Home > OMXS30 Analys v.49 ”OMXS30 tvekar i sin upptrend”

OMXS30 Analys v.49 ”OMXS30 tvekar i sin upptrend”

OMXS30 ligger långsiktig i en uppåtriktad trend. Men kortsiktigt tvekar indexet. OMXS30 har ifrån ett överköpt läge fått kortsiktiga säljsignaler när ett stöd vid ca 1479 bröts. Nästa stödnivå att bevaka ligger vid ca 1462 och sedan vid ca 1438. Men så länge som nedgångarna sker under en relativt låg handelsaktivitet och den viktiga stödnivån vid ca 1392 håller betraktar vi eventuella nedgångar främst som intressanta köptillfällen för den mer långsiktige placeraren. Nya köpsignaler erhålls om motståndet vid ca 1491 bryts. 

 

Stockholmsbörsen gick under november, trots valskrällen i USA, upp under en relativt hög handelsaktivitet. Under månaden avancerade vårt svenska storbolagsindex OMXS30 med 2,4 procent. Den senaste veckan har dock indexet fallit tillbaka med -1,4 procent, och slutade då på 1470,08. Hittills i år har därmed indexet utvecklats +1,6 procent. Tar man dock hänsyn till utdelningar på de ingående aktierna ligger utvecklingen på +6,0 procent.

Under november var den stora händelsen presidentvalet i USA. När något överraskande den ytterst kontroversielle Trump vunnit, befarades först att den svenska börsen skulle falla stort.

OMXS30 startade också ned 3,3 procent till som lägst 1391,8 den 9 november. Men sedan, några minuter efter vår börsöppning, när Trump höll ett oväntat försonligt segertal vände börsen istället snabbt uppåt.

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

OMXS30 stängde sedan denna dag på 1456,7, nära dagshögsta och med en uppgång på 1,2 procent ifrån dagen innan. I och med detta, och att uppgången skedde under en relativt hög handelsaktivitet på 26,7 miljarder kronor, erhölls en mycket viktig köpsignal.

Optimismen har sedan fortsatt att dominera börsklimatet. Detta sedan republikanerna som fått majoritet i både senaten och representanthuset nu bedöms lätt kunna få igenom stimulanspaket med både sänkta företagsskatter och ökade investeringar i infrastruktur.

Som en följd av detta har sedan en ökad konjunkturoptimism kraftigt höjt både långräntor, råvarupriser och särskilt bank- och konjunkturkänsliga bolags aktiekurser.

Tidigare hade OMXS30 också fått långsiktigt intressanta köpsignaler när indexet bröt den fallande trendlinjemotståndet i månadsdiagrammet nedan.

Analys OMXS30

Dessutom har OMXS30 etablerat sig väl över sin 200-dagars medeltalskurva och även skapat ett mönster av successivt stigande toppar och bottnar. 200-dagars medeltalskurvan, som i skrivande stund ligger vid ca 1392, är dessutom stigande sedan drygt en månad tillbaka.

Även den korta trenden, som vi definierar efter lutningen på 20-dagars medeltalskurvan, är uppåtriktad.

Analys OMXS30

Däremot så har OMXS30 den senaste veckan fått kortsiktiga säljsignaler då stödet vid ca 1479 bröts. Även Stochastic-indikatorn har fått en säljindikation ifrån ett överköpt läge.

Nedgångarna har hittills emellertid skett under en relativt uppgångsdagarna låg handelsaktivitet. Vilket gör att säljsignalen främst är av kortsiktigt intresse. Nya kortsiktiga säljsignaler erhålls också om stöden vid ca 1462 och ca 1438 bryts.

Men det är först om nedgångarna börjar ske under hög handelsaktivitet, typ med minst 25 miljarder per dag, eller om det viktiga stödet vid ca 1392 bryts, som säljsignalerna blir viktiga i det längre perspektivet.

Innan detta skett ser vi nedgångar främst som potentiella köptillfällen för den mer långsiktigt inriktade placeraren.

Säsongmässigt sett kommer börsen nu också in i ett antal svaga veckor. Börsen brukar nämligen nå en kortsiktig topp någon gång i början av december. Sedan följer en svag period som brukar ta slut alldeles innan julledigheten börjar. Därpå börjar på nytt en stark börsperiod (”julrallyt”) som kan hålla på en bit in januari (”januariuppgången”).

Detta är dock bara ett typiskt tidsmönster som kan vara bra att känna till. För tyvärr är det inte varje år som börsen följer sådana säsongmönster med någon större exakthet.

Ett stabilare säsongmönster är dock den större bilden med ett starkt börshalvår mellan november och april. Särskilt väl stämmer detta de år som OMXS30 i början av perioden befinner sig ovanför sin 200-dagars medeltalskurva. Vilket alltså är fallet i år.

För att OMXS30 ska få nya köpsignaler behöver indexet etablera sig över motståndet vid ca 1491. I så fall siktar vi först och främst på den jämna och börspsykologiskt viktiga 1500-nivån. Och i andra hand på uppgångar till motståndsområdet vid ca 1540-1550.

På lite längre sikt så är dock vår grundhypotes att OMXS30 de kommande månaderna har goda möjligheter att kunna gå upp till betydligt högre nivåer än så. Detta på grund av att de långsiktiga trenderna börjat peka uppåt, indexet har erhållit ett antal långsiktigt intressanta köpsignaler och att handelsvolymmönstret är positivt. Men än så länge tar vi ett steg i taget och inväntar bekräftande signaler innan vi höjer våra målområden.

Använder man framförallt kortsiktiga strategier har man nu ett intressant tradingintervall mellan stödet vid ca 1462 och motstånden vid ca 1473-1476 att agera i. Köp vid stödet och sälj vid motståndet. Viktigt då med stopp om OMXS30 bryter utanför tradingintervallet.

Analys OMXS30

Erhålls en säljsignal under stödet vid ca 1462 kan man agera för nedgång. Sikta först på stödet vid ca 1455 och sedan på 1438 området. Stopp om indexet på nytt går över 1462.

Skulle OMXS30 istället bryta över motståndet vid ca 1476 erhålls en köpsignalen man kan agera för uppgång på. Sikta först och främst på 1484 och sedan på ca 1491. Stopp loss förslagsvis om indexet skulle gå under dagen innans lägsta nivå. Eller under stödet vid ca 1473.

För mer långsiktiga placeringar ser läget positivt ut för de närmaste månaderna. OMXS30 har fått långsiktigt intressanta köpsignaler och både trenderna och handelsvolymsambanden är positiva.

Använd gärna eventuella nedåtriktade rekyler som sker under en relativt låg handelsaktivitet för att om möjligt öka index- och aktieinnehaven. Stopp loss om OMXS30 mot förmodan skulle etablera sig under sin 200-dagars medeltalskurva.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto