Home > OMXS30 Analys v.52 ”OMXS30 snart i julrally?”

OMXS30 Analys v.52 ”OMXS30 snart i julrally?”

OMXS30 har den senaste veckan fått kortsiktiga säljsignaler då indexet gick under en stödnivå vid ca 1532. Nya stödnivåer att bevaka finns nu vid ca 1515, ca 1500 och ca 1491. Men den långsiktiga trenden är uppåtriktad, handelsvolymsambanden är positiva och säsongsmässigt har börsen nu kommit in i en stark period. Därför ser möjligheterna goda ut för att OMXS30 snart ska kunna få nya köpsignaler genom att etablera sig över motstånden vid ca 1532 och ca 1554. Sedan finns nästa starka motståndsområde för OMXS30 vid ca 1650.

 

Stockholmsbörsen föll förra veckan under relativt låg handel. Vårt svenska storbolagsindex OMXS30 gick ned 1,4 procent och stängde veckan på 1525,80. I år ligger därmed indexets utveckling på +5,5 procent och på +10,0 procent medräknat utdelningar.

Veckan präglades av vinsthemtagningar inför den kommande julhelgen. Vår svenska Riksbank lät som väntat reporäntan ligga stilla på -0,50 procent och utökade samtidigt obligationsköpen med sex månader, till mitten av 2017.

Även om detta var precis vad marknaden förväntat sig, så var det något överraskande att tre direktionsledamöter reserverade sig mot beslutet, vilket tolkades åt det hökaktiga hållet. Efter Riksbankens besked vek också de i OMXS30 så indextunga bankerna något nedåt.

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

Under veckan gick också OMXS30 under stödnivån vid ca 1532 vi skrev om i förra veckans OMXS30-analys. Indexet fick då en kortsiktig säljsignal.

Analys OMXS30

Skulle OMXS30 även gå under stödet som bildats vid ca 1515 erhålls nya säljsignaler. Vilket då skulle göra att vi siktar på ett test av stödnivåerna vid ca 1491-1500.

Även Stochastic-indikatorn har gett en säljindikation ifrån ett tidigare överköpt läge.

Analys OMXS30

Säsongsmässigt har börsen också förra veckan varit i ett känsligt läge. Marknaden brukar nämligen ofta ha en svacka i mitten av december som sedan ofta avslutas dagarna innan julhelgen börjar.

I år har dock denna svaghetsperiod klarats av på ett relativt skonsamt sätt. Vilket är ett långsiktigt intressant styrketecken. Nedgången från toppen 1553,6 till förra veckans lägsta nivå 1515,6 var endast 2,4 procent. Tillbakagången skedde också under en relativt låg handelsaktivitet jämfört med den under uppgångarna dessförinnan.

Trots de kortsiktiga säljsignalerna så ser också den mer långsiktiga bilden klart positiv ut i diagrammen. Den långa trenden, som vi definierar efter lutningen på 200-dagars medeltalskurvan, är uppåtriktad, indexet uppvisar ett mönster av successivt högre bottnar och toppar och har även etablerat sig väl över sin 200-dagars medeltalskurva. Dessutom har handelsvolymsambandet varit klart positivt de senaste månaderna.

Förutom det så är börsen nu också kommit in i en säsongsmässigt betydligt starkare period än tidigare. För nu startar ”julrally”-perioden som sedan följs av ”januariuppgången”. Det är emellertid inte alla år som börsen lyder dessa säsongmönster helt slaviskt. Förra januari så uteblev ju som bekant janauarirallyt helt och hållet. I år ser dock förutsättningarna goda ut för ett mer positivt utfall.

Bekräftelse på att så kan bli fallet får vi om OMXS30 skulle bryta upp över motstånden vid ca 1532 och ca 1554. Särskilt intressanta blir dessa eventuella köpsignaler om de kan ske under en ökande handelsaktivitet. Vilket under mellandagarna givetvis kan vara lite svårt att få till då många börsaktörer är jullediga.

Skulle emellertid OMXS30 orka etablera sig över motståndet vid ca 1554 under en relativt hög börshandel siktar vi sedan på uppgångar till nästa tydliga motståndsområde kring ca 1650.

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

För kortsiktig inriktade placerare så rekommenderar vi därför viss försiktighet med att agera alltför aggressivt för nedgång. Trots de nyligen erhållna säljsignalerna. Använd gärna en tajt stopp. För både de längre trenderna, handelsvolymsambanden och säsongsmönstret pekar nu alltså på uppgång. Ha om inte förr en stopp på eventuella nedgångspositioner om OMXS30 stänger över motståndet vid ca 1532.

Skulle OMXS30 få nya säljsignaler genom att etablera sig under stödet vid ca 1515 sikta på nedgångar till stödnivåerna vid ca 1491-1500. Men flytta ner stoppen successivt. Sätt till exempel en stopp om indexet stänger över dagen innans högsta nivå. Om inte förr så ha i alla fall en stopp om indexet återigen skulle gå över 1515.

Om OMXS30 istället etablerar sig över motstånden vid ca 1532 och ca 1554 erhålls köpsignaler. Då ser möjligheterna också goda ut för lite större uppgångar. Särskilt om handelsaktiviteten är ökande under uppgångarna. Då rekommenderar vi att man kan agera lite mer bestämt för uppgång. Var dock även då noggrann med stopp loss bevakningen.

För mer långsiktigt inriktade placerare rekommenderar vi att man de närmaste månaderna i huvudsak agerar för uppgång på OMXS30. Detta gäller så länge som handelsvolymsambanden är positiva, de långa trenderna pekar uppåt och indexet befinner sig över sin 200-dagars medeltalskurva.

Finns det utrymme så använd gärna eventuella nedåtriktade rekyler som sker under en relativt låg handelsaktivitet, typ den som vi haft den senaste veckan, att passa på att köpa och öka på aktie- och indexinnehaven.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto