Home > OMXS30 Analys v.9 ”OMXS30 i kortsiktig uppgångsfas. Ska den hålla?…”

OMXS30 Analys v.9 ”OMXS30 i kortsiktig uppgångsfas. Ska den hålla?…”

OMXS30 har de senaste två veckorna fått ett antal kortsiktiga köpsignaler. Uppgångarna sker dock under en relativt låg handelsaktivitet, den långa trenden pekar nedåt och indexet har ett starkt motståndsområde vid ca 1580-1600 området. Så det finns risk att uppgången för OMXS30 snart stannar av. Säljsignaler erhålls på OMXS30 om stödnivåerna vid ca 1568, ca 1558 och ca 1547 bryts. Långsiktigt sett är dock stödet vid ca 1488 betydligt viktigare. 

Stockholmsbörsen gick förra veckan upp under lugn handel och med en relativt låg börsomsättning. Storbolagsindexet OMXS30 avancerade till 1577,11 efter en uppgång på 1,3 procent. I år har därmed utvecklingen på OMXS30 kommit upp i till ganska exakt 0,0 procent.

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

Den lugna utvecklingen kom kanske som en välbehövlig återhämtningsperiod efter de tidigare så volatila veckorna. Nästa vecka är det sportlovsvecka i Stockholm vilket också brukar kunna dämpa handelsaktiviteten på den svenska börsen. Uppgångarna kom också främst som en reaktion på den tidigare så översålda situationen på den svenska och även på de internationella börserna.

Signalerna under veckan ifrån ekonomisk statistik och ifrån de ledande centralbankerna lugnande också ner börsaktörernas oro inför eventuella snabba ränteuppgångar. Läget är dock känsligt. Styrkan i börsuppgången är ännu inte övertygande. Än så länge ser det mest ut som en uppåtriktad rekylfas inom en större nedåtriktad trendrörelse.

Handelsaktiviteten är till exempel klart lägre under uppgångsdagarna och veckorna jämfört med den under nedgångarna. Det indikerar att de långsiktiga och kapitalstarka investerarna inte är några större nettoköpare på börsen. Snarare tvärtom.

De röda kursstaplarna eller kursboxarna i diagrammet, som visar de dagar eller veckor då stängningskursen var lägre än öppningskursen, är också oftast längre än de gröna staplarna, som visar när stängningen var högre än öppningen. Säljarna är alltså generellt sett mer angelägna att agera än köparna. Dessutom har de längre medeltalskurvorna börjat vända nedåt i många olika aktieindexdiagram.

En viktig parameter i det internationella börsklimatet är dock givetvis trenden på den amerikanska börsen. Där är än så länge den långsiktiga trenden för S&P 500, som visar utvecklingen för de 500 största USA-bolagen, fortfarande uppåtriktad.

Skulle dock detta tongivande index etablera sig under sin 200-dagars medeltalskurva och under sin årslägsta nivå på 2532 blir läget avsevärt besvärligare. I så fall har vi i Sverige inte längre ett börspsykologiskt viktigt stöd ifrån ett positivt globalt börsklimat. Det blir då i så fall betydligt lättare för OMXS30 att fastna i nedåtriktade trender.

Den långa trenden för OMXS30 har också börjat böja sig nedåt de senaste veckorna. I veckodiagrammet ser vi att indexets 40-veckors kurva numera lutar nedåt och det långsiktiga mönstret med successivt allt högre och högre bottnar och toppar är brutet. OMXS30 fick också tidigare långsiktigt intressanta säljsignaler när den uppåtgående trendlinjen i veckodiagrammet samt stödområdet vid ca 1573-1584 bröts i början av februari.

Analys OMXS30

Stochastic i veckodiagrammet visar emellertid att OMXS30 i detta tidsperspektivet fortfarande är översålt. Detta är emellertid ingen tillförlitlig köpsignal då indexet kan fortsätta att vara översåld en lång tid om den kommit in i en stark trend. Man kan då däremot då lättare få uppåtrekyler inom den nedåtgående trenden. Men nu visar dock stochastic i dagsdiagrammet nedan, att i det kortsiktigare tidsperspektivet är det mesta av ”översåldheten” redan utrensat ur systemet.

Så det är inte självklart att OMXS30 ska orka etablera sig över motståndsområdet vid ca 1580-1600 eller över sin 40-dagars medeltalskurva som i skrivande stund ligger vid ca 1605. Skulle OMXS30 klara av detta, särskilt om detta skulle ske i samband med en klart ökande handelsaktivitet, får indexet långsiktigt intressanta köpsignaler. Men innan något liknande sker ser vi uppgångarna först och främst som potentiella säljtillfällen för den långsiktige placeraren.

Skulle OMXS30 etablera sig under stödområdet vid ca 1488 får indexet nya långsiktigt viktiga säljsignaler. Det skulle i så fall vara en bekräftelse på att den långsiktiga trenden vänt nedåt.

I dagsdiagrammet ser det emellertid lite ljusare ut. OMXS30 har där fått ett antal kortsiktiga köpsignaler. I och för sig är även här handelsvolymmönstret envist negativt och det finns starka motståndsområden vid ca 1595-1601. Dessutom ligger indexets viktiga 200-dagars medeltalskurva vid ca 1607. Som lök på laxen är alltså också stochasticindikatorn i dagsdiagrammet på höga och snart överköpta nivåer.

Analys OMXS30

Men det är först om stödnivån vid ca 1557 bryts som OMXS30 får lite tydligare säljsignaler i dagsdiagrammet. Det ligger dock i farans riktning att indexet får det svårt att någon längre tid hålla sig över de starka motståndsområdena kring ca 1600. Men osvuret är bäst. Det är bara att bevaka och se om trenden håller i sig och vilka signaler som bildas. En reversalsignal för nedgång kring 1600-nivån skulle dock göra oss ganska skeptiska till fortsatta uppgångar på OMXS30.

I det ännu kortsiktigare timdiagrammet ser att OMXS30 sedan i mitten av februari även här fått ett antal kortsiktiga köpsignaler. En ny kortsiktig köpsignal erhålls om OMXS30 kan gå över motståndet vid ca 1580. Nästa motståndsnivå i timdiagrammet ligger vid ca 1592 och därefter vid ca 1601. Skulle istället indexet gå under stöden vid ca 1568, ca 1557 och ca 1547 erhålls kortsiktiga säljsignaler.

Analys OMXS30

Agerar man med kortsiktiga tidshorisonter ligger man kanske redan för uppgång i och med det stora antalet köpsignaler som erhållits de senaste dagarna. Om inte så kan man förslagsvis göra det om motståndet vid ca 1580 passeras. Stopp loss då förslagsvis strax under 1575 eller under 1568. Allt efter var och ens egna riskpreferenser. Flytta sedan upp stopp lossen allt eftersom indexet går uppåt.

Skulle OMXS30 gå under stödet vid ca 1568 kan man istället agera för nedgång. Stopp loss förslagsvis strax över 1580. Flytta sedan ner stopp lossen allt eftersom indexet går ner.

Är man mer långsiktig i sitt agerande kan man förslagsvis passa på att dra ner på sina index- och aktieinvesteringar under uppgångarna. Detta då den långa trenden har börjat vända nedåt och handelsvolymsambanden är så pass negativa. Läget är känsligt och skulle det de närmaste månaderna hända något negativt ser det ut som att det skulle kunna få fullt genomslag på börsen.

Vad som behövs nu är att OMXS30 under en ökande handelsaktivitet tydligt etablerar sig över motståndsområdena kring ca 1580-1600. Men innan något liknande sker tycker vi att den försiktige placeraren ska se alla eventuella uppgångar som potentiella säljtillfällen.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto