Home > OMXS30 Analys v.8 ”OMXS30 i en uppåtriktad rekyl som snart stöter på starka motstånd…”

OMXS30 Analys v.8 ”OMXS30 i en uppåtriktad rekyl som snart stöter på starka motstånd…”

OMXS30 rekylerade förra veckan upp ifrån ett översålt läge. Kortsiktiga köpsignaler har erhållits och en ny kortsiktig köpsignal erhålls också om OMXS30 kan gå över motståndet vid ca 1557. Uppgången har dock hittills skett under en relativt låg handelsaktivitet och den långa trenden har börjat vända nedåt. Därför är risken stor att detta bara är en kortsiktig rörelse som kan få svårt att under någon längre tid etablera sig över det starka motståndsområdet vid ca 1580-1600. Kortsiktiga säljsignaler erhålls redan om stöden vid ca 1547 och ca 1532 bryts. Men mer långsiktigt är stödet vid ca 1488 betydligt viktigare. 

Stockholmsbörsen gick förra veckan kraftigt upp under en relativt låg börsaktivitet. Vårt svenska storbolagsindex OMXS30 steg hela 3,8 procent och stängde veckan på 1556,93. Årets nedgång är därmed bara på -1,3 procent.

Börsen rekylerade förra veckan upp, liksom de flesta andra börserna världen runt, ifrån ett tidigare kraftigt översålt läge. Under veckan höll sig också den amerikanska långräntan sig lugn vilket underlättade den internationella börsåterhämtningen.

Än så länge kan det dock vara något för tidigt att beteckna börsoron som överstökad och detta mest som en hälsosam korrektion i långsiktigt uppåtriktad trend. Skulle den amerikanska långräntan på nytt börja stiga kan det nämligen utlösa nya massiva aktieutförsäljningar på den internationella scenen.

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

I Sverige ser det dock redan ut som att den långsiktiga börstrenden vänt nedåt. Det är inte bra. Men för att det ska bli riktigt allvarligt bör också den amerikanska börsens långsiktiga trend vända nedåt.

Det har den inte gjort ännu. Men skulle till exempel det amerikanska börsindexet S&P 500 parkera sig under sin årslägsta nivå vid 2532 får detta viktiga index en kraftig säljsignal. Det skulle i så fall bekräfta att även den amerikanska börsen kommit in en långsiktigt sett fallande trend och att det internationella börsklimatet i och med detta kraftigt försämrats.

I Sverige har rapportperioden kommit in i sin slutfas. Bland OMXS30-bolagen presenterade under veckan Boliden och Swedish Match sina delårsrapporter med positiva rapportreaktioner som följd.

Det stora under veckan var annars den forna börsjätten H&M:s högt emotsedda kapitalmarknadsdag. Skulle de vara tillräckligt transparenta angående sin e-handelsdel och även i övrigt ge positiva och förtroendeingivande besked?

Trots all ny information på den välarrangerade kapitalmarknadsdagen blev aktiekursreaktionen efteråt klart negativ. Börsaktörernas oro blev inte stillad och man vågar inte heller lita på ledningens löften om att utvecklingen i H&M snart ska bli bättre.

I veckodiagrammet kan vi se att den långa trenden för OMXS30 nu börjat vika av nedåt. Indexets 40-veckors medeltalskurva har nämligen börjat luta nedåt, indexet ligger också väl under denna kurva och det långsiktiga mönstret med successivt allt högre och högre bottnar och toppar har brutits.

Analys OMXS30
OMXS30 har tidigare också fått en stark säljsignal när stödområdet vid ca 1573-1584 bröts under hög börsomsättning. Den senaste veckans uppåtriktade rekyl har också tyvärr skett under en relativt låg handelsaktivitet. Detta och det negativa handelsvolymmönstret börsen visat upp sedan i somras förstärker säljsignalens långsiktiga signalvärde.

Lite mer kortsiktigt sett så är dock det faktum att stochasticindikatorn i veckodiagrammet är nere på låga och översålda nivåer en positiv faktor. OMXS30 har då lättare, precis som i förra veckan, att få uppåtriktade rekyler inom den större nedåtriktade trenden.

Men så länge som dessa uppgångsfaser sker under en relativt låg volym, OMXS30 håller sig under sin 40-veckors medeltalskurva och även under motståndsområdet vid ca 1580-1600 ser vi eventuella uppgångar först och främst som potentiella säljtillfällen för den långsiktige placeraren.

För att OMXS30 ska erhålla en mer långsiktigt intressant köpsignaler behöver indexet antingen få en tydlig reversalköpsignal i veckodiagrammet eller under en relativt hög börsaktivitet etablera sig över motståndsområdet vid ca 1580-1600.

I det något kortsiktigare dagsdiagrammet ser vi att stochastic där redan fått en köpindikation genom att det brutit upp ifrån översålda nivåer. Denna kortsiktiga indikation bekräftas som en köpsignal om OMXS30 även skulle tydligt etablera sig över motståndet vid ca 1555.

Analys OMXS30

Nu stängde i och för sig OMXS30 förra veckan på 1556,93, men det är i detta läget lite för liten marginal. Särskilt med tanke på att det i timdiagrammet nedan finns ett motstånd just vid ca 1557.

I dagsdiagrammet finns det sedan även ett motståndsområde vid ca 1573, följt av ett vid ca 1595-1600 och vid nivån för indexets 200-dagars medeltalskurva som i skrivande stund ligger vid ca 1609.

Än så länge ligger det i farans riktning att OMXS30 bara gör en kortsiktig uppåtriktad rekyl som kan ta slut vid någon av dessa motståndsområden. Räknar man på de vanligaste så kallade Fibonacci rekyltalen, 50%, 61,8% och 76,4%, så får man också fram vid 1568, 1587 och 1619 som förslag på ungefärliga målområden för OMXS30.

Just nu ser det alltså troligast ut för en fortsatt kortsiktig uppåtrörelse för OMXS30. Skulle emellertid indexet trots detta istället tvärt vända nedåt erhålls nya säljsignaler om stödet vid ca 1488 bryts.

I det ännu kortsiktigare timdiagrammet har OMXS30 också redan fått en kortsiktig köpsignal när motståndet vid ca 1532 forcerades. En ny köpsignal erhålls alltså sedan om också motståndet vid 1557 bryts. OMXS30 får istället säljsignaler om indexet går under stöden vid ca 1547, ca 1532, ca 1499 och ca 1488.
Analys OMXS30

Kortsiktigt inriktade placerare kan därför förslagsvis agera för uppgång om motståndet vid ca 1557 bryts. Sikta sedan på uppgångar till först och främst ca 1568-1573 sedan till ca 1580-1600 området. Börja förslagsvis med en stopp loss strax under stödet vid ca 1547 som sedan successivt flyttas uppåt till strax under närmast liggande stödnivå.

Skulle OMXS30 dock vända ner och gå under stödet vid ca 1547 kan man istället agera för nedgång. Stopp loss då förslagsvis strax över motståndet vid ca 1557. Flytta sedan ned stopp lossen till strax över närmast liggande motståndsnivå.

För mer långsiktigt inriktade investerare gäller det att nu vara betydligt varsammare än tidigare. För den långa trenden har börjat vända nedåt och handelsvolymmönstret är dessutom tydligt negativt.

Så länge dessa mönster består rekommenderar vi den försiktige placeraren att använda alla uppåtriktade rörelser till att successivt sälja av även mer långsiktiga index- och aktieinvesteringar. Det ökar nämligen möjligheten för att kunna använda eventuella kommande panikartade nedgångar till att köpa aktier och index till reapriser.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto