Home > OMXS30 Analys v.51 ”OMXS30 har varit nere och vänt upp ifrån ett viktigt stödområde…”

OMXS30 Analys v.51 ”OMXS30 har varit nere och vänt upp ifrån ett viktigt stödområde…”

OMXS30 studsade förra veckan upp ifrån ett långsiktigt viktigt stödområde vid ca 1435. Indexet är i ett längre perspektiv kraftigt översålt och har i och med de stora nedgångarna nu också varit nere och testat av ett långsiktigt viktigt stödområde. Detta talar för en stabilisering av börsläget. En bekräftelse på detta skulle erhållas om OMXS30 under en ökande börsaktivitet kunde etablera sig över motståndsnivåerna vid ca 1497, ca 1513 och ca 1544. Men tyvärr pekar fortfarande de flesta trender nedåt och handelsvolymsambanden är också negativa. Så det är därför viktigt att bevaka om OMXS30 på nytt skulle vända nedåt och då kanske även skulle etablera sig under den nedåtlutande långsiktiga stödlinjen som i dagsläget ligger strax under 1435. För då får indexet istället nya starka säljsignaler.

Stockholmsbörsen hade förra veckan en stigande tendens under en något ökad börsaktivitet. Storbolagsindexet OMXS30 gick upp med 1,2 procent och avslutade veckan på 1471,67. Årets nedgång har därmed reducerats till -6,7 procent. Lägger man tillbaka förfallna utdelningar ligger utvecklingen på -2,9 procent.

Förra veckans börs fick efter en något trevande start upp farten rejält när optimismen ökade kring de amerikanska-kinesiska handelssamtalen. Det kom bland annat fram uppgifter om möjliga förändringar av Kinas ekonomiska politik där Kina lovat bli öppnare för utländska företag och sänkningar av biltullarna på den amerikanska bilimporten. Dessutom överraskade det tyska ZEW-indexet, som mäter förväntningar hos investerare och analytiker på den tyska ekonomin, med en betydligt starkare siffra än förväntat.

OMXS30 gick då upp ifrån 1435,55 som lägst till som högst 1497,31, en uppgång på hela 4,3 procent.

Uppgången kom dock av sig mot slutet av veckan då det kom svaga siffror för bilförsäljningen inom EU, då ECB-chefen Mario Draghi vid sitt räntemöte inte lyckades höja humöret på finansmarknaderna och då Euroområdets kombinerade inköpschefsindex för december sjönk till 51,3 vilket var klart under förväntan. Dessa tillväxtpessimistiska makrosiffror utökades dessutom sedan med svaga siffror ifrån Kina angående dess industriproduktion och detaljhandelsförsäljning.

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka! 

Ifrån USA rapporteras det också om stora uttag ifrån aktiefonder den senaste veckan. Utflödena ifrån amerikanska aktiefonder var på 45,3 miljarder dollar vilket är ett nytt rekord. Penningmarknadsfonder hade istället rekordstora inflöden på 81 miljarder dollar. Så det är alltså inte bara i Sverige som allmänheten byter ifrån aktiefonder. Under veckan hade dock den svenska aktiemarknaden visst stöd av de nya PPM-pengarna som kom in till de anslutna fonderna. Det är totalt 41,4 miljarder kronor som kom till hela PPM-systemet men uppskattningsvis bara 8-9 miljarder som kom till de svenska aktiefonderna.

Säsongsmässigt så stämmer veckans toppnotering på luciadagen väl in med det klassiska säsongsmönstret i december. För då brukar det vara en topp kring luciadagen följt av en svagare period som når sitt slut ganska exakt dagen innan julhelgen börjar. Vilket i år då i så fall skulle vara fredagen den 21 december. Det återstår dock att se om börsen följer exakt detta mönster. Det behöver den ju givetvis inte göra varje år. Men denna sekvens har ju i alla fall börjat på ett intressant sätt.

OMXS30 långsiktigt sett befinner sig i ett tudelat och tveksamt läge. Det positiva är att indexet varit nere och testat den nedre stödlinjen för det stora fleråriga konsolideringsområdet med stödområde vid ca 1435-1510 och motståndsområde vid ca 1680-1720.

Stochasticindikatorn i veckodiagrammet är dessutom nere på låga och översålda nivåer. I och med det kanske det värsta av nedgången borde vara avklarad?

Vi kanske till och med ska vara mentalt förberedda på att det nu är så pass överdrivet pessimistiskt så att börsen snarare får det ganska lätt att överraska på det positiva hållet och då börja en resa upp till det övre intervallet i det stora konsolideringsområdet? Det vill säga upp till 1680-1720?

