablera sig över motståndet vid ca 1682.

I det något kortsiktigare tidsperspektivet kan vi i dagsdiagrammet se att OMXS30 även här fått säljsignaler. Den kortsiktiga trenden, som vi definierar efter lutningen av 20-dagars medeltalskurvan, pekar också nedåt.

Analys OMXS30

OMXS30 får nya säljsignaler om stödnivåerna vid ca 1591, ca 1582 och ca 1560 bryts. Köpsignaler erhålls framför allt om OMXS30 kan etablera sig över motståndsnivåerna vid ca 1640 och ca 1682.

Lite hopp om kommande köpsignaler kan ställas till stochasticindikatorn som på dagsbasis fått en köpindikation ifrån ett översålt läge. Detta är dock i sig självt ingen stark köpsignal, men förstärker signalvärdet av en eventuell kommande ”vanlig” köpsignal i indexdiagrammet.

I det ännu kortsiktigare timdiagrammet ser vi att OMXS30 får kortsiktigt intressanta köpsignaler redan om motståndsnivåerna vid ca 1624 och ca 1629 passeras. Även här fås en säljsignal om stödet vid ca 1591 bryts.

Analys OMXS30

Kortsiktigt inriktade placerare kan betrakta området mellan ca 1591 och ca 1624 på OMXS30 som ett tradingintervall. Köp strax över stödet och sälj, alternativt gå kort, strax under motståndet.

Viktigt i så fall med stopp loss om indexet går utanför intervallet. Ha därför förlagsvis en stopp loss på ovansidan om OMXS30 går över 1624. Eller alternativt över 1629. På nedsidan sätt förslagsvis en stopp loss om indexet går under stödet vid ca 1591.

Går OMXS30 över motståndet vid ca 1629 kan man också satsa på uppgång. Först och främst upp till motståndet vid ca 1640 och i andra hand upp till det vid ca 1682. Stopp loss då förslagsvis om indexet på nytt går under stödet vid ca 1624.

Skulle OMXS30 etablera sig under stödet vid ca 1591 kan man istället gå in för nedgång. Det finns emellertid ett stödområde redan kring ca 1580-1583. Bryts det ligger dock nästa tydliga stödområde vid ca 1560. Stopp loss förslagsvis om indexet går över 1595.

I båda fallen flyttas också helst stopp lossen i vinstens riktning, alltså uppåt respektive nedåt, allt eftersom positionen visar mer och mer vinst.

Är man mer långsiktigt inriktad investerare har man nu fått varningssignaler om att den långa trenden håller på att tappa fart. Vill man vara väldigt försiktig börjar man därför sälja av även mer långsiktiga innehav. Aternativt så sätter man i alla fall tajta stoppar utifall att index eller enskilda aktieinnehav börjar ta fart nedåt.

Vill man ta lite mer risk så tar man detta mest som en varningssignal om att OMXS30 kanske kan gå ned till 1500-1520, vilket man då får tåla. Dessutom finns möjligheten att nedgången snart ebbar ut, trots den begynnande bostadskrisen, och att börsen ifrån detta kortsiktigt översålda läge snarast kan få köpsignaler och sedan vända uppåt. Allt beror på vilken risk man vill ta. Och kanske också på den egna placeringshorisonten. För på riktigt lång sikt, typ 20-30 år, går börsen ”alltid” upp.

Taggar:

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.