Home > OMXS30 sätts under press vid inledning

OMXS30 sätts under press vid inledning

OMXS30 inledde börsveckan skvalpigt. Först ner till 1141 för att sedan snabbt rusa upp mot 1152 kl 10.00. Under den resterande handelssessionen handlades kursen kring 150-nivån och stängde vid 1151,27. Handeln motsvarade en uppgång med 0,5 procent. Omsättningen var låga 10,8 miljarder kronor.

Igår fredags skrev jag: ”Inför dagen är det framför allt en etablering ovan 1146 som skulle kunna stärka självförtroendet hos köparna och leda till att kursen högre nivåer. Köpta kortsiktiga positioner behålls och positioner med länge sikt tas vid 1146.”

Vi har nu alltså fått två st köpsignaler. En kortsiktig i onsdags när index punkterade motståndet 1135 och en mer långsiktig köpsignal under gårdagen när kursstaplarna forcerade motståndet 1146.

USD/SEK som jag använder som indikator i swingperspektiv ökade under gårdagen. Dollarn har försvagats mot den svenska kronan sedan slutet av 2010. Under morgonen har valutaparet ökat till 6,34, men befinner sig fortfarande under MA-20. Samtliga glidande medelvärden befinner sig ovanför kursen och medelvärdena är ”sorterade i rätt ordning”. Detta säger oss att trenden är starkt ner.

Dagsmomentum (RSI-14) för OMXS30 har ökat till 60,14. MACD noteras strax under nollinjen och en köpsignal bildas om denna korsas.

På lång sikt (från ett till flera år) pekar primärtrenden fortfarande uppåt. Kursen har handlats ovan MA-200 sedan hösten 2010 med undantag 16-19 mars då kursen kraftigt rekylerade ned i samband med katastrofen i Japan. De senaste veckorna har index handlats ovanför MA-200 och flera motstånd har punkteras medan blankarna tvingas stänga sina korta positioner, vilket eldat på uppgången.

På medellång sikt (från några veckor till månader) är sekundärtrenden fortfarande ned, med alla medelvärden ”sorterade i rätt ordning” och kursen på behagligt avstånd från 200-dagars medelvärde 5 procent. 1183 ett viktigt motstånd, som om det passeras ger indikationer om en fortsatt uppgång mot 1200-nivån.

På kort sikt (från någon dag till några veckor) är utvecklingen utmanande. De senaste två dagarnas kursstaplar är av positiv karaktär med svansar under sig. På ovansidan bevakar jag 1157 som närmaste motstånd. Om indexet bryter ner under 1146 bevakar jag 1135, men framförallt 1120 som utgör utbrottsnivån. Därunder kan en eventuell nedgång tillta i styrka.

Slutsats: Köpta kortsiktiga positioner behålls och positioner med länge sikt kunde tas under gårdagen. Inför dagen är det svårbedömt. Mycket talar för att OMXS30 sätts under press vid inledningen, men de senaste dagarna har köparna varit starka och de kan komma att pressa bort säljarna.

Stöd- och motståndsnivåer:
Motstånd: 1157 / 1159 / 1170 / 1182 / 1183
Stöd: 1146 /1135 / 1130 / 1120 / 1109 / 1085 / 1080

Taggar:
Usa
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto