Home > Analys: OMXS30 i squeeze

Analys: OMXS30 i squeeze

OMXS30 har tidigare fått långsiktiga köpsignaler med en uppgångspotential till ca 1640. Kortsiktigt ligger dock indexet i en kraftsamlingsfas mellan ett stödområde kring ca 1460 och ett motstånd vid ca 1537. Volatiliteten minskar och indexrörelserna kläms nu ihop allt mer. Ett utbrott ur en sådan squeeze har förutsättningar att bli kraftfull. Köpsignal erhålls om OMXS30 stänger över 1537. Och säljsignal om stängning under 1460.

Analys sponsrad av BNP Paribas
Du känner väl till minifuturernas nya hem? Här hittar du aktuell hävstång och stop loss, realtidskurser, utbildning och mycket annat.
Gå till bnpp.se

Stockholmsbörsen har hittills under november haft en svagt positiv utveckling. Storbolagsindexet OMXS30 ligger i skrivande stund på 1522,00, vilket innebar en uppgång på 1,5 procent under november. Hittills i år har därmed uppgången för OMXS30 3,9 procent. Räknar man också med aktieutdelningar så är indexet upp 7,5 procent.

November månad har präglats av fortsatt geopolisk huvudvärk vilket hållit tillbaka börsutvecklingen. Men trots de hemska terroristattackerna i Paris och nedskjutningen av ett ryskt stridplan av NATO-medlemmen Turkiet så har inte börsen gjort några större djupdykningar. Den underliggande börstrenden får därför anses vara relativt stark och stabil. Förutom att centralbankerna stimulerar finansmarknaderna med en extremt expansiv penningpolitik så kan det också bero på att den senaste rapportperioden indikerat att den internationella avmattningsoron har varit något överdriven.

Många enskilda aktier och lite bredare börsindex har också börjat röra sig uppåt med god fart ifrån sina lägsta nivåer i september. De för OMXS30 så viktiga bankaktierna har dock inte gått bra den senaste tiden. Bankrapporterna var en besvikelse och den negativa räntan är besvärlig för bankerna att hantera. Detta har gjort att OMXS30 har haft att lite extra svårt att lyfta.

OMXS30 har emellertid tidigare fått långsiktigt intressanta köpsignaler ur en upp och nedvänd huvudskuldraformation som indikerar en uppgångspotential till minst ca 1640. Dessutom är börsen inne det statistiskt sett starkaste halvåret november till maj. Handelsvolymmönstret är också svagt positivt vilket sammantaget gör att utsikterna de närmaste månaderna ser tämligen ljusa ut.

Kortsiktigt har dock OMXS30 fastnat i en kraftsamlande konsolideringsfas mellan ett stödområde kring ca 1460 och ett motståndsområde kring ca 1537. Intressant är också att indexet gör allt mindre och mindre kursrörelser upp och ned. Volatiliteten minskar och OMXS30 börjar komma in i en så kallad squeeze. Desto längre en sådan period håller på desto kraftigare brukar sedan den kommande rörelsen bli i utbrottets riktning. Det mesta talar för att utbrottet sker uppåt. Men ibland blir man överraskad.

OMXS30 får nya köpsignaler om det under en relativt hög handelsaktivitet etablerar sig över motståndet vid ca 1537. Indexet stöter sedan i ett kortsiktigt motståndsområde vid ca 1560 där två trendlinjer tar emot. Även vid ca 1600 finns sedan ett motståndsområde där indexet i alla fall tillfälligtvis skulle kunna stanna upp vid. Men skulle 1537 brytas under börsomsättningar i storleksordningen 25 miljarder per dag ser möjligheterna för en uppgång till minst motståndsnivåerna kring ca 1640-1670 mycket goda ut de närmaste månaderna.

Skulle dock stödet vid ca 1460 mot förmodan brytas under en relativt hög handelsaktivitet erhålls tydliga säljsignaler. Stödnivåer finns sedan vid ca 1441, ca 1400 och ca 1369. Nedgångar och eventuella säljsignaler som sker under en jämfört med uppgångsdagarna låg handelsvolym är dock inte så allvarliga i detta läget. Dom ser vi främst som potentiella köplägen för den lite mer långsiktige placeraren.

Den riktigt långa trenden för OMXS30, som vi definierar efter lutningen på 200 dagars medeltalskurvan, är emellertid fortfarande ytterst tveksam. Den är till och med nedåtriktad. Vilket inte är bra. OMXS30 behöver etablera sig en bit över 1580 för att den ska vända uppåt.

Däremot är andra bredare börsindex, där bankaktierna inte har samma höga indexvikt, uppåtriktade även när det gäller 200 dagars kurvan. Så för OMXS30 är det viktigt att bankaktierna snart börjar ta fart uppåt. Den korta trenden för OMXS30, lutningen på 20 dagars medeltalskurvan, är dock uppåtriktad.

Stochastic-indikatorn börjar nu komma upp nära överköpta nivåer. Det är emellertid mest en varningssignal och ingen stark säljsignal i sig självt. Dessutom är börsen nu säsongsmässigt inne i en kortsiktigt stark period som brukar hålla på till ungefär Lucia. Skulle dock OMXS30 då vid firandet av det sicilianska helgonet vara överköpt blir läget väldigt känsligt. Vanligtvis har man då en period av vinsthemtagningar i mitten av december till dagarna innan julhelgen.

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

Använder man sig av kortsiktiga strategier kan det vara intressant att köpa vid rekyler ned mot stödnivåerna vid ca 1480 och ca 1460. För att sedan sälja på uppgångar till moståndsområdet vid ca 1537.

Skulle OMXS30 bryta över 1537 under hög handel gäller det dock att hänga med på uppgången. Sikta i första hand på en uppgång till ca 1560 och i andra hand till ca 1600. Och i tredje hand till ca 1640. Sätt tajta stoppar. Till exempel strax under dagen innans lägsta nivå.

För mer långsiktiga placeringsstrategier rekommenderar vi liksom tidigare en hög index- och aktieexponering. Öka om möjligt innehaven på eventuella börsnedgångar som sker under en relativt låg handelsaktivitet.

Skulle dock OMXS30 börja gå ned under hög handel, till exempel med börsomsättningar på över 25 miljarder, och särskilt om stödet vid ca 1460 då bryts, blir läget betydligt mer osäkert. I så fall rekommenderar vi en stopp loss även för långsiktiga placeringar.

Analys OMXS30
OMXS30 (Dagsdiagram)
Analys OMXS30
OMXS30 (Timdiagram)
Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto