Home > Analys: OMXS30 laddar för uppgång?

Analys: OMXS30 laddar för uppgång?

Vårt svenska storbolagsindex OMXS30 har hittills i år, räknat på indexvärdet i skrivande stund på 1203,69, gått upp med 9,0 procent trots vårens förfallna utdelningar. Det utdelningsjusterade SIX Return Index har under samma tid gått upp med hela 13,1 procent.

Den senaste tidens uppgångar har också gjort att både den korta och den långa trenden, som vi definierar efter lutningen på  20  respektive 200 dagars medeltalskurvan, nu är uppåtriktade.

Ett uppmuntrande tecken är också att handelsvolymmönstret inte längre är lika entydigt negativt. Handelsvolymerna på uppgångsdagarna har den senaste månaden till och med varit något större än den under nedgångsdagarna. Här skulle dock marginalen behövt varit betydligt större. Gärna att handelsvolymen skulle genomgående vara typ 50 procent större än den under nedgångarna. Som det ser ut nu är tyvärr fortfarande risken överhängande att uppgången sedan i somras ”bara” är ett så kallat bearmarket rally, en uppåtriktad rekyl, i en mycket större och mer långsiktig konsoliderings- eller nedgångsformation.

Ett sådant bearmarket rally kan i och för sig hålla på ett tag och då även föra upp indexet en bra bit. Uppgången sedan sommarens bottennivå 941,1 den 4 juni är till exempel nu på hela 27,9 procent. Problemet är emellertid att marknaden sedan i ett senare läge (det kan vara nästa vecka, nästa kvartal eller nästa år..) riskerar att vända ner i en minst lika kraftfull nedåtgående rörelse. Vad som skulle kunna orsaka en sådan nedgång eller när den eventuellt startar är det ut teknisk analys synpunkt inte så väldigt viktigt som man kan tro. Särskilt om man strikt använder sig av trendföljande strategier. Det är snarast så att marknaden kan gå åt, vad man kan tycka är, ”fel håll” under betydligt längre tid än man i förväg kan tro är möjligt.

Nej, använder man sig av trendföljande strategier så är det då ”bara” att köpa på de nedåtriktade rekyler som uppstår inom den uppåtriktade trenden, sätta ut sina stop losser och sedan följa med marknaden uppåt. Det då emellertid synnerligen viktigt att både disciplinerat bevaka och agera på sina stop losser. Man vill nämligen inte riskerar att sitta kvar med några större aktieinnehav när primärttrenden sedan vänder nedåt.

Går vi tillbaka till dagsläget så visar Stochastic-indikatorn att OMXS30 är i överköpt i det mer kortsiktiga perspektivet. Detta är emellertid ingen säljsignal i sig själv då indexet kan fortsätta att vara överköpt en längre tid om den kommit in i en stark trend. Man kan då däremot öka beredskapen på att indexet då lättare kan göra en nedåtriktad rekyl inom den uppåtgående trenden.

Skulle OMXS30 rekylera nedåt så finns det flera stödnivåer mellan ca 1178 och 1186 som kan fånga upp indexet. Skulle OMXS30 etablera sig under 1178 får indexet däremot en säljsignal som indikerar att det då ska ned och testa stödområdet vid ca 1137-1140. Det är emellertid inte förrän OMXS30 går under det, och kanske framförallt under det viktiga stödområdet vid ca 1119 som indexet får några mer långsiktigt viktiga säljsignaler.

Det ser dock snarast ut som om OMXS30 ska gå upp och testa motståndsområdet vid ca 1212 och troligen också det vid ca 1223. Går indexet över dessa erhålls nya köpsignaler. Etablerar sig OMXS30 även över motståndet vid ca 1223 under en ökande handelsvolym siktar jag på att indexet minst ska kunna gå upp till 1240-1260 området.

En strategi skulle därför kunna vara att använda rekyler ned till 1178-1186 området för att köpa OMXS30. Stop loss om OMXS30 stänger under 1177. Sikta på uppgångar till 1212-1223 i första hand. Ca 1240-1260 i andra hand. Flytta sedan också upp stop lossen allt eftersom positionen visar mer och mer vinst.

Att ta position
Handla OMXS30 för uppgång med tex. BNP Paribas MINILONG OMX BP16
Handla OMXS30 för nedgång med tex. BNP Paribas MINISHRT OMX BP3
Analys OMXS30
OMXS30 (Dagsdiagram)
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto