Home > OMXS30 Analys v.9 ”OMXS30 tvekar i sin uppåtriktade trend”.

OMXS30 Analys v.9 ”OMXS30 tvekar i sin uppåtriktade trend”.

OMXS30 tvekar i sin uppåtriktade trend. Börsen är överköpt och blir då lätt offer för vinsthemtagningar. Kortsiktiga säljsignaler erhålls om OMXS30 etablerar sig under stödnivån vid ca 1563-1564. Stödnivåer finns sedan vid ca 1540, ca 1526 och särskilt vid den viktiga nivån kring ca 1499. Den långsiktiga trenden är dock uppåtriktad och handelsvolymsambanden är trots den nuvarande stiltjen positiva. Så förutsättningarna är trots allt goda för att OMXS30 förr eller senare ska kunna ta lite rejälare fart uppåt. Nya köpsignaler erhålls om motståndet vid ca 1594 passeras.

Stockholmsbörsen hade förra veckan en oregelbunden utveckling under en fortsatt låg handelsaktivitet.  Storbolagsindexet OMXS30 stod i princip stilla och stängde veckan på 1569,86. Hittills i år har därmed indexet stigit med 3,5 procent.

Veckan började dock med en uppgång. OMXS30 var till och med uppe på ett nytt årshögsta på 1593,9 under onsdagen. Bland annat Ericsson drog då upp indexet efter skriverier om att Cisco eventuellt skulle vara intresserat av bolaget. Mot slutet av veckan dämpades emellertid börsutvecklingen av vinsthemtagningar både för OMXS30 som för de internationella börserna.

Denna vecka drar också sportlovsledigheterna i gång på allvar. Vilket lär dra ner börsaktiviteten ytterligare i Sverige.

Studerar vi OMXS30-diagrammen kan vi konstatera att indexet fortsätter att glida uppåt med tre steg framåt och två steg bakåt mest hela tiden. OMXS30 fick förra veckan en ny kortsiktig köpsignal när det under en relativt låg handelsaktivitet gick över motståndet vid ca 1581. Uppgången blev dock inte så långvarig. När sedan indexet gick ner erhölls istället kortsiktiga säljsignaler. Som lägst var sedan OMXS30 nere och testade av stödnivån vid ca 1563-1564.

Analys OMXS30

Stochastic-indikatorn har också givit ifrån sig svaghetssignaler. Den har tidigare varit uppe på höga nivåer men nu vänt nedåt. Detta är emellertid ingen stark säljsignal i sig självt. Men i kombination med andra säljsignaler förstärker det signalvärdet i dessa.

Därför är det i det kortsiktiga perspektivet mycket intressant att bevaka om stödnivån vid ca 1563-1564 kommer att hålla eller inte. Och skulle OMXS30 etablera sig under denna stödnivå under en relativt hög handelsaktivitet, med typ börsomsättningar på väl över 20 miljarder per dag, erhålls en kortsiktigt viktig säljsignal. I så fall siktar på test av stödnivåerna vid ca 1540, ca 1526 och kanske till och med den vid ca 1499.

I ett mer långsiktigt perspektiv erhålls emellertid starka säljsignalerna först om stödet vid ca 1499 bryts under hög börsaktivitet. Dessförinnan ser vi nedgångar som sker under en relativt låg handel främst som potentiella köptillfällen för den långsiktige investeraren.

För trenderna pekar generellt sett fortfarande envist uppåt. Både den långa trenden, som vi definierar efter lutningen på 200 dagars medeltalskurvan, och den korta trenden, lutningen på 20 dagars medeltalskurvan, är uppåtriktade. Dessutom ligger det korta medeltalet vid 1563 och förstärker denna stödnivå. Och även om börsomsättningarna de senaste veckorna har varit på en blygsam nivå är det långsiktiga handelsvolymmönstret fortfarande positivt. Det är en mycket positiv indikation för börsens långsiktiga uppgångsmöjligheter.

Det bekräftar också vår hypotes om att det sker ett markant flöde ifrån långsiktiga obligationsinnehav till aktier hos de stora institutionella placerarna. I så fall är det potentiellt väldigt stora kapitalmassor som successivt skiftas över till de globala aktiemarknaderna.

Detta skapar i sin tur en underliggande styrka i aktiemarknaden. Som sedan ger sig uttryck i ett mönster av stigande bottnar och toppar. Man kan se det på de flesta aktieindex världen över. Och det förklarar också varför till synes dåliga nyheter som Brexit, Trump som president med mera, inte resulterar i annat än fortsatta börsuppgångar.

Nya köpsignaler erhålls om OMXS30 orkar etablera sig över den senaste toppen vid ca 1594. Sker detta under låg handelsaktivitet siktar vi då främst till uppgångar till den börspsykologiskt viktiga nivån vid ca 1600.

Är börsaktiviteten under uppgångsdagarna på en relativt hög nivå, exempelvis på väl över 20 miljarder per dag, siktar vi istället på uppgångar till minst motståndsområdena vid ca 1630-1670. Även ett test av all-time-high vid ca 1720 ligger då inom räckhåll under de närmaste månaderna.

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

Agerar man framförallt med kortsiktiga tidshorisonter kan man gå in för uppgång i närheten av stödnivån vid ca 1563-1564. Sikta sedan på uppgångar till först och främst motståndsområdena vid ca 1580 och ca 1594. Sätt dock gärna en tajt stopp loss som successivt flyttas uppåt.

Analys OMXS30

Särskilt om OMXS30 skulle etablera sig under stödet vid ca 1563 gäller det att stoppa ut sig. För då erhålls en säljsignal. I så fall kan man istället agera för nedgång. Gör man det finns det sedan intressanta stödnivåer vid ca 1540, ca 1526 och kring ca 1500 man kan sikta på. Stopp loss då förslagsvis om OMXS30 går över ca 1564 eller över ca 1572. Flytta sedan också ned stoppen allt efter som positionen visar mer och mer vinst.

Är man mer långsiktig inriktad fortsätter vi att rekommendera att man i huvudsak ligger exponerad för fortsatt uppgång på OMXS30. Har man möjlighet köp gärna mer vid nedåtriktade rekyler som sker under en relativt låg handelsaktivitet. Särskilt så länge som stödet vid ca 1499 håller.

Skulle däremot börsen bryta sitt mönster och börja gå ner under en relativt hög handelsaktivitet gäller det att bli mer försiktig även för mer långsiktiga aktie- och indexinnehav.

Taggar:
ECB
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto