Home > OMXS30 Analys v.51 ”OMXS30 kraftsamlar inför nya uppgångar”

OMXS30 Analys v.51 ”OMXS30 kraftsamlar inför nya uppgångar”

OMXS30 ligger kortsiktigt i en kraftsamlande konsolideringsfas. Det kortsiktiga säsongsmönstret är negativt. Men de underliggande trenderna är så starka att än så länge har resultatet bara blivit att börsen stått stilla och tagit igen sig några dagar. Trots räntehöjningen i USA. Stödnivåer på OMXS30 finns vid ca 1532 och ca 1491-1500. Skulle motståndsnivån vid ca 1554 brytas erhålls nya köpsignaler.

 

Stockholmsbörsen drog sig förra veckan upp under fortsatt hög handelsaktivitet. Storbolagsindexet OMXS30 avancerade då med 0,9 procent, och slutade veckan på 1548,20. Tack vare de senaste veckornas kraftiga börsuppgångar ligger indexets utveckling hittills i år på +7,0 procent. Med hänsyn till utdelningar på de ingående aktierna är uppgången +11,7 procent.

Amerikanska centralbanken Federal Reserve höjde under veckan som väntat sin styrränta med 0,25 procentenheter till ett intervall mellan 0,50 och 0,75 procent. Däremot så signalerade Fed fler räntehöjningar under 2017 än vad centralbanken gjorde vid förra mötet. Detta fick räntor och dollar att stiga, och börsen att sjunka något.

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

Den allmänna bedömningen är att emellertid att marknaden tål fler räntehöjningar så länge som den ekonomiska tillväxten understödjer det. De första räntehöjningarna i en räntecykel brukar också vara börspositiva. Räntan höjs ju för att tillväxten och därmed företagens vinster ser ut att öka.

Senare i räntecykeln när räntan fortsätter att höjas för att dämpa en befarad överhettning av konjunkturen blir räntehöjningar däremot börsnegativa. Men dit är det gissningsvis minst 6 till 12 månader.

Under veckan så fortsatte också bankerna och de konjunkturkänsliga aktierna stärka OMXS30. Medan Fingerprint och Hennes & Mauritz var sänken.

Ser vi på trenderna så är både den korta och den långa trenden för OMXS30, som vi definierar efter lutningen på 20- respektive 200-dagars medeltalskurvan, tydligt uppåtriktade. OMXS30 har bildat ett distinkt mönster med successivt stigande bottnar och toppar. Handelsvolymsambanden är dessutom positiva.

Analys OMXS30

OMXS30 har dock kortsiktigt fastnat i en konsolideringsfas med stödnivå vid ca 1532 och motståndsnivå vid ca 1554. Detta område ansluter också ganska väl till vårt kortsiktiga målområde vid ca 1540-1550 som vi i tidigare analyser siktat på.

Skulle OMXS30 efter en kraftsamlingsfas tydligt orka etablera sig över motståndet vid ca 1554 erhålls nya köpsignaler. Sker detta under en fortsatt hög handelsaktivitet siktar vi sedan på nästa målområde vid ca 1650.

Stochastic-indikatorn visar liksom förra veckan att OMXS30 är överköpt. Det är som bekant
ingen uttrycklig säljsignal då indexet kan fortsätta att vara överköpt under lång tid om trenden är stark. Man kan då däremot vara beredd på att indexet lättare kan fastna i en konsolideringsfas eller göra en nedåtriktad rekyl inom den uppåtgående trenden.

Det kortsiktiga säsongsmönstret är också negativt nu i mitten av december. Det är ofta som en tillfällig topp nås i början av december. För att sedan följas av en nedåtriktad, ofta ganska kraftig, rekyl som bottnar ut strax innan julhelgen. Sedan brukar det traditionsenliga julrallyt starta och hålla på en bit in i januari.

Frånvaron, än så länge i alla fall, av denna svacka i mitten av december ser vi som ett utryck för att det underliggande köptrycket och den uppåtriktade trenden är osedvanligt starkt.

Men skulle OMXS30 etablera sig under stödnivån vid ca 1532 erhålls trots det kortsiktigt intressanta säljsignaler. Nästa starka stödområde ligger då vid ca 1491-1500. Rekyler dit ned under relativt låg börsomsättning ser vi dock främst som potentiella köptillfällen för den lite mer långsiktige investeraren.

Detta då förutsättningarna ser mycket goda ut för att långsiktiga trenden ska fortsätta vara tydligt uppåtriktad de närmaste månaderna. Och då kunna föra OMXS30 upp till betydligt högre nivåer än de nuvarande.

Det är först om eventuella säljsignaler och nedgångar börjar ske under hög handelsaktivitet, typ över 25 miljarder i omsättning per börsdag, eller om OMXS30 etablerar sig under sin 200-dagars medeltalskurva eller under stödet vid ca 1392, som vi tycker att detta långsiktigt så positiva börsscenario hotas.

Analys OMXS30

Agerar man med kortsiktiga strategier kan man nu handla inom konsolideringsområdet mellan stödet vid ca 1532 och motståndet vid ca 1554. Köp vid stödet och sälj vid motståndet. Viktigt då med stopp om OMXS30 bryter utanför tradingintervallet.

Går OMXS30 under stödet vid ca 1532 erhålls en säljsignal. Och då kan man agera för nedgång. Sikta då på en nedgång ned till stödområdet kring ca 1491-1500. Stopp om indexet på nytt går över 1532.

Etablerar sig OMXS30 istället över motståndet vid ca 1554 erhålls en köpsignalen som man kan agera för uppgång på. Häng då med trenden och flytta upp stoppen successivt. Förslagvis kan man då ha en stopp loss om indexet skulle gå under dagen innans lägsta nivå.

För mer långsiktiga placeringar ser läget positivt ut de närmaste månaderna. Detta då OMXS30 har fått ett antal långsiktigt intressanta köpsignaler och då både handelsvolymsambanden och trenderna är positiva.

Använd gärna eventuella nedåtriktade rekyler som sker under en relativt låg börsomsättning, för att om möjligt öka uppgångspositionerna. Stopp loss om OMXS30 mot förmodan skulle etablera sig under sin 200-dagars medeltalskurva.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto