Home > OMXS30 Analys v.8 ”OMXS30 glider uppåt”.

OMXS30 Analys v.8 ”OMXS30 glider uppåt”.

OMXS30 fick förra veckan nya köpsignaler då motstånden vid ca 1564-1568 passerades. Börsen är dock överköpt och kraften i uppgångarna är förnärvarande inte så stor. Men både de långa och korta trenderna pekar uppåt, handelsvolymsambanden är överlag positiva och inga tydliga säljsignaler har ännu erhållits. Huvudscenariot är därför att OMXS30 har goda möjligheter att under de närmaste månaderna minst gå upp till både ca 1600 och motståndsområdena kring ca 1630-1670. Säljsignaler erhålls dock om OMXS30 etablerar sig under stödet vid ca 1564. Men långsiktigt sett är stödet vid ca 1499 betydligt viktigare.

Stockholmsbörsen hade förra veckan en svagt uppåtriktad tendens under en relativt låg börshandel. Vårt svenska storbolagsindex OMXS30 avancerade med blygsamma 0,5 procent och slutade veckan på 1570,59. Utvecklingen i år är därmed på +3,5 procent.

Rapportperioden börjar nu gå mot sitt slut. Under förra veckan var det bland OMXS30-bolagen endast Swedish Match som rapporterade sitt delårsresultat. Rapportreaktionen blev där negativ. Men annars verkar tendensen vara att de positiva överraskningarna dominerat i de senaste veckornas rapportflöde.

Detta är väldigt bra för börsklimatet. Det borde också kunna bidra till en gynnsam underton för de kommande månadernas börshandel.

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

Under veckan fick OMXS30 också nya köpsignaler. De erhölls när indexet gled över motståndsnivåerna vid ca 1564 och ca 1568. Det är dock ingen riktig fart på kursuppgången. Börsomsättningen var inte heller särskilt hög under utbrotten.

Håller kraften i uppgången som börsen legat i sedan förra sommaren kanske på att ebba ut? I så fall gäller det att öka vaksamheten på eventuella säljsignaler. Särskilt om dessa skulle ske under en ökad handelsaktvitet.

Stochastic-indikatorn visar också att OMXS30 är överköpt. Men det kan och andra sidan indexet vara en längre tid om börsen kommit in en stark trend.

Analys OMXS30

Så skulle till exempel stödnivån vid ca 1564 brytas under en ökande handelsaktivitet, med typ börsomsättningar på väl över 20 miljarder per dag, gäller det för den försiktige aktören att agera. Riktigt allvarliga blir dock säljsignalerna först om stödet vid ca 1499 bryts under en relativt hög handelsvolym.

Men trots detta överväger dock än så länge de positiva faktorerna. För de senaste signalerna är faktiskt köpsignaler, om än något tveksamma, och inget annat. Och både den långa trenden, som vi definierar efter lutningen på 200-dagars medeltalskurvan, samt den korta trenden, lutningen på 20-dagars medeltalskurvan, är tydligt uppåtriktade. Handelsvolymsambanden de senaste månaderna visar dessutom, trots de senaste veckornas låga aktivitet, ett övergripande positivt mönster.

Man lockas också närmast att se det som att konsolideringen som började i mitten av december fortfarande är intakt. Men att den glider uppåt på ett makligt sätt. Och då kan man uppfatta det som ett tydligt styrketecken att börsen till och med går upp under de kraftsamlande konsolideringsfaserna. Det normala är annars att börsen då står stilla och stampar på ungefär samma ställe.

Ska börsen till och med kunna explodera på uppsidan i någon form av större short squeeze? Än så länge ser faktiskt möjligheten för att detta ska ske lite senare i år fullt realistisk ut. Det skulle då inte vara så mycket aktörer som legat för nedgång och blankat aktier som tvingas köpa tillbaka dessa.

Det skulle då snarare vara långsiktiga och större placerare som länge legat tungt i obligationer och som nu blir oroliga för stigande räntor och en tilltagande inflation. Sådant är nämligen förödande för obligationsvärdena. För att skydda kapitalet kan de nu börja känna sig tvungna att öka sin aktieexponering. Och i och med de gigantiska belopp som ligger placerade i obligationer behövs det bara en mindre justering i dessa innehav till förmån för aktier för att aktiemarknaden ska gå upp ganska kraftigt.

Ett tecken på det skulle i så fall vara att eventuella nedgångar fortsätter att ske under relativt låg handelsaktivitet. Och att OMXS30 istället får nya köpsignaler under hög börsomsättning och sedan börjar ta lite rejälare fart uppåt.

Vi bevakar nu läget för att se vad som utkristalliseras. I det kortsiktiga perspektivet erhålls en ny köpsignal om motståndet vid ca 1581 passeras.

Analys OMXS30

Så länge som ingen säljsignal under stödet vid ca 1564 på OMXS30 erhållits så siktar vi på att denna köpsignal förr eller senare kommer att erhållas. Och att OMXS30 sedan ska upp till först och främst den psykologiskt viktiga nivån vid ca 1600. Passeras även denna nivå siktar vi sedan på motståndsområdena kring ca 1630-1670.

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

Kortsiktigt inriktade aktörer rekommenderar vi att man i huvudsak agera för uppgång så länge som stöden håller. Nya köp kan till exempel göras i närheten av stödet kring ca 1564.

Men stopp loss för uppgångspositioner om OMXS30 etablerar sig under 1564. För då får OMXS30 en säljsignal. Sikta i så fall på nedgångar ned till stödnivåerna vid ca 1540 och ca 1526. Stopp loss förslagsvis i så fall om OMXS30 på nytt skulle gå över 1564.

För mer långsiktigt inriktade aktörer fortsätter vi att föreslå att man de närmaste månaderna agerar för fortsatt uppgång på OMXS30. Finns det utrymme, öka gärna på index- och aktieinnehaven vid eventuella nedåtriktade börsrörelser som sker under en relativt låg handel.

Detta gäller så länge som handelsvolymsambanden är positiva, de långa trenderna är uppåtriktade och OMXS30 befinner sig över sin 200-dagars medeltalskurva.

Taggar:
EU
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto