Home > OMXS30 vecka 2

OMXS30 vecka 2

OMXS30 har fått en kraftig köpsignal. Vi siktar på att indexet ska upp till 1 100-1 140.

OMXS30 har fått en bra start på det nya året. Förra veckan gick indexet upp 1,5% och vi fick också en kraftig köpsignal när OMXS30 stängde över 993.

Vi är inne i en säsongsmässigt stark period. I början av varje år brukar börsen vara stark, särskilt de år det inte skrivits i media så mycket i förväg i om denna så kallade januarieffekt. Skrivs det mycket om denna säsongsmässigt starka period redan i december köper nämligen många kortsiktiga aktörer, så klart, aktier i december för att sälja på en eventuell uppgång i januari. I så fall finns det inte lika mycket köpkraft kvar i marknaden i januari, utan snarare en hel del potentiella säljare, vilket i förtar denna säsongseffekt.

Denna vinter har vi dock inte sett att detta uppmärktsammats så mycket i media, så i år kan vi nog få se en relativt kraftig januariuppgång. Troligtvis blir uppgången särskilt stark i de konjukturkänsliga aktier som gått ner extra mycket under 2011, såsom skogsbolag, gruvbolag och verkstadsbolag med mera.

Sedan är det inte säkert att en sådan uppgång håller i sig speciellt länge. Det troliga är istället att marknaden senare, kanske i februari-mars, återupptar sin nedåtgående trend. Så, lite förvirrande kanske, men vårt huvudscenario är alltså att börsen först går upp en till två månader för att sedan kraftigt vika ner. Vi följer dock marknaden prestigelöst för att se om detta scenario fortlöpande bekräftas eller ej i våra diagram.

Den långa trenden för OMXS30, definierat som lutningen på vår 200 dagars medeltalskurva är nedåtriktad vilket manar till viss försiktighet när det gäller hur stora positioner för uppgång man bör ta. 200 dagars medeltalet ligger nu också som ett temporärt motstånd vid ca 1 020, vilket är strax över indexnivån i skrivande stund på 998,33.

Den köpsignal vi fick när indexet gick över 993 indikerar att vi ska upp till 1 100-1 140 området. Dessförinnan har vi dock, förutom medeltalsmotståndet vid 1 020, också ett motståndsområde kring 1 037-1 050 att tampas med, men indexet har goda möjligheter att passera dessa motstånd.

På nedsidan har vi stödnivåer kring 993, ca 967, ca 926 och ca 900. Det är framförallt om vi skulle gå under stödet vid 926 som vi skulle få några rejäla säljsignaler. Annars betraktar vi nu nedgångar som utmärkta köptillfällen, men givetvis med stop loss om vi stänger under 926.

Slutsatsen är därför att vi rekommenderar köp av OMXS30 och då särkilt på rekyler ned mot stödnivåerna kring 993 och 967. Vi ligger nu till exempel vid 998 vilket är relativt nära 993. Köp dock relativt små positioner då den långa trenden fortfarande är nedåtriktad. Sikta på först och främst på 1 050-1 100. Stop loss om vi stänger under 967. Flytta upp stop lossen allt eftersom positionen visar vinst.

Skulle vi bli utstoppade siktar vi på att köpa en ny position för uppgång stax över stödet vid 926. Stop loss om indexet stänger under 926.

OMXS30 (Dagsdiagram)
OMXS30 (Dagsdiagram)
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto