Home > OMXS30 Analys v.6 ”OMXS30 kraftsamlar inför utbrott”.

OMXS30 Analys v.6 ”OMXS30 kraftsamlar inför utbrott”.

OMXS30 ligger i en konsolideringsfas och kraftsamlar inför ett utbrott. De långsiktiga trenderna pekar uppåt och handelsvolymsambanden är positiva. Så möjligheterna ser goda ut för att OMXS30 ska kunna etablerar sig över motståndet vid ca 1564 och då erhålla en köpsignal. Sker detta under en relativt hög handelsaktivitet siktar vi sedan på nya uppgångar. Först upp till den börspsykologiskt viktiga 1600-nivån och sedan upp till de motståndsområden som ligger kring ca 1630-1670. Skulle däremot OMXS30 mot förmodan etablera sig under stödet vid ca 1499 erhålls säljsignaler.

Stockholmsbörsen fortsatte förra veckan uppåt under en relativt hög börshandel. Vårt svenska storbolagsindex OMXS30 gick upp 1,2 procent och slutade då veckan på 1557,31. I år har i och med det indexet gått upp med 2,6 procent.

Bolagsrapporterna fortsatte förra veckan att strömma in. Det generella intrycket verkar vara att rapporterna överraskar något åt det positiva hållet. Det är bra. Särskilt intressant är att ”top line”, det vill säga försäljningssiffrorna nu verkar öka. Det är ännu bättre. Tidigare perioder så har eventuell vinsttillväxt främst kommit ifrån rationaliseringar och andra kostnadsnedskärningar. Om nu placerarna börjar se att vinsttillväxt kan komma att ske på grund av tillväxt och ökande försäljningssiffror kan den mer långsiktiga optimismen ta fart.

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

För aktier som ingår i OMXS30 blev det under veckan positiva rapportreaktioner för Alfa Laval, Hennes & Mauritz, Lundin Petroleum, Nokia, SEB, Skanska, Swedbank och Volvo. För Sandvik blev det ett ganska neutralt utslag. Men för Assa Abloy, Electrolux, Fingerprint, Investor och SKF blev responsen istället negativ.

Även Vita huset fortsatte under veckan att stå i fokus. USA:s president Donald Trumps order om inreseförbud från sju länder i Mellanöstern och Afrika skapade både oro för ökad protektionism samt en betydande förvirring för vad som egentligen gäller. Troligtvis kommer börsaktörerna tvingas att vänja sig vid liknande turer på många olika områden under de närmaste fyra åren.

OMXS30 fick under veckan nya kortsiktiga köpsignaler. Dessa erhölls bland annat när en kortsiktig nedåtriktad trendlinje och en motståndsnivå vid ca 1533 bröts. Och sedan även när motståndet vid ca 1554 passerades.

Analys OMXS30

Uppgångsdagarna fortsätter att ske under en oftast klart högre handelsvolym än den under nedgångsdagarna. Detta stärker signalvärdet av köpsignalerna och bådar gott inför den mer långsiktiga utvecklingen.

Den långsiktiga trenden är också fortsatt uppåtriktad. OMXS30 befinner sig väl över sin 200-dagars medeltalskurva som även är stigande. Indexet visar också upp ett tydligt långsiktigt mönster av successivt stigande toppar och bottnar.

Analys OMXS30

Däremot så befinner sig OMXS30 på medellångsikt fortfarande i den kraftsamlande konsolideringsfasen mellan stödområdet vid ca 1499 och motståndet vid ca 1564.

Stochastic-indikatorn är också på nytt uppe på höga och något överköpta nivåer. Detta är dock ingen egentlig säljsignal. Men det indikerar att OMXS30 lättare kan komma att göra en kortsiktig nedåtriktad rekyl innan det eventuellt bryter över motståndet vid ca 1564.

Vårt huvudscenario är också att OMXS30 förr eller senare ska orka bryta upp och etablera sig över motståndet vid ca 1564. Sker detta med en relativt hög handelsaktivitet, gärna med börsomsättningar på minst 20 miljarder under uppgångsdagarna, siktar vi sedan på uppgångar till först och främst motståndsområdena vid ca 1630-1670. Men OMXS30 ser då också ut att vid ett senare läge ha goda möjligheter att gå upp och testa sin all-time-high nivå vid 1720.

Vad som skulle kunna äventyra denna positiva hypotes är om börsen mot förmodan skulle börja gå ned under en relativt hög handelsaktivitet och bryta under stödnivåerna vid ca 1499 och ca 1462. Men erhålls sådana säljsignaler under en relativt låg handelsaktivitet ser vi eventuella nedgångar främst som intressanta köpmöjligheter för den långsiktige investeraren.

Skulle dock OMXS30 etablera sig under sin 200-dagars medeltalskurva, som i skrivande stund ligger vid 1424, och särskilt om den mycket viktiga stödnivån vid ca 1392 bryts erhålls starkare säljsignaler. I så fall rekommenderar vi även den mer långsiktige placeraren att börja bli mer försiktig i sina investeringar. Men vi bedömer i dagsläget detta som ett betydligt mindre sannolikt händelseförlopp. Mer troligt är scenariot med fortsatta uppgångar under de närmaste månaderna.

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

Kortsiktigt inriktade aktörer rekommenderar vi att fortsätta att agera för uppgång på de erhållna kortsiktiga köpsignalerna. Sikta först och främst på en uppgång till motståndsnivåerna vid ca 1564 på OMXS30. Men bevaka stödet vid ca 1554. För går indexet under det erhålls kortsiktiga säljsignaler. I så fall siktar vi på ett test av stödet vid ca 1544.

Skulle OMXS30 etablera sig över 1564 kan man göra sig beredd på lite större uppgångar. 1600 blir då en börspsykologiskt viktig nivå att bevaka. Men även uppgångar till området 1630-1670 ligger då i korten.

Stopp loss förslag i så fall, alltså om denna köpsignal först erhållits, är om OMXS30 stänger under något av stöden vid ca 1564 eller ca 1554. Man kan också använda sig av glidande stopp loss strax under dagen innans lägsta nivå. Allt efter var och ens egna risklimiter.

För mer långsiktigt inriktade aktörer rekommenderar vi att man de närmaste månaderna i huvudsak ligger positionerad för börsuppgång. Finns det utrymme, passa gärna på att öka aktie- och indexinnehaven vid eventuella nedåtriktade rekyler som sker under en relativt låg handelsaktivitet.

Detta gäller så länge som OMXS30 befinner sig över sin 200-dagars medeltalskurva, handelsvolymsambanden är positiva, och de långa trenderna i övrigt pekar uppåt.

Taggar:
EU
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto