Home > OMXS30 – Tertiärtrenden på väg att skifta

OMXS30 – Tertiärtrenden på väg att skifta

OMXS30 stängde fredagen på 1127 vilket motsvarade en marginell uppgång. Under fredagen inledde index ned för att sedan återhämta sig under vid lunch. Kursen testade motståndet 1130 två gånger men köparna hade inte styrkan att kliva över.

Under förra veckan skrev jag att spänningarna ökat då kursstaplarna etablerat sig vid taket av kilen. Som vi ser i dagsdiagrammet nedan dominerade köparna som väntat när index punkterade 1114. Fredagens doji-liknande kursstapel indikerar att investerarna har börjat ifrågasätta den nuvarande trenden.

Primärtrenden
Den långa trend (från ett till flera år) som jag definierar med hjälp av MA-200 pekar fortfarande upp. När vi zoomar ut diagrammet ser vi att årets nedgång på 2 procent endast bildat ett hack i kurvan.

Sekundärtrenden
Den medelånga trenden började övergå från en uppåtgående till nedgående i slutet av februari. MA-50 sammanfaller nu med index och utgör en viktig nivå för fortsatt utveckling. En etablering ovan stärker givetvis köparna.

Tertiärtrenden
Den korta trenden (från någon dag till några veckor) är på väg att vända. Ett trendskifte inträffar när vi ser index etablera sig ovan 1135. Det positiva är att kursstaplarna befinner sig ovan MA-20 där avståndet nu är 1,9 procent.

Slutsats
Eftersom vår strategi är trendföljande ligger vi kvar i våra blankade positioner med exit strax ovan 1135. Inför dagen utgör 1130 ett viktigt motstånd på ovansidan och 1120 utgör ett viktigt stöd på nedsidan. Aggressiva handlare som inte tagit kort position ännu kan sälja blankt om kursen misslyckas med att punktera 1130 eller 1135. För er andra är det att föredra att avvakta till ett eventuellt utbrott sker vid 1135. Detta skulle effektuera en köpsignal där samtliga medelvärden befinner sig under index.

Stöd- och motståndsnivåer:
Stöd: 1130 / 1135 / 1149 / 1158
Motstånd: 1120 / 1109 / 1085 / 1080

Taggar:
Usa
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto