Home > OMXS30 Analys v.8 ”OMXS30 har fått nya starka köpsignaler och ligger nu även över sin 200-dagars kurva…”

OMXS30 Analys v.8 ”OMXS30 har fått nya starka köpsignaler och ligger nu även över sin 200-dagars kurva…”

OMXS30 fick förra veckan nya starka köpsignaler när det under en relativt hög handelsaktivitet gick över motståndet vid ca 1558 och samtidigt etablerade sig över nivån för sin 200-dagars medeltalskurva. Den korta trenden pekar uppåt sedan i början av januari men nu börjar även den mer långsiktiga trenden se klart mer positiv ut. Nya köpsignaler erhålls om motstånden vid ca 1593, ca 1647-1650 och ca 1680 passeras. Stödområdet vid ca 1556-1558 blir nu mycket intressant att bevaka. Bryts detta stödområde erhålls kortsiktiga säljsignaler. Sedan finns även viktiga stödnivåer vid ca 1524 och ca 1497-1500. Men eventuella nedgångar som sker under en relativt låg handelsaktivitet ser vi främst som potentiella köptillfällen för den riskvillige och långsiktige placeraren.

Stockholmsbörsen hade förra veckan en stigande utveckling under en relativt hög börsaktivitet. Vårt svenska storbolagsindex OMXS30 stängde veckan på 1583,82 vilket innebar en uppgång på hela 3,7 procent. I år har därmed indexet gått upp med 12,4 procent. Vilket också är bättre än för Dow Jones Global Index som gått upp med 9,5 procent.

Förra veckans börs stimulerades inledningsvis av en preliminär lösning för att förhindra en ny nedstängning av den amerikanska statsadministrationen. Men det var framför allt en ökad optimism kring handelsförhandlingarna mellan USA och Kina som bidrog till det positiva börsklimatet.

Det började med att den amerikanske presidenten Donald Trump sa att han kunde skjuta upp införandet av de högre tullsatserna på kinesiska importvaror om förhandlingarna gjorde betydande framsteg. Senare under veckan fortsatte han med att förhandlingarna ”går extremt bra, och vi är mycket närmare ett avtal än någonsin tidigare”. Vilket satte riktig fart på börsuppgångarna.

Bland OMXS30-bolagen kom förra veckan AstraZeneca, Boliden, Swedish Match och Tele2 med rapporter som mottogs väl av börsen. Däremot fick Kinnevik en negativ börsreaktion efter sin rapport.

Börsen är dock just nu ganska förlåtande för negativa företagsnyheter. Flera bolag som först fick en negativ rapportreaktion har senare tagit igen denna kursnedgång. Som till exempel Skanska. Denna förlåtande attityd beror nog i mångt och mycket på en dämpad konjunkturpessimism och att de rekordstora utflödena ur aktiefonderna under fjärde kvartalet nu istället vänts till inflöden.

Det ser ut som att det helt enkelt inte finns så många stora nettosäljare kvar på aktiemarknaden efter alla utförsäljningar under slutet av förra året. Då var oron och börspessimismen i det närmaste total och aktier vräktes iväg till nästan vilka kurser som helst. Och för närvarande ser det alltså snarast ut att vara en brist på aktier till salu…

Nu har också de amerikanska börserna, liksom OMXS30 och Hang Seng, börjat etablera sig över sina 200-dagars medeltalskurvor. Nivåerna kring dessa orsakade först en hel del vinsthemtagningar bland de mer kortsiktiga börsaktörerna. Vilket gjorde att vi fick en liten paus i börsuppgången under början av februari.

De långsiktiga investerarna ser dock då ut att ha fortsatt att nettoköpa aktier. Men nu när vi är över 200-dagars nivåerna blir många kortsiktiga placerare stressade att på nytt börja köpa aktier. Detta gör att det för tillfället snarast skulle kunna bli lite av en ketchupeffekt på uppsidan. För vem ska nu sälja aktier?

Det kan bli så att aktiemarknaderna måste gå upp till klart övervärderade nivåer innan något större säljintresse kan lockas fram. Därför kan det vara bra att vara psykologiskt beredd på att OMXS30 under våren kan gå upp till 1680-1720 området.

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka! 

Den långsiktiga bilden för OMXS30 ser nu också klart bättre ut än på länge då indexet de senaste veckorna fått ett antal långsiktigt intressanta köpsignaler under en relativt hög handelsaktivitet och även börjat etablera sig över sina 40-veckors och 200-dagars medeltalskurvor. Mönstret med successivt allt lägre och lägre toppar och bottnar håller dessutom på att brytas.

Analys OMXS30

Kan OMXS30 gå över motståndsnivån vid ca 1593 erhålls en ny köpsignal. Lite längre upp finns det dock betydligt starkare motståndsnivåer vid ca 1680 och ca 1720.

Skulle dock OMXS30 på nytt etablera sig under stödet vid ca 1558 och under sina 40-veckors och 200-dagars medeltalskurvor, som i skrivande stund ligger på 1552 respektive 1556, erhålls däremot en säljsignal. Särskilt om detta skulle ske under en ökande handelsaktivitet vore en sådan säljsignal av långsiktig betydelse.

Men är handelsaktiviteten då istället relativt lågt kan det emellertid snarast vara att betrakta som ett köptillfälle för den långsiktige investeraren.

Viktiga stödnivåer finns i veckodiagrammet sedan också vid ca 1497-1500, ca 1425 och ca 1378.

I dagsdiagrammet ser vi att OMXS30 förra veckan fick en ny stark köpsignal när motståndsnivån vid ca 1558 passerades under en relativt hög handelsaktivitet.

Den kortsiktiga trenden, lutningen på 20-dagars medeltalskurvan, är också tydligt uppåtriktad. Men ännu intressantare är att OMXS30 nu alltså gått över nivån för sin 200-dagars medeltalskurva. Denna har dock ännu inte börjat luta uppåt. Så den långa trenden, som vi definierar den, är fortfarande inte uppåtriktad. Men kan OMXS30 fortsätta att hålla sig över denna kurva är det ett tydligt styrketecken.

Analys OMXS30

Nya köpsignaler erhålls i dagsdiagrammet om motstånden vid ca 1593, ca 1647-1650 och ca 1680 passeras.

Stödområdet kring ca 1558, 200-dagars medeltalskurvan vid ca 1556, stödområdena kring ca 1524 och ca 1497-1500 blir nu också väldigt intressanta att bevaka. Helst ska dessa hålla för alla eventuella nedåtriktade rekyler.

Nedgångar som sker under en relativt låg handelsaktivet, typ med börsomsättningar på klart under 20 miljarder under nedgångsdagarna, och som håller sig över dessa stödnivåer är snarast att betrakta som kortsiktiga köptillfällen för den riskvillige placeraren. Är man mer försiktig avvaktar man dock till att en reversal- eller annan typ av köpsignal först erhållits innan köp görs.

Stochastic i dagsdiagrammet är emellertid uppe på höga och överköpta nivåer. Men det är ingen säljsignal i sig självt då OMXS30 kan fortsätta att vara överköpt en längre tid om indexet kommit in i en stark trend. Däremot kan man då öka beredskapen på att indexet lättare kan komma att göra en nedåtriktad rekyl inom den uppåtgående trenden.

I det kortsiktigare timdiagrammet ser vi att OMXS30 även här fått ett antal kortsiktiga köpsignaler och att trenden pekar uppåt. Dock erhålls här säljsignaler om stödnivåerna vid ca 1571, ca 1563, ca 1556-1558, ca 1538 och ca 1524 bryts.

Analys OMXS30

Strategier:

Kortsiktigt inriktade placerare kan därför förslagsvis agera för uppgång så länge som stödet vid ca 1571 håller. Flytta sedan också upp denna stopp loss allt eftersom indexet rör sig uppåt.

Om stödet vid ca 1571 bryts kan man sikta på en nedgång till trendlinjen som i skrivande stund ligger vid ca 1563 eller till stödnivåerna kring ca 1556-1558. Sker denna nedgång under en relativt låg handelsaktivet kan man kring detta område på nytt köpa för uppgång med förslagsvis en stopp loss strax under 1547. Vänder sedan OMXS30 uppåt igen flyttar man med fördel snabbt upp denna stopp loss allt eftersom indexet rör sig uppåt.

Skulle däremot OMXS30 tydligt etablera sig under stödet vid ca 1556 kan man istället agera för nedgång. Sätt i så fall förslagsvis en stopp loss strax över 1558 som flyttas med ned när indexet rör sig nedåt. Sikta först och främst på ett test av stödnivåerna vid ca 1538 och ca 1524.

För mer långsiktiga aktörer ser läget klart bättre ut än tidigare. För OMXS30 har de senaste veckorna fått flera starka köpsignaler och indexet ser nu också ut att vilja etablera sig över sina viktiga 40-veckors och 200-dagars medeltalskurvor. Även de långsiktiga handelsvolymsambanden har börjat svänga om till ett mer positivt mönster.

Den mer riskvillige investeraren har antagligen redan köpt för uppgång baserat på alla de tidigare styrketecknen som visat upp sig i OMXS30. Men nu ser läget också klart mer gynnsamt ut även för den försiktige placeraren. Särskilt tillfälliga rekyler som sker under en relativt låg handelsaktivitet tycker vi är attraktiva investeringstillfällen för den långsiktige investeraren.

Vi tycker dock att man av försiktighetsskäl ska ha en stopp loss för dessa investeringar om OMXS30 under en ökande handelsaktivitet på nytt skulle etablera sig under sina 40-veckors och 200-dagars medeltalskurvor.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto