Home > OMXS30 mot 1120

OMXS30 mot 1120

OMXS30 föll till 1130 under torsdagen, vilket motsvarade en nedgång med 0,70 procent. Index inledde dagen med ett negativt gap som aldrig täpptes igen, men en återhämtning skedde vid strax innan stängning. Omsättningen uppgick till 12,6 miljarder kronor. OMXS30 har nu tappat mark för tredje dagen av fyra möjliga den här veckan.

I går skrev jag:Kombinationen av ett positivt swingsentimentet och den senaste Bullish Harami formation stärker min tror om att vi ska navigera för uppgång. Dock ser jag att de ledande europeiska terminerna under morgonen vänt ner, vilket kan sätta press på utvecklingen. Sammantaget är utvecklingen i det korta perspektivet svårbedömd.

Trots formationen för uppgång och det starka sentimentet öppnade index ner under gårdagen, vilket gav oss snabbt indikationen om att säljarna skulle dominera under dagen. Öppningen strax under motståndet 1135 påverkade sentimentet negativt. Index fortsatte sedan ner för att testa MA-50 där köparna återtog kontrollen och pressade upp kursen.

USD/SEK som jag använder som indikator i swingperspektiv fortsätter falla . Under morgonen noteras valutaparet på 6,21.

Dagsmomentum (RSI-14) fortsätter att minska och är på betydligt lägre nivåer än förra veckan. Under gårdagen stängde RSI på 50. En notering ovan 70 definierar vi som överköpt. I MACD-indikatorn har en säljsignal bildats ovanför nollinjen.

Trots torsdagens nedgång kan vi tydligt se i dagsdiagrammet att gårdagens kursstapel är av positiv karaktär. Svansen på nedsidan av candlestick stapeln visar att köparna pressade bort säljarna innan stängningen på 1130.

På lång sikt (från ett till flera år) pekar trenden fortsatt uppåt, med alla medelvärden ”sorterade i rätt ordning” och kursen på behagligt avstånd från 200-dagars medelvärde (3,4 procent). Upp till toppen 2007 återstår 16 procent och denna nivå är fullt möjlig att nå innan årsskiftet om vi ser till konsensus. Avståndet till 1183 på ovansidan är 4,7 procent .

På medellång sikt (från några veckor till månader) är sekundärtrenden svagt ned och en ny topp ovanför 1157 krävs för att bekräfta ett trendskifte. Avståndet till MA-50 som utgör vår referenspunkt för sekundärtrenden är endast 2,5 procent. Så länge OMXS30 befinner sig mellan 1120 och 1180 kan vi förvänta oss jojoliknande rörelser med tvära kast vid stöd- och motståndsnivåerna. En etablering under 1120 påverkar sentimentet negativt och vi kan vänta oss att index påbörjar en cyklisk nedgångsfas till stödlinjen i trakterna av 1080.

På kort sikt (från någon dag till några veckor) pekar trenden upp men sentimentet har försvagats sedan gårdagens analys. Index har forcerat motståndet 1135 och MA-20. Jag skrev för några dagar sedan att vi skulle få se stora intradagsrörelser och detta har vi bevittnat. Osäkerheten ökar alltid när kursen närmar sig en viktig nivå och nu befinner vi oss 30 punkter (0,9%) ifrån 1120.

Slutsats: Köpta positioner på långsikt behålls. Inför dagen är det 1120 som är under bevakning och dagens utveckling kan bli väldigt spännande. För att kursen ska ta sig tillbaka till toppen 1157 krävs en etablering ovan 1120. Ser vi kursen falla genom detta stöd kan vi vänta oss att nedgångstakten tilltar.

Stöd- och motståndsnivåer:
Motstånd: 1135 / 1144/ 1157 / 1183 / 1274
Stöd: 1120 / 1109 / 1085 / 1080

http://www.premiumwp.com/best-news-and-magazine-style-premium-wordpress-theme-gallery/0,9 %)
Taggar:
Usa
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto