Home > Analys: OMXS30 avancerar teflonaktigt mot nya rekord

Analys: OMXS30 avancerar teflonaktigt mot nya rekord

OMSX30 har fått köpsignaler och ligger i uppåtgående trender. Indexet närmar sig nu raskt den viktiga motståndsnivån vid ca 1322. Skulle OMXS30 lite mer beständigt etablera sig över denna nivå siktar vi på uppgångar till minst ca 1400. Stänger däremot OMXS30 under stöden vid ca 1266 och ca 1234 erhålls istället kortsiktigt viktiga säljsignaler.

OMXS30 fortsatte förra veckan sin vana trogen att gå upp. Indexet stängde på 1307,91, upp 0,8 procent under veckan och upp 18,4 procent hittills i år.

Storbolagsindexet gick då också över motståndet vid ca 1306 och fick därmed nya köpsignaler. Vi närmar oss nu sakta men relativt säkert motståndsnivån kring toppnivån från år 2007 på 1321,6. Det är också vårt kortsiktiga målområde. Det ska bli mycket intressant att se om OMXS30 ska orka etablera sig över denna motståndsnivå med en gång eller om marknaden kommer att tveka vid denna mycket omskrivna nivå.

Ett möjligt scenario skulle kunna vara att indexet går över 1322 marginellt och då får en ny köpsignal, för att sedan vända ner i en mindre rekyl till kanske 1300 igen. I så fall skulle börsen följa det sågtandade uppåtgående mönster som varit vanligt de senaste månaderna.

OMXS30 har då fått köpsignal efter köpsignal på successivt allt högre och högre nivåer. Däremellan har vi fått nedåtriktade vinsthemtagningsrörelser som oftast varit överraskande blygsamma med tanke på omständigheter som en hotande stormaktsinblandning i det förfärliga inbördeskriget i Syrien, bolagsrapporter som signalerat att konjunkturen inte tagit fart, att amerikanska staten stängt ner sin verksamhet och att densamma till och med hotat med att sluta betala på sina skulder. Dessutom allt detta under den säsongsmässigt mycket svaga börsperioden september-oktober.

Börsens styrka och teflonaktiga motståndskraft mot dåliga nyheter har vi främst de amerikanska och japanska centralbankerna att tacka för. De för nämligen som bekant en extremt expansiv penningpolitik. Långsiktigt riskerar denna politik att få nu oöverblickbara negativa konsekvenser. Kortsiktigt är den däremot mycket gynnsam för världens alla aktiemarknader och då givetvis även för den svenska börsen.

Både den kortsiktiga trenden på OMXS30, som vi definierar efter lutningen på 20 dagars medeltalskurvan, och den långa trenden, lutningen på 200 dagars medeltalskurvan, är därmed också uppåtriktade.

Vi bedömer också att börsen de närmaste månaderna har mycket goda förutsättningar att förr eller senare bryta över motståndet vid ca 1322 på ett mer bestående sätt och då också kunna gå upp till klart högre nivåer. Börssäsongen är också betydligt mer gynnsamt för börsen under november till ca april/maj.

Särskilt om motståndsnivån vid ca 1322 skulle brytas under en relativt hög handelsaktivitet, gärna med omsättningar på minst 15 miljarder kronor under uppgångsdagarna, ser vi en mycket god uppgångspotential på OMXS30. I så fall siktar vi på uppgångar till minst ca 1400. Troligen skulle indexet då också ha goda möjligheter att under de kommande månaderna kunna gå upp till ca 1460-1470 nivån.

Sådana här likviditetsstyrda uppgångar kan nämligen driva marknaden betydligt högre upp än man kan tycka är motiverat med hänsyn till mer fundamentala faktorer. Det kan lätt bli så när ett överskott av pengar jagar en begränsad mängd aktier. Ett extrem exempel på detta är internethaussen kring milleniumskiftet. Nu ser vi liknande tendenser på många småbolag.

Intrycket man nu också lätt får är att många börsaktörer sedan en tid ligger relativt likvida och vill vänta in en lite större nedgång innan de köper mer aktier. Skulle nu OMXS30 gå ner så finns det alltså ganska många köpare som kan komma in och köpa aktier. Det är väldigt bra för stabiliteten på börsen. Dessutom så blir detta kapital mer och mer stressat om börsnedgångarna nu inte kommer. Skulle till exempel OMXS30 lite mer beständigt etablera sig över motståndet vid ca 1322 kan dessa aktörer komma att ge upp hoppet om snara börsnedgångar. Istället kan det då lätt bli att de kommer in med sitt kapital som köpare på börsen på allt högre och högre nivåer.

Stochastic-indikatorn är dock på höga nivåer och indikerar därmed att OMXS30 är överköpt. Detta är emellertid ingen säljsignal i sig själv då indexet kan fortsätta att vara överköpt en längre tid om den kommit in i en stark trend. Man kan då däremot öka beredskapen på att OMXS30 lättare kan göra en nedåtriktad rekyl inom den uppåtgående trenden.

Skulle OMXS30 göra sådana nedåriktade rörelser så möter indexet kortsiktiga stödnivåer redan vid ca 1300-1305, ca 1292 och ca 1282. Lite viktigare stödnivåer finns sedan vid ca 1266-72 och ca 1234.

Om OMXS30 skulle etablera sig under de två senare stödnivåerna erhålls kortsiktigt viktiga säljsignaler som indikerar att börsklimatet försämrats betydligt. I så fall kan man inte utesluta att OMXS30 även ska ner och testa stödnivåerna vid ca 1205 och kanske även de långsiktigt mycket viktiga stödnivåerna vid ca 1109-1120. Det sannolikaste bedömer vi dock är att eventuella nedåtriktade rekyler ska kunna stanna av vid stödnivåerna vid ca 1300-1305 och ca 1292.

Vi fortsätter därför att rekommendera kortsiktiga aktörer att köpa OMXS30 på nedåtriktade rekyler inom den långa uppåtriktade trenden. Man behöver alltså inte nödvändigtvis kasta sig in och köpa på alla dessa köpsignaler som nu ständigt dyker upp på indexet. Avvakta och köp på rekylerna istället. Sikta sedan på uppgångar till först och främst ca 1320, i andra hand till minst ca 1400.

Sätt däremot en stop loss om OMXS30 stänger under den närmast liggande lite viktigare stödnivån. Det är mycket viktigt att konsekvent använda sig av stop losser för att få ett kontrollerat risktagande. Ha särskilt en stop loss om OMXS30 skulle stänga under stödet vid ca 1234. Flytta också upp stop lossen allt efter som positionen visar mer och mer vinst.

För långsiktiga placerare fortsätter vi också att rekommendera att man använder större och lite överdrivna uppgångar till att successivt sälja av sina aktieinnehav och lägga sig mer likvid. Detta på grund av att börsuppgångarna framförallt är drivna av centralbankernas extremt expansiva finanspolitik och inte av mer långsiktigt hållbara och fundamentalt viktiga faktorer. Risknivån sett på lite längre sikt är därmed relativt hög. En baksmälla på centralbankernas finansiella doping riskerar också att med tiden bli mycket kännbar.

Handla OMXS30
Handla OMXS30 för uppgång hos CMC Markets
Handla OMXS30 för nedgång hos CMC Markets

Öppna demokonto hos CMC Markets och testa handla OMXS30 med den nya prisbelönta plattformen Next Generation som kommer med ett stort utbud av innovativa funktioner.

Analys OMXS30
OMXS30 (Dagsdiagram)
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto