Home > OMXS30 Analys v.51 ”OMXS30 visar svaghet men kraften i nedgången ser ut att ebba ut…”

OMXS30 Analys v.51 ”OMXS30 visar svaghet men kraften i nedgången ser ut att ebba ut…”

OMXS30 ligger kortsiktigt sett i en nedåtgående trend och har även parkerat sig under den långsiktigt viktiga 200-dagars medeltalskurvan. En befarad bostadskris och den indextunga H&M-aktiens trista kursutveckling kan ses som de främsta orsakerna till detta. Det finns dock tekniska indikationer på kraften i nedgången kan hålla på att ebba ut. Nya säljsignaler erhålls emellertid om OMXS30 går under stödnivåerna vid ca 1582-1585. För att få riktigt intressanta köpsignaler behöver indexet etablera sig över motståndsnivåerna vid ca 1629 och ca 1640 under en ökande handelsaktivitet.

Stockholmsbörsen gick förra veckan ned under en ökad handelsaktivitet. Storbolagsindexet OMXS30 avslutade veckan på 1594,35 efter en nedgång på 1,0 procent. Hittills i år har därmed OMXS30 gått upp med +5,1 procent. Tar man även hänsyn till avskilda utdelningar är uppgången på +8,9 procent.

Nedgången kom framförallt under fredagen då det indextunga klädföretaget H&M redovisade klart svagare försäljningssiffror för perioden september till november än förväntat. I stället för en väntad försäljningsökning på 5 procent sjönk försäljningen med 5 procent. H&M-aktien föll 13 procent under mycket stor handel på 7 miljarder kronor.

Inte blev det så mycket bättre av att även OMXS30-bolagen Skanska, på grund av sänkta rekommendationer, och SSAB, som justerat sina finansiella mål, också gick ned kraftigt under fredagens handel.

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

Internationellt har annars börsklimatet varit ganska lugnt under förra veckan. De viktiga USA-börserna har stimulerats av att det ser ut som att republikanerna i senaten och representanthuset kommit överens och sedan snart kunna rösta igenom sin konjunkturstimulerande skattereform. Och så länge som trenden för USA-börserna pekar uppåt brukar lokala börser som Sveriges ha svårt att någon längre tid gå ned särskilt kraftigt. Det kan ju alltid vara en tröst nu när den svenska börsen ser minst sagt seg ut.

Ska man hårdra det nuvarande svenska börsklimatet kan man nämligen ge följande beskrivning:

Utländska placerare rädds svenska placeringar, både på börsen och för valutan, på grund av en befarad bostadskrasch. De drar internationella paralleller och tror att denna kris ska orsaka de svenska bankerna stora förluster, eller i alla fall kraftigt fallande vinster, och att den riskerar att sänka den svenska konjunkturen.

Svenska institutionella placerare har fullt upp med anpassningar till det nya mycket omfattande regelsystemet MiFID II. Så de hinner helt enkelt inte att handla aktier i någon större omfattning.

Svenska privatpersoner som på något sätt är involverade i bostadsaffärer upplever en betydligt mer pressad situation än tidigare. Bostadspriserna faller, det tar längre tid att sälja sin bostad och bankerna är betydligt mer restriktiva att ge lån. Det går alltså inte längre lika bra att använda sin bostad som bankautomat. Snarare kan man istället bli pressad att sälja av aktier och fonder för att täcka upp handpenning på fastigheter man tecknat eller köpt innan man hunnit få sitt gamla boende sålt.

Sedan har vi också många privatekonomiskt aktiva personer som istället för att handla aktier nu istället handlar bitcoin. Det är bara att lyssna på diskussionerna på restauranger, i taxin eller på Facebook. Och inte blir det så mycket bättre av att småspararfavoriten H&M faller som en sten.

Så inte undra på att den svenska börsen förnärvarande har lite svårt att lyfta. Mot allt detta står att den internationella konjunkturen ser ut att rulla på vilket är bra för våra internationella storbolag. Börsen är inte särskilt lågt värderad, men stiger vinsterna i våra exportbolag lär det förr eller senare gynna börskurserna.

Kortsiktigt ser också börsens bostadsutvecklingsbolag ut att stå inför en rekyl uppåt. Blir det verklighet av detta borde det kunna ge ett viktigt psykologiskt stöd för hela börsen.

Den riktigt långa trenden för OMXS30 pekar också, fast med viss tveksamhet, fortfarande uppåt. Indexet börjar dock vara lite väl mycket under sin 40-veckors medeltalskurva, som emellertid fortfarande inte börjat luta nedåt.

Analys OMXS30

Mönstret med successivt stigande bottnar och toppar är också intakt så länge som OMXS30 kan hålla sig över sommarens bottennivå vid ca 1518. Men OMXS30 har tidigare visat långsiktig svaghet i och med säljsignalen när stödnivån vid ca 1600 bröts för några veckor sedan. Så den långsiktiga bilden för OMXS30 ser förnärvarande något osäker ut. Nästa lite starkare stödområdet i detta längre tidsperspektiv ligger vid ca 1500-1518.

För att läget ska se bättre ut i veckodiagrammet behöver OMXS30 på nytt etablera sig väl över 1600-nivån och det helst också under en stigande handelsaktivitet. För att en ny långsiktigt riktigt tydlig köpsignal ska erhållas behöver indexet dock etablera sig över motståndsområdet vid ca 1682.

I dagsdiagrammet ser vi att OMXS30, som tidigare fått säljsignaler, nu ligger i en konsolideringsfas mellan stödområdet kring ca 1591 och motståndsområdena kring ca 1629 och ca 1640. Den korta trenden, som vi definierar efter lutningen på indexets 20-dagars medeltalskurva pekar dock nedåt.

Analys OMXS30

Den långa trenden, lutningen på 200-dagars medeltalskurvan, ger av naturliga skäl samma besked som 40-veckors kurvan i veckodiagrammet. Den långsiktiga trenden har inte vänt nedåt. Men det ser osäkert ut. Osäkerheten ökar också av att OMXS30 ligger under 200-dagars kurvan och att handelsvolymsambanden under den senaste månaden är negativa.

OMXS30 får nya säljsignaler i dagsdiagrammet om indexet stänger och etablerar sig under stödnivån vid ca 1585-1591. Sedan finns det i och för sig ett stödområde redan vid ca 1582, men risken är överhängande att indexet då också ska ned och testa av stödområdet vid ca 1560.

Skulle OMXS30 istället få ny kraft och vända upp över motståndsområdena vid ca 1629 och ca 1640 erhålls köpsignaler. Särskilt intressanta vore dessa om de kunde ske under en relativt hög börsomsättning.

Stochasticindikatorn inger dock visst hopp om att kraften i nedgången kan hålla på att ebba ut. När själva OMXS30-indexet gått ned till nya lägre och lägre bottnar har istället stochastic börjat visa upp ett mönster med stigande bottnar. Denna så kallade positiva divergens indikerar att nedgångarna inte har samma kraft som förut och att man ska börja lita lite mer på eventuella köpsignaler som kan dyka upp.

Säsongsmässigt sett har börsen nu dock en svag vecka inför det sedvanliga julrallyt som brukar starta under mellandagarna och fortsätta en bit in i januari. Börsens vanliga säsongsmönster har dock inte stämt in särskilt bra på börsens utveckling hittills i år. Så vi får väl se hur det blir med det nu.

Timdiagrammet visar att OMXS30 under fredagen fick en ny kortsiktig säljsignal när indexet som hastigast var under stödet vid ca 1591, men som det sedan snabbt vände upp över igen.

Analys OMXS30

Att indexet på nytt gick över 1591 gör att man kan betrakta det hela som en falsk säljsignal, och därmed en något osäker, men än dock som en kortsiktigt intressant köpsignal.

Skulle och andra sidan OMXS30 på nytt gå under det kortsiktiga stödet som bildades vid ca 1585 så bekräftas istället den fallande trendrörelsen. Men sedan vet vi ifrån dagsdiagrammet att redan kring ca 1582 finns ett gammalt stödområde som kan hejda indexets nedgång.

På uppsidan finns det kortsiktiga motståndsområden vid ca 1607, ca 1610 och ca 1622. OMXS30 får dock lite starkare köpsignaler först om det kan etablera sig över motstånden vid ca 1629 och ca 1640.

Agerar man främst inom kortsiktiga tidsperspektiv kan man nu gå in för uppgång i enlighet med den senaste köpsignalen. Satsa i så fall på en uppgång till i första hand motståndsområdena kring ca 1607-1610 och i andra hand till de vid ca 1629 och ca 1640. Sätt förslagsvis en stopp loss om OMXS30 etablerar sig under stödet vid ca 1585. Flytta sedan upp stopp lossen allt efter som positionen visar större och större vinst.

Om OMXS30 går under stödet vid ca 1585 kan man istället gå in för nedgång. Sätt dock gärna en tajt stopp, förslagsvis om indexet på nytt går över 1591.

Mer långsiktigt inriktade placerare har nu ett antal svaghetssignaler ifrån OMXS30 att ta hänsyn till. Vill man vara försiktig så finns det därför anledning att dra ner även på sina långsiktiga positioner tills indexet på nytt börjar ge ifrån sig mer långsiktigt intressanta köpsignaler. Accepterar man en betydligt högre risknivå kan man dock ta det lugnt och behålla sina uppgångspositioner så länge som stödnivåerna vid ca 1500-1518 håller.

Taggar:

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.