Analys OMXS30

Det negativa är dock att bara för att OMXS30 gått ned till en viktig stödnivå och är översålt så innebär det inte nödvändigtvis att det är en köpsignal. Dessutom är handelsvolymsambanden fortfarande envist negativa och både den långa trenden, som vi definierar efter lutningen på 200-dagars medeltalskurvan, och den korta trenden, lutningen på 20-dagars medeltalskurvan, pekar nedåt.

Så för att bryta dessa långsiktiga negativa mönster på ett tillräckligt betryggande sätt behöver vi se att tydliga och starka köpsignaler under en relativt hög handelsaktivitet först erhållits i diagrammen. Något som visar att det långsiktiga köpintresset blivit klart starkare än säljintresset.

Skulle till exempel motståndsnivåerna vid ca 1497, ca 1544 och ca 1590-1593 brytas i samband med en ökande börshandel, gärna då med börsomsättningar på minst 22-25 miljarder per dag under uppgångsdagarna, erhålls långsiktigt sett mycket intressanta köpsignaler. Men skulle sådana köpsignaler komma under en betydligt lägre börsaktivitet blir emellertid köpsignalerna främst av kortsiktigt intresse. De behöver då nämligen inte betyda att det mer långsiktiga negativa mönstret har brutits.

Om OMXS30 däremot etablerar sig under den nedåtlutande stödnivån, som i skrivande stund ligger strax under 1435, erhålls istället nya starka säljsignaler. Nästa långsiktigt viktiga stödområde ligger då vid ca 1250-1300.

I dagsdiagrammet ser vi att OMXS30 studsat upp ifrån det översålda läget vid den viktiga stödnivån vid ca 1435 och nu står och konsoliderar i väntan på nya köp- eller säljsignaler. Köpsignaler erhålls om indexet kan etablera sig över motstånden vid ca 1497, ca 1513 ca 1544.

Analys OMXS30

Skulle OMXS30 etablera sig under stöden vid ca 1459 och ca 1435 erhålls istället nya säljsignaler.

I det ännu kortsiktigare timdiagrammet ser vi att OMXS30 även här ligger i en konsolidering i väntan på nya signaler. Här får dock indexet en köpsignal redan om motståndet vid ca 1482 bryts. Fler köpsignaler erhålls sedan om även motståndsnivåerna vid ca 1497, ca 1509, ca 1518 och ca 1544 passeras. Skulle istället indexet vända nedåt erhålls säljsignaler om stöden vid ca 1458, ca 1453 och ca 1435 bryts.

Analys OMXS30

Handlar man främst kortsiktigt kan man därför förslagsvis köpa för uppgång om motståndet vid ca 1482 passeras och för nedgång om i stället stödet vid ca 1458 bryts.

Agerar man på köpsignalen kan man sedan sikta på uppgångar till först och främst motståndet vid ca 1497 och sedan upp till de vid ca 1509, ca 1518 och ca 1544. Börja förslagsvis med en stopp loss strax under stödet vid ca 1458 som sedan successivt flyttas med uppåt allt eftersom indexet går upp.

Bryts stödet vid ca 1458 kan man alltså förslagsvis välja att ta position för nedgång. Sikta i så fall på ett test av stödnivåen vid ca 1453 och sedan på den viktiga stödnivån vid ca 1435. Sätt till en början förslagsvis en stopp loss strax över 1465, som sedan flyttas med när indexet rör sig nedåt.

Är man mer långsiktig ser börsläget fortfarande högst osäkert ut. OMXS30 befinner sig under sina viktiga 200-dagars och 40-veckors medeltalskurvor, handelsvolymsambanden är negativa och de flesta trender pekar nedåt. Stopp lossen för långsiktiga placeringar vid ca 1590-1593-området är också sedan länge passerad. Är man försiktig så avvaktar man därför till dess att OMXS30 fått en tydliga reversal eller någon annan slags stark köpsignal under en relativt hög handelsaktivitet innan nya köp görs.

En alternativ strategi med betydligt mer risk är att som vi tidigare tagit upp att köpa OMXS30 för uppgång när indexet är nere i den stora konsolideringsformationens nedre stödområde vid ca 1435-1510, där indexet nu också befinner sig i. Använder man sig av denna offensiva strategi rekommenderar vi i så fall en stopp loss om indexet på ett tydligt sätt skulle etablera sig under den nedåtlutande stödlinjen som i skrivande stund ligger strax under ca 1435. För då får nämligen OMXS30 nya starka säljsignaler.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto