Home > OMXS30 Analys v.7 ”OMXS30 har fått nya säljsignaler…”

OMXS30 Analys v.7 ”OMXS30 har fått nya säljsignaler…”

OMXS30 fick förra veckan nya och kraftiga säljsignaler när stödnivåerna vid ca 1573-1580 bröts. Börsnedgångarna sker under mycket hög handelsaktivitet och börsens volatilitet har ökat betydligt. Både den korta och den långa trenden pekar nu nedåt. OMXS30 får nya säljsignaler om indexet etablerar sig under stödområdet vid ca 1488. Börsen är dock kraftigt översåld så uppåtriktade rekyler inom den nedåtriktade trenden kan förväntas. För att OMXS30 ska få långsiktigt intressanta köpsignaler måste dock indexet under en relativt hög handelsaktivitet etablera sig över motståndsområdet vid ca 1580-1600.

Stockholmsbörsen föll förra veckan kraftigt under mycket hög och volatil handelsaktivitet. Storbolagsindexet OMXS30 avslutade veckan på 1500,18 efter en nedgång på hela -5,3 procent. I år har därmed OMXS30 gått ned med -4,9 procent.

Den svenska börsen svarade på de internationella börsernas fall och extremt volatila utveckling med att göra detsamma. Förra tisdagen handlades det aktier på Stockholmsbörsen för mer än 40 miljarder kronor. Att jämföra med genomsnitt i januari på ca 17 miljarder. I USA var volatilitetsindexet VIX periodvis uppe på sina högsta nivåer sedan Lehmankraschen år 2008.

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

Den utlösande faktorn var amerikansk arbetsmarknadsstatistik som fredagen den 2 februari visade på klart högre löneökningstakt än förväntat. Vilket i sin tur satte fart på de amerikanska långräntorna som steg till de högsta nivåerna på flera år. Oron spred sig då till börsen där aktörerna började oroa sig över kommande aktieförsäljningar till förmån för obligationsköp. I och med att placerarna vant sig vid en stabilt stigande börsutveckling blev scenförändringen total när olika säljprogram började ösa ut stora mängder aktier som under kort tid skulle säljas till nästan vilket pris som helst.

Det hela blev inte bättre av att den amerikanske centralbanken Federal Reserve just i dagarna bytt sin högsta chef då Jerome Powell ersatt Janet Yellen. Finansmarknadsaktörerna är i och med det nämligen osäkra på hur den nya ledningen på Fed ska hantera den nu uppkomna situationen. Börskrisen blev då också lite av en välkomsthälsning till Fed-chefen ifrån finansmarknaden. Välkommen till det nya jobbet Jerome…

Men detta att marknaden krisar vid tillträdet av en ny centralbanksregim är inte särskilt nytt. Alan Greenspan tillträde till exempel strax för börskraschen 1987. Finansmarknaderna var även då osäkra på hur den nye FED-chefen skulle bedriva för penningpolitik och hantera den då snabbt uppseglande börskraschen.

Greenspan, som hade forskat på 30-tals depressionen och Federal Reserves då misslyckade penningpolitik, stimulerade då snabbt finansmarknaderna och öste pengar över finanssystemet. Den börskrisen löstes i och med detta och det blev sedan receptet för hur man skulle lösa kommande finanskriser under 90- och 00-talen.

Den nu tillträda centralbankschefen verkar dock än så länge mer passiv. Hittills har signalerna ifrån Fed mest varit att ”Den senaste tidens nedgång på aktiemarknaderna är en hälsosam korrektion av höga värderingar, och den får sannolikt inga återverkningar på den reala ekonomin.” Vi får väl se om detta kommer att fortsätta vara strategin ifrån Fed:s sida.

För den amerikanske presidenten Donald Trump brukar nämligen mäta sin framgång som president med hur mycket börsen gått upp under hans mandatperiod. Kanske kommer han att sätta press på Fed att agera mer stimulativt?

Förutom internationell börsoro hade Stockholmsbörsen en hel del bolagsrapporter att behandla. Bland OMXS30-bolagen blev Assa Abloy en rapportvinnare. Sedan kom Sandvik med en urstark rapport under fel börsdag och gick därför ned trots fina siffror. Även Swedbank råkade ut för samma effekt. I gengäld valde Handelsbanken rätt börsdag att komma med en svag rapport på, så aktien gick upp trots ökade kreditförluster. Mer entydiga rapportförlorare blev dock ABB och Fingerprint som reagerade med nedgång efter sämre än förväntade rapportsiffror.

Rapportsäsongen har därmed börjat närma sig sitt slut. Rapportutfallen verkar på det generella planet vara sämre än förväntat. Oväntat stora nedskrivningar och omstruktureringskostnader har påverkat utfallen negativt. Däremot så verkar försäljningsökningarna peka på en fortsatt stark konjunktur.

För OMXS30 innebar förra veckans volatila nedgångar att indexet fick ännu mer säljsignaler. Att läggas till de indexet fått veckorna innan. Det nya är nu att OMXS30 fått tydliga säljsignaler även i det längre perspektivet då det viktiga stödområdet 1573-1584 bröts under en relativt hög handelsaktivitet.

Analys OMXS30

Förutom de horisontella stödnivåerna har nu även den uppåtgående trendlinjen och det långsiktiga mönstret med successivt högre och högre bottnar och toppar brutits. OMXS30 ligger nu också en bra bit under sin 40-veckors medeltalskurva, som motsvarar 200-dagarskurvan i dagsdiagrammet, och denna medeltalskurva har nu också börjat att luta nedåt. OMXS30 har alltså långsiktigt sett börjat gå över till en nedåtriktad trend. Dessutom en där handelsvolymmönstret är tydligt negativt.

Under förra veckans kraftiga nedgångar gick OMXS30 också snabbt ner och testade av nästa långsiktigt viktiga stödområde vid ca 1500-1518. Som lägst var indexet nere på 1488 vilket nu får bli en ny viktig avstämningsnivå.

Skulle OMXS30 etablera sig under stödområdet kring ca 1488 erhålls i och med det nya långsiktigt intressanta säljsignaler.

För att OMXS30 ska få långsiktigt intressanta köpsignaler behöver indexet antingen göra en mycket tydlig reversalsignal. Det skulle då till exempel vara att indexet går ned kraftigt under en vecka för att sedan under en ökande handelsaktivitet stänga veckan på en betydligt högre nivå. Eller att OMXS30 under en relativt hög börsaktivitet etablera sig över motståndsområdet vid ca 1580-1600.

Innan något liknande sker betraktar vi av försiktighetsskäl alla uppgångar som tillfälliga uppåtriktade rekyler. Som den försiktige placeraren skulle kunna använda som försäljningstillfälle.

I dagsdiagrammet ser vi att OMXS30 även där fått ett antal säljsignaler de senaste veckorna. OMXS30 får även här en ny säljsignal om indexet skulle etablera sig under stödet vid ca 1488.

Analys OMXS30

Skulle däremot OMXS30 stänga över motstånden vid ca 1555, ca 1573 och ca 1591 erhålls köpsignaler. Extra intressanta skulle dessa vara om de skedde i samband med en relativt hög handelsaktivitet.

Stochasticindikatorn är nere på låga och översålda nivåer. Detta är intressant, men ingen köpsignal i sig självt, då indexet kan fortsätta att vara översålt en längre tid om den kommit in i en stark trend. Man kan då däremot öka beredskapen på att indexet lättare kan göra uppåtriktade rekyler inom den nedåtriktade trenden.

Det ännu kortsiktigare timdiagrammet visar också på att trenden är nedåtriktad och att OMXS30 fått ett stort antal säljsignaler. Skulle indexet gå under stöden vid ca 1500 och ca 1488 erhålls här nya sälsignaler. Skulle däremot OMXS30 studsa uppåt över motstånden vid ca 1522 och ca 1555 erhålls köpsignaler.

Analys OMXS30

Agerar man främst kortsiktigt kan man gå in för nedgång om stöden vid ca 1500 och ca 1488 bryts. Stopp loss förslagsvis strax över närmast liggande lite tydligare motståndsnivå.

Om OMXS30 istället får köpsignaler genom att gå över motstånden vid ca 1522 och ca 1555 kan man istället köpa för uppgång. Stopp loss förslagsvis strax under närmast liggande stödnivå.

Var dock beredd på att utvecklingen kan bli fortsatt väldigt volatil. Ta därför gärna mindre positionsstorlekar än vanligt. Det är mycket lättare att agera kyligt och rationellt, och därmed också att gå med vinst, om positionsstorlekarna är relativt små. Ta därför också gärna hem delar av vinsten vid stora nedgångar eller uppgångar så fort som rörelsen stannat av. För kasten åt andra hållet kan bli snabba och kraftfulla.

Är man mer långsiktig i sina strategier gäller dock att nu bli betydligt mer försiktig än tidigare. OMXS30 har fått starka säljsignaler, handelsvolymmönstret är negativt och den långa trenden har vänt nedåt. Eventuellt kanske man redan sålt sina långsiktigt placeringar när stöden vid ca 1573-1584 passerades förra veckan. Men mer vanligt kan nog kanske vara att man inte riktigt hann med att göra det.

På 5 till 10 års sikt kommer rimligen också börsen, trots de nuvarande säljsignalerna, ge en god avkastning. För det brukar den göra. Men den försiktige placeraren som inte hunnit sälja sina innehav använder förslagsvis alla uppåtriktade rekyler till att dra ner på sina långsiktiga placeringar. Detta gäller så länge som den långa trenden fortsätter att peka nedåt och inga kraftiga reversal- eller andra typer av köpsignaler erhållits under en stigande handelsaktivitet.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto