Home > OMXS30 Analys v.6 ”OMXS30 har gått ned till viktiga stödområden…”

OMXS30 Analys v.6 ”OMXS30 har gått ned till viktiga stödområden…”

OMXS30 fortsatte förra veckan ned och fick då nya kortsiktiga säljsignaler. Förutom en del rapportbesvikelser ifrån viktiga börsbolag så oroas börsens aktörer också av ränte- och börsutvecklingen i USA. OMXS30 ligger nu strax över ett viktigt stödområde vid ca 1573-1584. Etablerar sig OMXS30 under dessa erhålls starka säljsignaler. Indexet är dock översålt och får kortsiktiga köpsignaler redan om motstånden vid ca 1592 och ca 1602 passeras. Långsiktigt intressanta köpsignaler erhålls emellertid först om indexet under en ökande handelsaktivitet kan etablera sig över motståndet vid ca 1648.

Stockholmsbörsen gick förra veckan ned under en relativt hög börsaktivitet. Vårt svenska storbolagsindex OMXS30 föll 1,7 procent och stängde veckan på 1584,79. Årets uppgång har därmed reducerats till 0,5 procent.

Veckan präglades av den intensiva rapportfloden som kastade enskilda aktier upp och ned. Bland OMXS30-bolagen fick Alfa Laval, AstraZeneca, Autoliv, Electrolux, SEB och Volvo positiva kursreaktioner. Medan Ericsson, Getinge, H&M, SCA, Securitas, Skanska, SKF, Tele2 istället gick ned efter sina rapporter.

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

Störst dramatik var det kring Ericsson, där ett försämrat resultat drog ned aktien med 9,2 procent, och H&M där det framför allt var en förklädd nyemission som drog ned den redan så pressade aktien med ytterligare 10,6 procent.

Dramatiken tilltog sedan också under fredagen när amerikansk arbetsmarknadsstatistik visade på fler sysselsatta men framförallt en betydligt högre löneökningstakt än förväntat. Detta resulterade sedan i en amerikansk ränteuppgång som höjde räntan på den viktiga amerikanska 10-åriga obligationen högre än den varit på nästan 3 år. I och med att den amerikanska centralbanken håller på att byta ledning, Fed-chefen Janet Yellen ska ersättas av Jerome H. Powell, så blev också placerarna osäkra på hur den nya regimen på Federal Reserve ska agera i detta läge. Kommer de kanske strama åt penningpolitiken på ett oväntat kraftfullt sätt?

Dessutom valde USA:s president Donald Trump under fredagen att låta offentliggöra hemligstämplade dokument som innehåller konfidentiella uppgifter om FBI och justitiedepartementet. Detta memo ökade den politiska osäkerheten och bidrog då som lök till laxen att öka de amerikanska placerarnas oro inför helgen.

Summa summarum så blev det stora nedgångar på de tidigare så överköpta USA-börserna under fredagen. S&P500 gick ned 2,12 procent under stor börshandel. Det är den största nedgången på nästan 2 år, endast nedgången efter Brexitvalet i juni 2016 var större, och kan innebära det första tecknet på att den långa uppåtgående trenden på USA-börserna håller på att ta slut.

Skulle det vara så, det är dock för tidigt att säga det redan nu, så mister vi en bekväm kudde för vår egen börs. För så länge som USA-börserna trendar uppåt så är det svårt för en lokalbörs som den svenska att hålla sig nere under någon längre tid. Förr eller senare brukar nämligen den svenska börsen vända uppåt efter en nedgång om den amerikanska börsen fortsätter att gå upp. Men nu är alltså risken att läget har förändrats.

En annan faktor som är besvärlig för det kortsiktiga börsklimatet är att många privatspekulanter kan ha förlorat pengar på kraschen för den digitala valutan bitcoin. Handeln har varit väldigt stor. Hos Avanza stod till exempel bitcoinhandeln för 7 procent av courtaget under fjärde kvartalet. Bitcointrackern BITCOIN XBT har gått ned med ca 59 procent ifrån sin högsta nivå i december. Mycket tradingvänligt kapital kan ha försvunnit där.

Går vi sedan över till veckodiagrammet för OMXS30 som visar den långsiktiga bilden för indexet ser vi att den långa trenden emellertid fortfarande är uppåtriktad. Den uppåtgående trendlinjen i diagrammet som förbinder fyra tydliga historiska bottnar håller fortfarande. Indexet visar också, än så länge, upp ett obrutet långsiktigt mönster av successivt stigande bottnar och stigande toppar.

Analys OMXS30

OMXS30 befinner sig dock under sin 40-veckors medeltalskurva och den kurvan har börjat plana av och lutar nu till och med marginellt nedåt. Så indexet har börjat varna för att trendstyrkan håller på att avta.

En annan långsiktig varningssignal är att handelsvolymmönstret är negativt sedan i somras. Under fyra nedgångsveckor sedan dess har börsomsättningen varit klart större än under någon enskild uppgångsvecka. Det är ett tecken på att de långsiktiga investerarna under perioden inte varit några större nettoköpare av aktier. Och för att trender ska vara långsiktigt hållbara behöver dessa investerare vara med på tåget.

Nu ligger alltså OMXS30 alldeles vid de långsiktigt mycket intressanta stödnivåerna vid ca 1573-1584. Håller dessa stödnivåer, och om indexet också helst börjar gå upp under en relativt hög handelsaktivitet, är allt frid och fröjd. Då kan vi se fram emot nya uppgångar och test av motståndsområdena vid ca 1683 och ca 1720 under vårkanten.

Skulle däremot dessa stödnivåer inte hålla, särskilt om nedgångarna skulle fortsätta under stor börsaktivitet, får OMXS30 långsiktiga säljsignaler. Ett viktigt stödområde finns sedan i och för sig redan vid ca 1500-1518. Förhoppningsvis kan det hålla emot i nedgången.

I dagsdiagrammet har OMXS30 redan fått ett antal kortsiktiga säljsignaler. Indexet får här nya säljsignaler om stödnivåerna vid ca 1573, ca 1560 och ca 1518 bryts. 200-dagars medeltalskurvan är emellertid fortfarande uppåtriktad. Men den ligger på 1611 och själva OMXS30 befinner sig nu en bra bit under denna långsiktigt viktiga medeltalskurva.

Analys OMXS30

Stochasticindikatorn visar dock att OMXS30 är rejält översålt. Detta är emellertid ingen tillförlitlig köpsignal i sig självt då indexet kan fortsätta att vara översåld en lång tid om den kommit in i en stark trend. Man kan då däremot lättare få uppåtriktade rekyler inom den nedåtgående trenden. Och en eventuell vanlig köpsignal i indexdiagrammet blir också extra intressant om det kommer vid ett översålt läge.

För att få en lite mer långsiktigt intressant köpsignal i detta läget behöver OMXS30 helst etablera sig över motståndsområdet vid ca 1648 under en stigande handelsaktivitet.

Men redan om OMXS30 kan etablera sig över motstånden vid ca 1592 och ca 1602 erhålls kortsiktiga köpsignaler. Det ser vi lite tydligare i timdiagrammet nedan. Nya säljsignaler erhålls här dock om stödnivåerna vid ca 1581 och ca 1573 bryts.Analys OMXS30

Kortsiktigt inriktade aktörer som redan ligger placerade för nedgång kan behålla dessa positioner så länge som motstånden vid antingen ca 1592 eller ca 1602 håller. Allt efter var och ens riskpreferens. Erhålls nya säljsignaler under stödnivåerna vid ca 1582 och ca 1573 flyttas med fördel stopp lossen ner till strax över närmast liggande motståndsnivå.

Skulle OMXS30 dock vända uppåt gå över dessa motstånd vid ca 1592 och ca 1602 kan man också välja att istället ta position för uppgång. Indexet är översålt och en rekyl uppåt kan bli kraftfull. Sikta i så fall på uppgångar till ca 1610-1613 i första hand. Och sedan till motståndsområdena vid ca 1620-1623, ca 1635 och ca 1648. Sätt gärna en tajt stopp loss strax under närmaste stödnivå. Flytta sedan upp denna stopp loss allt efter som positionen visar mer och mer vinst.

För mer långsiktiga investeringar börjar varningsklockorna snart ringa. Än så länge håller dock den långsiktiga trenden sin uppåtgående riktning. OMXS30 ligger också vid en stödnivå så vid första bästa köpsignal är detta snarast ett köpläge. Men var gärna observant på om OMXS30 etablerar sig under stödområdet vid ca 1573-1584. För då får OMXS30 starka säljsignaler.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto