Home > OMXS30 vecka 12

OMXS30 vecka 12

OMXS30 fick förra veckan en köpsignal när indexet gick över motståndet vid ca 1 114. Vi är dock fortsatt vaksamma inför eventuella vändningssignaler då OMXS30 är inne i vårt målområde för denna uppgång.

OMXS30 fortsatte upp med 3,1% förra veckan. OMXS30, som i skrivande stund är på indexvärdet 1 116,63, fick därmed också en köpsignal förra veckan då indexet gick över motståndet vid 1 114.

Köpsignalen tog ut den tidigare säljsignal indexet fick när det gick under 1 085. Det innebar också att vår stop loss för blankningar utlöstes.

Psykologin i marknaden har ändrats och orosmolnen verkar nu, i alla fall för tillfället, vara som bortblåsta.

Då optimismen nu har kommit tillbaka i marknaden så ligger många förvaltare också enligt uppgift kvar med relativt höga aktieandelar i sina portföljer.

Den långa trenden för OMXS30, definierat som lutningen på 200 dagars medeltalskurvan, är numera oregelbunden efter tidigare varit svagt nedåtriktad. Den korta trenden är uppåtriktad efter att ha tvekat något i inledningen av månaden.

Vi vill dock rekommendera viss återhållsamhet med positioner för uppgång. Indexet befinner sig nu återigen inom vårt målområde 1 100-1 140 som vi en längre siktat på för denna uppgångfas.

Vi bedömmer det också som relativt svårt för OMXS30 att etablera sig över motståndet vid ca 1 140. Vi har där både en horisontell motståndsnivå samt en fallande trendlinje som sammanbinder topparna från 2007 och 2011.

Skulle emellertid indexet orka över 1 140 har vi sedan ett motståndsområde kring ca 1 170-1 180 där OMXS30 också har ett horisontellt motståndsområde och en fallande trendlinje som sammanbinder topparna från år 2000 och 2007. Se månadsdiagrammet nedan.

OMXS30 (Månadsdiagram)
OMXS30 (Månadsdiagram)

Uppåtpotentialen ser därmed inte så betryggande ut jämfört med risken på nedsidan. Särskilt som vi ser en risk för att marknaden snabbt kan bli betydligt mer volatil än den är nu.

En försmak på det fick vi under vecka 10 då OMXS30 gick ner med nästan 50 punkter under två handelsdagar.

Många enskilda aktier som ingår i OMXS30-indexet ser dessutom fortsatt svaga ut vilket bidrar till osäkerheten kring indexets uppåtsida.

Vi är därför fortsatt vaksamma inför eventuella reversals och trendbrott, men innan vi får det siktar vi på forsatta uppgångar upp till motstånden vid ca 1 140.

Skulle OMXS30 däremot stänga under stödet 1 114 ökar osäkerheten betydligt. Indexet har sedan också en stödnivå vid ca 1 100 och ca 1 085, men det är stödområdet kring ca 1 040-1 055 som nu är extra viktigt.

Stochastic-indikatorn visar att OMXS30 nu är överköpt men det kan den i och för sig vara ett bra tag om indexet kommit in i en stark trend.

Vill man vara försiktig inför risken på volatila vändningar i marknaden kan det emellertid  innebära ett bra tillfälle att sälja eventuella innehav på uppgångar och när marknaden som nu visar tecken på att vara överköpt.

Så länge som OMXS30 befinner sig över stödet 1 114 och indexet inte givit några vändningssignaler ser det dock fortsatt gynnsamt ut för uppgångar.

Rekommendationen är därför att vara ta relativt begränsade positioner för uppgång då risk-reward förhållandet kan vara begränsat. Särskilt om man beaktar att marknadens volatilitet kan komma att snabbt förändras. Sikta på ca 1 140.

Är man försiktig så använder man en stop loss om OMXS30 stänger under 1 112, annars kan man använda en stängning under 1 100 som stop loss.

Att ta position
Handla OMXS30 för uppgång med tex. Citi First LONGOMX BI CIT*
Handla OMXS30 för nedgång med tex. Citi First SHORTOMX AF CIT*
OMXS30 (Dagsdiagram)
OMXS30 (Dagsdiagram)

*CitiFirst samarbetar med Tradingportalen vid marknadsföring av CitiFirsts produkter

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto