Home > Analys: OMXS30 är översålt och i stark säsongsfas

Analys: OMXS30 är översålt och i stark säsongsfas

OMXS30 har de senaste veckorna visat upp en hel del svaghetstecken. Säljsignaler har erhållits, men nu står indexet och väger. Starka stödnivåer finns vid ca 1369-1389 och viktiga motstånd finns vid ca 1460. Säsongsmönstret över julhelgerna fram till i början av januari är dock mycket positivt för börsen. Dessutom är indexet översålt. Därför är utsikterna goda för nya köpsignaler och ett genombrott av motståndet vid ca 1460.

Analys sponsrad av BNP Paribas
Du känner väl till minifuturernas nya hem? Här hittar du aktuell hävstång och stop loss, realtidskurser, utbildning och mycket annat.
Gå till bnpp.se

Stockholmsbörsen gick efter en hel del tvära kast till slut upp förra veckan. Vårt svenska storbolagsindex OMXS30 avancerade 1,5 procent och stängde veckan på 1522,63. I år har därmed utvecklingen för OMXS30 hittills -2,9 procent. Lägger man också till aktieutdelningar så är indexet dock upp med blygsamma 0,5 procent.

Under veckan så kom det mycket förväntade beskedet att amerikanska centralbanken Federal Reserve höjer sin styrränta för första gången på drygt 9 år. Målnivån för dagslåneräntan Fed funds höjdes med 25 punkter till mellan 0,25-0,50 procent. Räntenivån ligger alltså trots höjningen kvar på historiskt sett mycket låga nivåer.

Men man får se det som en psykologisk signaleffekt att den mycket välinformerade centralbanken Fed tycker att den amerikanska ekonomin är så stark att den tål en räntehöjning.

Råvarupriserna har emellertid fortsatt varit pressade vilket dämpar en eventuell spirande konjunkturoptimism. Dessutom har junkbondmarknaden, obligationer med låg kreditvärdighet, i USA varit mycket orolig den senaste tiden. Olje- och frackingbolag har nämligen svårt att betala tillbaka sina lån när oljepriset är så pass lågt. Skulle detta accelerera och sprida sig så kan läget på finansmarknaden bli klart problematiskt.

Men en positiv faktor är säsongmönstret som nu börjar bli klart gynnsamt både för börsen och för det allmänna ekonomiska klimatet. Ett nytt år brukar kunna locka fram en mer optimistisk, läs överoptimistisk, syn på läget. Glöm det gamla året, nu ska allt bli bättre, och så höjer vi snabbt diverse olika prognoser. Sedan är det en annan sak att dessa prognoser ofta får revideras ner senare under året. Men den dagen den sorgen. Det viktiga är att de första månaderna på året brukar vara starka på börsen.

Dessutom kommer aktiemarknaden nu kortsiktigt in en extra stark säsongsfas. Alldeles innan julhelgen brukar nämligen börsen börja en uppgång som ofta håller i sig till början av januari. Vi får se om det blir så i år också. Det behöver givetvis inte stämma varje år. Men det kan vara bra att veta att eventuella köpsignaler troligen har extra hög träffsäkerhet de närmaste veckorna. Och att man nu kanske ska vara lite extra försiktig med positioner för nedgång.

Tidigare har dock OMXS30 fått ett antal starka säljsignaler då stöden vid ca 1480, 1460 och 1441 brutits. Indexet blev emellertid då väldigt översålt vilket underlättade för en kraftig studs uppåt förra veckan. OMXS30 var då intradag under torsdagen uppe på 1461,5 som högst. Alltså både över motstånden vid ca 1441 och 1460. Men indexet stängde den dagen på låga 1438,3. Ett klart svaghetstecken att OMXS30 inte orkade hålla sig över motstånden.

Som lägst var OMXS30 under veckan nere på 1388,8. Så nu blir ca 1389 och ca 1460-1462 viktiga kortsiktiga signalnivåer.

Skulle OMXS30 etablera sig över ca 1460-1462, och då gärna under en relativt hög handelsaktivitet, erhålls intressanta köpsignaler. I så fall siktar vi på en uppgång till motstånden vid ca 1537-1547. På vägen dit finns dock motstånd vid ca 1480 och ca 1504 som kan orsaka hack i indexutvecklingen.

Skulle och andra sidan stödet vid ca 1389 brytas erhålls nya säljsignaler. OMXS30 har emellertid sedan en stödnivå redan vid ca 1369. Skulle dock båda dessa stödnivåer brytas under en relativt hög handelsaktivitet, till exempel med börsomsättningar på över 25 miljarder, blir säljsignalerna väldigt starka. Nedsidan skulle i så fall kunna vara betydande.

Ser man på de enskilda aktierna som ingår i OMXS30 så ser särskilt de konjunkturkänsliga verkstadsbolagen och de indextunga bankaktierna fortfarande ut att ha det besvärligt. Här behövs en omsvängning för att indexet ska lyfta. Däremot så ser en hel del mindre bolag utanför OMXS30 mycket bra ut i den tekniska analysen.

Ett positivt tecken för OMXS30 är emellertid att Stochastic-indikatorn fått en köpindikation ifrån ett mycket översålt läge. Det behöver dock inte innebära så mycket mer än att indexet bara gör en kortsiktig studs uppåt under någon vecka eller två.

Den riktigt långa trenden, som vi bestämmer efter lutningen på 200 dagarsmedeltalskurvan, är fortfarande nedåtriktad. Detsamma är tyvärr läget med den mer korta trenden, lutningen på 20 dagars kurvan.

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

Den kortsiktigt inriktade aktören rekommenderar vi framförallt att agera på olika typer av köpsignaler som kan tänkas dyka upp. Det kortsiktiga säsongsmönstret är nämligen klart positivt de närmaste veckorna. Var dock beredd på att marknaden kan vara väldigt ryckig. Börsen slits nu mellan översåldhet, ett starkt säsongsmönster och en bank- och konjunkturpessimism.

Det kan också vara en intressant att köpa på nedgångar som sker ned till olika stödnivåer. Som till exempel stödet vid ca 1418 eller vid ca 1389. Sätt dock då en tajt stopp loss strax under respektive stöd.

För mer långsiktiga placeringar rekommenderar vi försiktighet. Avvakta helst mycket tydliga köpsignaler under en relativt hög handelsaktivitet innan nya köp görs. Är man riskbenägen kan dock dessförinnan mindre köp göras på nedåtriktade rekyler. Men, mycket viktigt, skulle OMXS30 stänga under stödnivåerna vid ca 1369-1389 rekommenderas en stopp loss.

Analys OMXS30
OMXS30 (Dagsdiagram)
Analys OMXS30
OMXS30 (Timdiagram)
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto