Home > OMXS30 avslutar året positivt

OMXS30 avslutar året positivt

Så här skrev jag igår den 29 december: Den förhållandevis starka callen och stödet från den senare halvan av USA-börsen igår borde spilla över på öppningen som då borde bli positiv. Igår stod nivån 1162-1164 emot (som väntat) och det kan även idag bli tungt att passera. För varje gång köparna misslyckas att passera detta motstånd stärks säljarna och den kraft de ”ackumulerar” kan komma väl till pass i slutet av nästa vecka. Skulle däremot stödet vid 1148 punkteras kan vi se fram emot en svag stängning.

Teknisk analys OMXS30: Som väntat spillde den starka callen i tisdags över på gårdagens öppning som följde skolboken, bortsett från några minuter då indexet som högst noterade 1165,90. Från lunch till stängningen rörde sig indexet mellan 1162,50 och 1165,00. I callen steg kursen till stängningskursen 1165,11 som motsvarade en uppgång på 0,46 procent. Under december har Stockholmsbörsen stigit med 5,5 procent och hittills i år uppgår uppgången till 22,4 procent. De senaste två åren har börsen stigit med 77,3 procent! Omsättningen på 6,8 miljarder kronor var den högsta under veckan, men trots det 49 procent under det dagliga genomsnittet de senaste tre månaderna.

Gårdagens kursstapel med en svans på ovansidan kan vara ett begynnande svaghetstecken, men det som inte framgår är att köparna kom tillbaks när kursen noterades vid golvet i den korta stigande kanalen som OMX rört sig innanför sedan den 9 december. Även om svansen kan ställa till det talar det mesta för att köparna åter kommer tillbaks vid golvet i kanalen (se de senaste dagarna uppzoomade till vänster i diagrammet).

Så länge de positiva trenderna består skall vi navigera för fortsatt uppgång. Avståndet ner till MA-200 som befinner sig vid 1058,9 uppgår nu till 8,9 procent är betryggande men innebär även att det uppstått en spänning som kommer att leda till en rekyl eller en lugnare uppgångstakt.

Allt färre aktier deltar i uppgångarna vilket innebär att isen blir allt tunnare.

Även om indexet uppvisar allt fler tecken på att vara överköpt skall vi fortsätta navigera för uppgång tills motsatsen bekräftas. Än så länge är alla trendlinjer sorterade för uppgång och kursstaplarna befinner sig ovanför stödet vid 1131 som utgör sentimentnivån.

Bryter OMXS30 upp över motståndet som årshögstanivån vid 1170 utgör bevakar jag närmast nivån kring 1180 och därefter det långsiktiga motståndet vid 1200.

Vid en rekyl kommer säljarna att stärkas om 20-dagars medelvärde punkteras (noteras nu vid 1152) men så länge utbrottsnivån 1120, som sammanfaller med MA-50 står pall är det inom ramen för en ”hälsosam” rekyl.

Dagsmomentum (RSI-14) har de senaste veckorna noterats mellan bekräftelsenivån 62 och 70. Passeras 70 stärks sentimentet och punkteras 62 får vi en säljsignal som bekräftar den säljsignal som bildades i MACD redan i måndags. Det är dock värt att notera att säljsignalen skett för högt upp för att vara tillförlitlig, men inte desto mindre värd att hålla ett öga på.

VIX, som mäter volatiliteten i optioner på S&P 500, den bästa sentimentsindikatorn, föll igår med 1,37 procentenheter till 17,28. Indexet föll under gårdagens uppgång hos S&P 500 ner till 17,00 som noterades en halvtimme innan stängningen. Därefter steg VIX när börsen föll. Volatilitetsindexet befinner sig på en behaglig nivå som möjliggör ytterligare uppgångar. Om indexet faller ner mot 15-16 igen skapas ett bedrägligt lugn, där vi tidigare sett stora nedgångar inledas på börsen, än så länge är vi inte där.

Dollarn (USD/SEK) var i natt nere på 6,78 och vände efter den svaga öppningen i Japan. När detta skrivs kl 06:45 noteras dollarn i 6,80 och ser för tillfället svag ut.

På lång sikt pekar trenden fortsatt uppåt, med alla medelvärden ”sorterade i rätt ordning” och kursen på behagligt avstånd från 200-dagars medelvärde (8,9 procent). Det skall bli spännande att se om det långsiktiga motståndet 1200 blir en topp eller bara ett långsiktigt motstånd.

Även på medellång sikt (veckor till månader) har jag 1200 som målkurs.

På kort sikt (någon till några dagar) är trenden fortsatt uppåtriktad men allt fler tecken på en stundande rekyl seglar upp, men än så länge är ingen nedgång bekräftad i prisgrafen. När den stundande rekylen kommer bevakar jag framförallt 1131 som utgör min sentimentnivå. Skulle även den tidigare utbrottsnivån vid 1120 punkteras bör man börja skala ut långa positioner.

Sammanfattning: Dagar före och efter långhelger är i regel svårbedömda. Inför dagen finns det risk för fortsatt små skvalpiga rörelser. På ovansidan bevakar jag i första hand motståndet vid 1170 och på nedsidan är det tisdagens lägsta notering 1158 som utgör stöd. Trots den kraftiga uppgången i december navigerar jag efter att golvet i den korta stigande kanalen håller och det innebär att vi får en inledande uppgång (men det är så små rörelser att en negativ nyhet kan kullkasta denna tes).

Motstånd: 1167 / 1170 / 1174 / 1181 / 1189 / 1200
Stöd: 1162 / 1158 / 1154 / 1148 / 1142 / 1138 / 1131 / 1120

Du kan handla OMXS30 med följande minifutures:
Uppgång: MINILONG OMX X med en hävstång kring 8,50 och en stop loss på 1059,00.
Nedgång: MINISHRT OMX F med en hävstång kring 9,84 och en stop loss på 1244,00.

Taggar:
Usa
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto