Home > OMXS30 närmar sig åter årshögsta

OMXS30 närmar sig åter årshögsta

Så här skrev jag igår den 25 november: Bortsett från de kraftiga svängningarna är läget fortfarande detsamma, nämligen att stödet vid 1080 och motståndet vid 1120 håller. Historiskt har en nedgång inför Thanksgiving varit positivt och även på min karta skall vi få en vändning uppåt vid denna period. Vi skall dock även fortsättningsvis vara beredda på tvära stora kast och jojoliknande dagsrörelser.

Teknisk analys OMXS30: Stockholmsbörsen tog sig direkt i öppningen förbi 1100-hindret som inte var speciellt förvånande. Därefter höll köparna i rodret utan några större protester från säljarna under hela dagen. Köparna stärktes marginellt när 1107-nivån passerades strax efter lunch. Stängningen nära dagshögsta skedde på 1111,16 vilket motsvarade en uppgång på 1,01 procent. USA-börserna hade stängt för Thanksgiving vilket syntes på omsättningssiffrorna som endast uppgick till 9,2 miljarder kronor, vilket var 31 procent lägre än tremånaderssnittet och 36 procent lägre än snittet hittills i år.

Gårdagens kursstapel bekräftade egentligen det vi redan anade. Nu blir det spännande att se hur indexet beter sig när måndagens högsta nivå utmanas. Har köparna byggt upp det självförtroende som krävs för att ta sig över motståndsnivån eller kommer säljarna tillbaks och tar över på samma sätt som de gjorde just i måndags, det blir spännande att följa.

Ingenting är förändrat, vare sig i det långa eller korta perspektivet. Våra välkända stöd- och motståndsnivåer på 1080 och 1120 håller fortfarande. Alla fyra trendlinjer (MA-200, MA-100, MA-50 och MA-20) är sorterade i rätt ordning, riktade uppåt med kursstaplar väl ovanför utan någon hårt spänd vare gummisnodd eller gummiband. Indexet befinner sig 6,4 procent ovanför ett tydligt uppåtriktat 200-dagars medelvärde, vilket
känns tryggt. Så länge inte varken 1080 eller 1120 bryts bör man avvakta, men för den som inte redan sitter i köp gäller det att agera direkt när årshögsta vid 1120 bryts. Samtidigt gäller det att vara medveten om att ett utbrott som sker efter ett flertal misslyckade försök löper stor risk att misslyckas.

När indexet noteras i en konsolidering (som nu) är den enda framgångsrika strategin att hålla koll på hur sentimentet förändras vid stöd- och motståndsområdena. Den senaste tiden har vi konstaterat att sentimentet vänt till det mer positiva när 1080-nivån närmat sig. När indexet närmar sig 1120 är risken stor att ”det mesta” börjar tolkas negativt och att vi får se en vändning nedåt. Det som talar för ett utbrott denna gång är att många yttre faktorer korrelerar denna gång och skapar goda förutsättningar för en ny uppgångsfas. Månadsskifteseffekten, Thanksgiving och tekniska köpsignaler i en mängd instrument gör att jag är positiv till ett lyckat genombrottsförsök. När många är positiva (som nu) och ett motstånd håller stärker det säljarna mer för varje gång motståndet håller, vilket syns på de allt kraftigare nedställen vid 1120.

Jag poängterar att jag är positiv till fortsättningen, men om en eventuell rekyl blir så pass kraftig att 1080-nivån punkteras innebär det att vi får en kortsiktig blankningssignal ner mot 1060 och därefter 1039.

Dagsmomentum är uppåtriktat och noteras strax ovanför mitten, vilket är positivt. RSI-14 rör sig inom ett allt snävare område i slutet av den triangelliknande formationen (med lite god vilja kan vi skönja ett utbrott från nuvarande nivå, men det är inom felmarginalen. Punkteras däremot golvet i triangeln eller nollan i MACD kommer det negativa sentimentet att ta över och en nedgång mot primärtrenden MA-200 vid 1039 är inte helt osannolikt. Just nu ser jag däremot större förutsättningar för en fortsatt uppgång.

På lång sikt pekar den trenden fortsatt uppåt, med alla medelvärden ”sorterade i rätt ordning”. Har köparna kraft kvar för att utmana årshögsta vid 1120? Så länge inte motsatsen bevisats navigerar jag för fortsatt uppgång och att vi skall få ett utbrott uppåt. Skulle däremot 1080 punkteras kan det snabbt bli skakigt vilket jag i så fall får anledning att återkomma till. Mycket av utvecklingen vid denna typ av konsolideringar beror på händelseutvecklingen i omvärlden. Målkursen vid 1200 ligger orubbat fast, men det kan vara lite guppigt innan vi åter ”hittat vägen”.

På medellång sikt (veckor till månader) har jag fortsatt en positiv syn som kommer att svänga till neutral om 1080 punkteras. Om även 1060 punkteras återstår primärtrenden MA-200 vid 1038 som livlina. Målkurs är även i det medellånga perspektivet 1200.

På kort sikt (någon till några dagar) närmar sig indexet åter årshögstanivån vid 1120 och vi skall vara försiktiga och beredda på en vändning ner vid denna nivå.

Sammanfattning: Med risk för att vara tjatig är det inte mycket nytt på den svenska börshimlen. OMXS30 fortsätter att röra sig mellan 1080 och 1120. Punkteras 1080 hittar vi stöd vid 1060 och 1039. Om indexet etablerar sig ovanför 1120 möter nästa motsånd vid 1131 följt av 1143. Stämningen kan svänga över åt det negativa hållet om 1100-nivån punkteras, på samma sätt som 1119,7 är kritiskt för en fortsatt uppgång.

Motstånd: 1115 / 1120 / 1131 / 1143 / 1152
Stöd: 1104 / 1100 / 1096 / 1084 / 1080 7 1073 / 1060-57 / 1039

Du kan handla OMXS30 med följande minifutures:
Uppgång: MINILONG OMX U med en hävstång kring 9,68 och en stop loss på 1027,00.
Nedgång: MINISHRT OMX N med en hävstång kring 11,34 och en stop loss på 1172,00.

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto