Home > OMXS30 Analys v.7 ”OMXS30 visar på kortsiktig svaghet. 200-dagars medeltalskurvan skapar motstånd…”

OMXS30 Analys v.7 ”OMXS30 visar på kortsiktig svaghet. 200-dagars medeltalskurvan skapar motstånd…”

OMXS30 var förra veckan uppe och testade av nivån för sin viktiga 200-dagars medeltalskurva. Efter det vände indexet ned och fick då ett antal kortsiktiga säljsignaler i timdiagrammet. Kortsiktiga stödnivåer finns dock redan vid ca 1506-1525 vilket gör att nedgången inte behöver bli särskilt djup. Det är också först om stödområdet vid ca 1497-1500 bryts som lite tydligare säljsignaler skulle erhållas. Nya säljsignaler erhålls sedan om även stöden vid ca 1473-1479, ca 1451, ca 1434 passeras. Sett i ett långsiktigt tidsperspektiv är dock stödnivån vid ca 1378 betydligt viktigare att bevaka. Skulle däremot OMXS30 under en relativt hög handelsaktivitet kunna etablera sig över motståndet ifrån förra veckans högsta nivå vid ca 1558, och då även över sin 200-dagars medeltalskurva, erhålls och andra sidan en mycket stark köpsignal.

Stockholmsbörsen hade förra veckan en stark start men avslutade veckan svagt. Storbolagsindexet OMXS30 gick upp med marginella 0,1 procent och avslutade veckan på 1527,17. Årets uppgång ligger därmed på 8,4 procent.

Det var sänkta tillväxtprognoser ifrån EU-kommissionen och en ökad oro kring möjligheten till framgång i handelsförhandlingarna mellan USA och Kina som framkallade vinsthemtagningsrekyler i slutet av förra veckan. Dessutom har många börsindex världen över, däribland OMXS30 och S&P 500, kommit upp i nivåerna för sina 200-dagars medeltalskurvor.

Kring denna medeltalskurva finns det många placerare som agerar och många expertkommentatorer som tycker att man ska ta hem sina kortsiktiga kursvinster.

Nu ska det därför bli mycket intressant att se hur dessa börsindex utvecklas. Blir eventuellt fortsatta nedåtriktade rekyler små och utan någon större handelsaktivitet? I så fall finns det goda förutsättningar för att dessa psykologiskt viktiga medeltalskurvor i ett senare läge kommer att brytas på ett mer beständigt sätt. Och att börserna då har betydligt mer att ge på uppsidan. För då är troligen det långsiktiga köp- och investeringsintresset betydligt starkare än det kortsiktiga vinsthemtagningstrycket.

Om eventuella nedgångar blir kraftfullare är det däremot ett tecken på att de kortsiktiga placerarna fortfarande dominerar på börserna.

Rapportperioden har nu också kommit in i sin slutfas. Bland OMXS30-bolagen kom förra veckan Assa Abloy, Hexagon och Nordea med rapporter som fick ett positivt mottagande. Men för Alfa Laval, Handelsbanken, Securitas och Skanska blev det istället negativa rapportreaktioner. Men totalt sett hittills under perioden har rapporterna både i Sverige och internationellt huvudsakligen överraskat positivt. Vilket har mycket att göra med att förväntningarna ställts ned rejält under det fjärde kvartalets börsoro.

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka! 

OMXS30 befinner sig långsiktigt sett fortfarande i ganska tveksamt läge även om en hel del styrketecken kommit den senaste månaden. Indexet har nämligen fått långsiktigt intressanta köpsignaler och handelsaktiviteten har ökar under uppgångarna. Det är klart positivt. Men samtidigt har det långsiktiga mönstret med successivt fallande toppar och bottnar inte brutits och OMXS30 befinner sig fortfarande under sina 40-veckors respektive 200-dagars medeltalskurvor som dessutom lutar nedåt.

Analys OMXS30

Skulle dock OMXS30 under en fortsatt relativt hög handelsaktivitet tydligt orka att etablera sig över sina 40-veckors och 200-dagars medeltalskurvor, och även över förra veckans högsta nivå vid ca 1558, så får indexet en långsiktigt mycket intressant köpsignal.

Om OMXS30 istället går under stödnivåerna vid ca 1493-1500, ca 1425 och särskilt om det vid ca 1378 bryts får indexet istället säljsignaler.

I dagsdiagrammet ser vi att OMXS30 förra veckan ganska exakt slog i nivån för indexets 200-dagars medeltalskurva innan det sedan vände nedåt. Den korta trenden, som vi definierar efter lutningen på 20-dagars medeltalskurvan, pekar dock fortfarande uppåt. Det finns också här en uppåtgående trendlinje som i skrivande stund ger en stödnivå vid ca 1515.

Analys OMXS30

Stochasticindikatorn har emellertid redan fått en säljindikation då det börjat gå ned ifrån höga och överköpta nivåer. Men det är först om stödområdet vid ca 1497-1506 bryts som en lite tydligare säljsignal erhålls i själva indexdiagrammet. Sedan finns det även intressanta stödnivåer vid ca 1473-1479, ca 1451, ca 1434 och ca 1378 att bevaka.

Skulle OMXS30 under en ökande handelsaktivitet kunna etablera sig över motståndet vid ca 1557 erhålls även i dagsdiagrammet en stark köpsignal. Nästa tydliga motståndsområde ligger sedan vid ca 1593 följt av de vid ca 1648 och ca 1677-1682.

I det ännu kortsiktigare timdiagrammet ser vi dock att OMXS30 redan fått ett antal kortsiktiga säljsignaler. Nya säljsignaler erhålls om även stöden vid ca 1525, ca 1520 och ca 1506 bryts. Skulle emellertid indexet gå över motstånden vid ca 1529, ca 1537, ca 1549 och ca 1558 erhålls istället nya köpsignaler.

Analys OMXS30

Handlar man främst kortsiktigt kan man därför förslagsvis agera för nedgång, om man nu inte redan gör det, om stöden vid ca 1525 och ca 1520 bryts. Sikta först och främst på en nedgång till stödnivån vid ca 1506. Sätt förslagsvis en stopp loss strax över 1530 eller över 1537, allt beroende på var och ens syn på risk, som sedan flyttas med ned när indexet rör sig nedåt.

Skulle OMXS30 etablera sig över motstånden vid ca 1530-1537 kan man istället handla för uppgång. Placera i så fall förslagsvis en stopp loss strax under 1520 som sedan flyttas med uppåt allt eftersom indexet rör sig uppåt.

För mer långsiktiga aktörer ser läget bättre ut än tidigare även om det ännu finns en hel del tveksamheter kvar. OMXS30 befinner sig nämligen fortfarande under sina viktiga 40-veckors och 200-dagars medeltalskurvor som dessutom lutar nedåt. De långsiktiga handelsvolymsambanden är också fortfarande ganska negativa men här har det nu börjat svänga om på ett klart positivt sätt.

Är man försiktig så avvaktar dock till dess att OMXS30 fått en tydliga reversal eller någon annan slags stark köpsignal under en relativt hög handelsaktivitet, innan nya köp görs. Eller i alla fall till dess att OMXS30 på ett tydligt sätt orkat etablera sig över sin 200-dagars medeltalskurva.

Men är man villig att ta mer risk kan man emellertid redan nu handla för uppgång med argumenten att OMXS30 fått ett antal köpsignaler under en ökad börshandel och att den korta trenden har vänt uppåt. Gör man långsiktiga aktie- och indexinvesteringar baserat på detta rekommenderar vi dock en stopp loss om OMXS30 skulle etablera sig under stödnivån vid ca 1378.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto