Home > OMXS30 Analys v.6 ”OMXS30 ligger kortsiktigt sett i en uppåtriktad och stark trend…”

OMXS30 Analys v.6 ”OMXS30 ligger kortsiktigt sett i en uppåtriktad och stark trend…”

OMXS30 fortsatte förra veckan uppåt i sin kortsiktiga trendriktning. Även om det långsiktiga läget fortfarande ser något osäkert ut går OMXS30 i det kortsiktiga perspektivet in i en allt starkare och starkare fas. Detta då börsen hittills svarat positivt på bolagsrapporterna och då handelsaktiviteten är relativt hög under uppgångsdagarna. OMXS30 får nya intressanta köpsignaler om det under en fortsatt hög börsaktivitet kan etablera sig över motståndsnivåerna vid ca 1544 och ca 1593. Skulle däremot indexet mot förmodan etablera sig under stödnivåerna vid ca 1497 och ca 1473-1479 erhålls istället säljsignaler. Sett i ett längre tidsperspektiv erhålls dock inte intressanta säljsignaler förrän stödnivåerna vid ca 1425 och ca 1378 bryts.

Stockholmsbörsen hade förra veckan en stigande utveckling under en relativt hög börshandel. Vårt svenska storbolagsindex OMXS30 stängde veckan på 1525,69 vilket innebar en uppgång på 1,6 procent. Därmed har indexet hittills i år gått upp med hela 8,3 procent.

Det globala börsklimatet fortsatte förra veckan att vara gott, stärkt av positiva internationella bolagsrapporter, optimism kring både ränteläget och handelsförhandlingarna mellan USA och Kina, vilket givetvis också var gynnsamt för den svenska börsutvecklingen.

De svenska börsbolagen har också i huvudsak fått positiva kursreaktioner efter sina rapporter. Bland OMXS30-bolagen kom förra veckan Atlas Copco, Electrolux, Essity, Getinge, Hennes & Mauritz, SCA, SEB, SKF, SSAB och Volvo med rapporter som mottogs positivt. Däremot blev det negativa reaktioner efter rapporterna ifrån Autoliv och Swedbank.

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka! 

Rapportreaktionerna har ofta varit positiva därför att förväntningarna har ställts ned i samband med oron och de stora börsnedgångarna under slutet av förra året. Nu blir det mycket av lättnadens suck över att läget inte var så illa som befarat.

Många bedömare betraktar nu också den makroekonomiska situationen som att vi får mer av en avmattning, och inte en djup svacka, av tillväxten. Det börjar till och med talas om att tillväxten tar fart igen i höst.

Så för att sammanfatta stämningsläget: Nu börjar glaset bli lite mer och mer halvfullt igen. Från att ha varit halvtomt, eller kanske till och med läckande, som ”alla” tyckte i slutet av förra året.

En följd av detta är också att utflödet ifrån aktiefonder nu troligtvis har stannat av. Under slutet av förra året var det nämligen rekordstora aktiefondsutflöden både i USA och i Sverige. I USA, som redovisar detta veckovis, kan man redan konstatera att det i år istället kommer in pengar i deras aktiefonder. I Sverige får vi avvakta vad den månatliga redovisningen säger. Men att döma av hur börsen beter sig, så är det numera inflöden i svenska aktiefonder också.

Ett fortsatt inflöde till aktiefonderna skapar ett köptryck på börsen. Mönstret blir då att uppgångarna sker med hög handelsaktivitet, för det är i så fall konkurrens om att köpa aktier, och ska då fondförvaltarna kunna köpa aktier i lite större omfattning måste de gå upp i pris. Medan det under nedgångsdagarna inte kommer fram så mycket aktier till salu. Det är då oftast bara kortsiktiga aktörer som säljer. För de stora aktörerna har istället ett långsiktigt köpbehov.

Det är just ett sådant mönster vi har sett på Stockholmsbörsen under januari. Uppgångsdagarna har ofta haft en jämförelsevis högre börsomsättning än det varit under nedgångsdagarna. Fortsätter detta handelsvolymmönster är det en väldigt positiv indikation för den lite mer långsiktiga börsutvecklingen.

För OMXS30 ser emellertid den långsiktiga bilden fortfarande ganska osäker ut men läget börjar nu steg för steg se lite ljusare ut. För även om indexet alltjämt visar upp ett långsiktigt mönster med successivt fallande toppar och bottnar, ligger under sina nedåtlutande 40-veckors och 200-dagars medeltalskurvor, så har indexet fått köpsignaler i det långsiktiga veckodiagrammet och handelsvolymsambanden börjar se bättre ut.

Analys OMXS30

Även stochasticindikatorn har här tidigare fått en köpindikation ifrån ett översålt läge.

Nya intressanta köpsignaler erhålls i veckodiagrammet om motståndsnivåerna vid ca 1544 och ca 1593 skulle passeras under en relativt hög börsaktivitet.

Skulle istället OMXS30 vända ned och etablera sig under stödnivåerna vid ca 1425 och ca 1378 erhålls istället långsiktiga säljsignaler. I ett längre tidsperspektiv sett finns det sedan starka stödområden först vid ca 1250-1300.

I det kortsiktigare dagsdiagrammet ser vi att OMXS30 kortsiktigt sett ligger i en uppåtriktad trend som tilltar i styrka. Lutningen på 20-dagars medeltalskurvan blir mer och mer entydigt uppåtriktad. Handelsaktiviteten under uppgångsdagarna är också högre än den under nedgångsdagarna vilket gör att handelsvolymsambanden börjat svänga om till ett betydligt mer positivt mönster.

Analys OMXS30

Nya köpsignaler erhålls här om motståndet vid ca 1544 och nivån för indexets 200-dagars medeltalskurva, som i skrivande stund ligger vid ca 1557, passeras. Skulle börshandeln då fortsätta att vara relativt stor, gärna minst 20-25 miljarder per dag under uppgångsdagarna, blir dessa eventuella köpsignaler också extra intressanta i ett mer långsiktigt tidsperspektiv.

Stochasticindikatorn visar dock på att OMXS30 kortsiktigt sett är överköpt. Detta är emellertid ingen säljsignal i sig självt. För indexet kan fortsätta att vara överköpt en längre tid om det kommit in i en stark trend. Men det ökar känsligheten för mindre nedåtriktade rekyler inom den uppåtriktade trenden.

Skulle rekylerna pressa ned OMXS30 under stödnivåerna vid ca 1497 och ca 1473-1479 erhålls däremot nya säljsignaler.

I timdiagrammets ännu kortsiktigare tidsperspektiv ser vi också att OMXS30 ligger i en tydligt uppåtriktad trend. En ny köpsignal erhålls om det kortsiktiga motståndsområdet vid ca 1528 passeras. Skulle däremot OMXS30 stöden vid ca 1519, ca 1515 och ca 1506 får indexet istället kortsiktiga säljsignaler. Därefter finns det i timdiagrammet intressanta stödnivåer vid ca 1485-1490, ca 1473-1476 och ca 1451-1455.

Analys OMXS30

Kortsiktigt inriktade aktörer kan därför förslagsvis handla för uppgång så länge som stöden vid ca 1515-1519, alternativt ca 1506 om man vill ta lite högre risk, håller. Flytta sedan också upp dessa stopp losser allt eftersom indexet rör sig uppåt.

Skulle stödet vid ca 1506 brytas kan man istället agera för nedgång. Sikta i så fall först och främst på ett test av stödområdet kring ca 1485-1490 och sedan ned till de vid ca 1473-1476 och ca 1451-1455. Förslagsvis börjar man i så fall med en stopp loss strax över ca 1510 som sedan flyttas med ned allt eftersom indexet rör sig nedåt.

För mer långsiktiga investeringar börjar läget se bättre och bättre ut. Fortfarande finns dock osäkerhet kvar i och med att OMXS30 befinner sig under sina 40-veckors och 200-dagars medeltalskurvor som dessutom lutar nedåt. Är man försiktig så avvaktar man därför, även om det långsiktiga handelsvolymsambanden börjar bli mer positivt, tills ännu tydligare köpsignaler har erhållits och att indexet orkat etablera sig över dessa viktiga medeltalskurvor.

Är man mer riskvillig så agerar man dock på att OMXS30 fått ett antal köpsignaler under en ökande börsaktivitet och att den korta trenden nu tydligt har vänt uppåt. Gör man långsiktiga index- och aktieköp baserat på detta rekommenderar vi dock en stopp loss om OMXS30 skulle etablera sig under stödnivån vid ca 1378.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto