Home > OMXS30 Gå kort på uppgångarna

OMXS30 Gå kort på uppgångarna

OMXS30 har tidigare givit säljsignaler och ligger nu i nedåtgående trender. Vi fortsätter att rekommendera att man använder uppåtrekyler till att gå kort.

Storbolagsindexet har tidgare i år nått vårt målområde för vinterns uppgång 1 100-1 140 när indexet toppade av på 1 127. Efter det visade OMXS30 många svaghetstecken och gav också flera säljsignaler.

Vi siktade därefter på att indexet minst skulle ner till 990-1 020 området. OMXS30 var sedan nere på 1 013,6 som lägst den 10 april. Frågan är då vad kan vi förvänta oss nu?

Den långa trenden, definierat som lutningen på 200 dagars medeltalskurvan, är nedåtriktad. Likaså är den korta trenden, som vi definierar efter lutningen på 20 dagars medeltalskurvan.

Stochastic-indikatorn har varit på låga nivåer och därmed visat att OMXS30 varit översålt. Detta är som vi tidigare betonat ingen köpsignal i sig själv då marknaden kan fortsätta att vara översålt en längre tid om den kommit in i en starkare trend.

Däremot kan man då lättare få uppåtrekyler som går emot huvudtrenden. Dessa rekyler kan då användas till att gå kort i marknaden på fördelaktigare nivåer än annars.

När OMXS30 var nere i 990-1 020 området fick vi inga tydliga reversals eller andra köpsignaler. Risken är därför stor att vi inte fick se någon beständig botten då, utan OMXS30 ska antagligen minst ner till dom nivåerna igen så småningom.

OMXS30 har nu ett antal motståndsnivåer kring 1 050-1 068. Troligtvis har OMXS30 väldigt svårt att gå över detta motståndsområde. Om OMXS30 mot förmodan skulle orka över dessa nivåer har indexet sedan också en nedåtgående trendlinje vid ca 1 075 och ett viktigt motståndsområde kring 1 085-1 090 som tar emot.

Stödnivåerna finns framförallt kring 990 och 1 014-1 020.

Så slutsatsen blir att OMXS30 efter att nuvarande rekylfas är över sannolikt kommer att, antagligen under volatila former, söka sig ner till 990-1 020 området igen. Däromkring kommer vi också börja leta efter potentiella vändningssignaler. Risken är dock inte obetydlig att OMXS30 även ska gå ner djupare än 1 090.

Rekommendationen blir därför som tidigare att använda uppåtrekyler till att gå kort i OMXS30. Sikta på nedgångar till minst 990-1 020 området. Stop loss om OMXS30 stänger över 1 060, 1 064 eller 1 090 allt efter var och ens riskprofil.

Flytta emellertid alltid ner er stop loss allteftersom positionen visar vinst.

Samtidigt har aktiemarknaden kommit in i en betydligt mer volatil marknadsfas där vi kan förvänta oss stora kast både uppåt och nerdåt.

Agerar man med kortsiktiga strategier kan det också vara idé att ta hem vinsten då och då på korta positioner för att kunna gå kort igen på uppåtrekyler.

OMXS30 (Dagsdiagram)
OMXS30 (Dagsdiagram)
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto