Home > OMXS30 – Avgörande nivå närmar sig

OMXS30 – Avgörande nivå närmar sig

Stockholmsbörsen avancerade för 4:e dagen i följd, i likhet med de ledande europeiska börserna på onsdagen. Positiv makrostatistik från USA som slog förväntningarna bidrog det det positiva sentimentet på marknaden.

Inköpschefsindex från Chicago sjönk mindre än väntat. Även industriorderingången i USA överraskade positivt med en uppgång på 2,4 procent. Väntat var enligt Bloomberg News en ökning med 2,0 procent.

I Sverige reviderade Konjunkturinstitutet ned sin prognos för BNP-tillväxten i Sverige för 2012 med en procentenhet till 1,9 procent. För 2013 beräknas tillväxten dock öka igen till 3,4 procent.

På oljemarknaden steg Brentoljan under onsdagen trots att statistik från USA:s energidepartement visade att lagren av råolja oväntat ökade under förra veckan. Motpol var lagren av bensin, som sjönk med 2,8 miljoner fat. Här väntades lagren sjunka med 1,05 miljoner fat. Den senaste uppgångssviten hos Brentoljan har bidragit till att trenden på kort sikt är på väg att över gå till stigande.

Hos ädelmetallerna är de kortsiktiga trenderna stigande för guld och silver, och kursstaplarna befinner sig ovanför samtliga medelvärden vilken ger oss att man ska ligga lång eller leta köptillfällen. Köp kan tex. göras vid rekyler.

USD/SEK som jag anänder som indikator i swingperspektiv har haft en oregelbunden utveckling under veckan. Den tidigare stigande trendkanalen som bildades under våren och sommaren har övergått till en konsolideringsfas. Valutaparet noteras svagt ner på morgonen vid 6,34.

Indikatorer
Indikatorer

Analys OMX

Vid stängning var OMXS30 upp 2,6 procent till 954,6 under onsdagen. Omsättningen på Stockholmsbörsen uppgick till 17,0 miljarder kronor. Index inledde onsdagen upp som väntat, och steg under dagen konsekvent till ett par timmar innan stängning då uppgången mattades av.

Tisdagens Hammerformation med skugga på nedsidan av kursstapeln indikerade att köparna hade övertaget inför onsdagens handelssession.

Trots att index glädjeskuttade med 2,6 procent under onsdagen är det viktigt att se till rörelserna under slutet av dagen. Skuggan på ovansidan av gårdagens kursstapel visar att säljarna tagit över dominansen. Vi bör uttrycka oss: ”Index steg med 3,4 procent under onsdagen men stängde endast på 2,6 procent.

Trenden på kort sikt (någon dag till några veckor) som kan definieras av det exponentiella glidande medelvärdet på 20 dagar är fallande men är på väg att övergå till stigande. Index närmar sig en avgörande nivå och vi står inför en utbrottstrade som faller på plats om index etablerar sig ovanför 970.

Inför dagen bevakar vi alltså motståndet på ovansidan som utgörs av den tidigare toppen 970.

Slutsats: Blankade positioner köps tillbaka vid etablering ovanför 970 och vi kan istället agera som köpare med exit strax under 850.

Teknisk analys OMXS30 (daily)
Teknisk analys OMXS30 (daily)
Taggar:
Usa
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto