Home > OMXS30 Analys v.9 ”OMXS30 ligger strax under ett viktigt motståndsområde…”

OMXS30 Analys v.9 ”OMXS30 ligger strax under ett viktigt motståndsområde…”

OMXS30 har tidigare fått köpsignaler under en relativt hög handelsaktivitet och ligger kortsiktigt sett också i en tydlig uppåtriktad trend. Men nu har indexets uppgång för tillfället hejdats av ett motståndsområde vid ca 1593. Kan OMXS30 under en fortsatt hög börsaktivitet etablera sig över denna nivå erhålls nya starka köpsignaler. I så fall siktar vi på nya uppgångar som kan ta indexet upp till motståndsnivåerna vid ca 1648 och ca 1680. Skulle däremot stödområdet vid ca 1556-1558 brytas får indexet istället säljsignaler. Men andra eventuella nedgångar som sker under en relativt låg handelsaktivitet ser vi främst som potentiella köptillfällen för den långsiktige investeraren.

Stockholmsbörsen hade förra veckan en oregelbunden tendens under en relativt hög börshandel. Storbolagsindexet OMXS30 avslutade veckan på 1588,83 vilket innebar en uppgång på blygsamma 0,3 procent. Årets uppgång ligger därmed på 12,8 procent. Att jämföra med världsindexet Dow Jones Global Index som under samma period ”bara” gått upp med 10,8 procent.

Förra veckans börs var avvaktande med en positiv underton. Detta trots det stora fallet i Swedbank som kom efter Uppdrag gransknings avslöjanden om bankens roll i misstänkt penningtvätt i Baltikum. Swedbankaktien gick förra veckan därmed ned med hela -18,2 procent under en mycket stor handel. Även Nordea (-3,7 procent) och SEB (-5,0 procent) drogs med i fallet. Men Swedbank var alltså värst och dess aktie omsattes dessutom för 13,4 miljarder kronor. Vilket var 13,6 procent av hela börsens omsättning förra veckan.

Men annars har bolagsrapporterna på det stora hela varit bättre än förväntat, läs befarat, förhandlingarna mellan USA och Kina verkar gå framåt och kapitalet har börjat strömma in i aktiefonder igen.

Historiskt sett har börsen ofta haft en hel del viktiga toppar i mars, särskilt veckan kring stockholmarnas sportlov verkar vara lite extra känslig, så vi får se hur länge det nuvarande så positiva börsklimatet håller i sig. Än så länge är dock den kortsiktiga uppåtriktade börstrenden väldigt stark.

I mitten och i slutet av mars skulle dock ett Brexit utan uppmjukade villkor kunna skapa viss oro. Just nu så fokuserar börsaktörerna emellertid helt på andra saker och Brexit känns till och med lite uttjatat. Det berömda glaset är alltså halvfullt.

Men är det någon som nu kommer ihåg i känsloläget i oktober-december? Då var glaset istället väldigt, väldigt halvtomt. Så varför skulle inte börshumöret återigen kunna överraska och tvärt svänga om?

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka! 

För OMXS30 ser den långsiktiga bilden dock bättre och bättre ut för nästan varje vecka som gått detta år. Indexet har fått ett antal långsiktigt intressanta köpsignaler, har etablerat sig över sin 40-veckors medeltalskurva och handelsvolymmönstret börjar se mer positivt ut.

Analys OMXS30

Stochasticindikatorn ligger emellertid på höga och överköpta nivåer. Men det är ingen stark säljsignal i sig självt då OMXS30 kan fortsätta att vara överköpt en längre tid om indexet kommit in i en stark trend.

Just nu stångas dock OMXS30 med ett motståndsområde kring ca 1593 som för tillfället hejdar uppgången. Kan indexet under en fortsatt hög handelsaktivitet etablera sig över detta motstånd erhålls en ny stark köpsignal och då siktar vi på ett test av motståndsnivåerna vid ca 1680 och ca 1720.

Skulle däremot stödnivån vid ca 1558 och under nivåerna för sina 40-veckors och 200-dagars medeltalskurvor, som i skrivande stund ligger på ca 1551 respektive ca 1556, brytas erhålls istället en säljsignal. Särskilt om detta skulle ske under en ökande börsaktivitet vore en sådan säljsignal av långsiktigt intresse.

I det kortsiktigare dagsdiagrammet ser vi att OMXS30 ligger i en uppåtriktad kortsiktig trend. Men att indexet även här har stannat av strax under motståndet vid ca 1593. Kan OMXS30 passera detta motstånd erhålls en köpsignal. Sker detta under en relativt hög börsomsättning siktar vi sedan på nya uppgångar som i dagsdiagrammet möter motstånd vid ca 1648 och ca 1677-1680.

Analys OMXS30

Stochasticindikatorn visar emellertid att OMXS30 även i detta kortsiktiga tidsperspektiv är överköpt. Även om detta inte är säljsignal så ökar det dock, vid till exempel ett mer negativt nyhetsflöde, känsligheten för vinsthemtagningar och mindre nedåtriktade rekyler inom den uppåtriktade trenden.

Skulle OMXS30 gå under 1572 bryts en liten stödnivån och även stödet ifrån den uppåtriktade trendlinjen i diagrammet. Men det är först om stödområdet vid ca 1556-1558 bryts som lite tydligare säljsignaler skulle erhållas i dagsdiagrammet.

Den långa trenden, som vi definierar efter lutningen på indexets 200-dagars medeltalskuva, är ännu inte uppåtriktad. Men det är trots allt ett bra styrkebesked att OMXS30 lyckats etablera sig över denna viktiga medeltalskurva.

I timdiagrammets ännu kortsiktigare tidsperspektiv ser vi att OMXS30 ligger i en kortsiktig konsolideringsfas inom en uppåtriktad trend. En ny köpsignal erhålls om det kortsiktiga motståndsområdet vid ca 1592 passeras. Skulle däremot OMXS30 stöden vid ca 1570-1573, ca 1556-1558 och ca 1524 brytas får indexet istället kortsiktiga säljsignaler.

Analys OMXS30

Strategier:

Kortsiktigt inriktade aktörer kan därför förslagsvis handla för uppgång så länge som stöden vid ca 1570-1573 håller. Flytta sedan också upp denna stopp loss allt eftersom indexet rör sig uppåt.

Skulle stödet vid ca 1570 brytas kan man istället agera för nedgång. Sikta i så fall först och främst på ett test av stödområdet kring ca 1556-1558 och sedan ned till det vid ca 1524. Förslagsvis börjar man initialt med en stopp loss strax över ca 1575 som sedan flyttas med ned allt eftersom indexet rör sig nedåt.

För mer långsiktiga investeringar börjar läget se bättre och bättre ut. Indexet har fått flera köpsignaler, etablerat sig över sina 40-veckors och 200-dagars medeltalskurvor och handelsvolymerna har börjat visa upp mer positiva mönster. Särskilt om det skulle ske tillfälliga rekyler under en relativt låg handelsaktivitet tycker vi det är extra intressant för den långsiktige placeraren att agera och att då köpa för uppgång.

Av försiktighetsskäl föreslår vi dock en stopp loss för dessa investeringar om OMXS30 under en ökande handelsaktivitet på nytt skulle etablera sig under sina 40-veckors och 200-dagars medeltalskurvor.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto