Home > OMXS30 vecka 4

OMXS30 vecka 4

OMXS30 som ligger i en kortsiktig  men kraftfull uppåtgående trend. Indexet ligger nu också alldeles under ett starkt motståndsområde kring 1 050.  OMXS30 ser dock ut att ha goda möjligheter att bryta över detta motstånd.

OMXS30, som i skrivande stund ligger på 1 034, gick upp 2,4% förra veckan och är nu upp 4,6% på helåret. Nu har vi snart också bolagsrapportperioden på gång vilket kan ge stora slag i enskilda aktier. Givetvis kommer också de konjuktursignaler man kan utläsa från bolagsrapporterna påverka börsläget generellt även om börsen förnärvarande inte verkar influeras av negativa nyheter i någon större utsträckning.

Som vanligt är SKF tidigt ute med sin rapport, den kommer nu på torsdag, och den kommer bevakas extra noga av alla konjukturbedömmare. SKF har kunder i många olika branscher och världsdelar. SKF är också extra intressant med tanke på att bolaget tidigt känner av sina kunders situation. Tiden mellan SKF:s kundorder och varuleverans är nämligen ofta väldigt kort. Läs också vår analys av SKF B från den 18 januari.

Studerar man den riktigt långsiktiga utvecklingen av OMXS30 i månadsdiagrammet här intill så ser man att indexet ligger i en stor triangelliknande konsolideringsformation som sträcker sig över tio år tillbaka. Vi har under denna tid fått lägre toppar och högre bottnar.

OMXS30 (Månadsdiagram)
OMXS30 (Månadsdiagram)

Motståndslinjen i denna formation ligger kring ca 1200 och stödlinjen ligger på ca 650. Vi har också ritat in en motståndslinje som sammanbinder toppen 2007 och toppen 2011. Den motståndslinjen ligger för närvarande kring 1 140-1 150. Det är också kring dessa nivåer, 1 100-1 140, vårt målområde för OMXS30 ligger enligt vårt huvudscenario.

I vårt huvudscenario ingår sedan, tyvärr, en uppenbar risk att indexet efter det vänder nedåt med en betydande kraft. Detta gör att vi vill rekommendera till försiktighet med eventuella positioner för uppgång om vi skulle komma upp till vårt målområde. Till exempel kan man då sälja av delar av sitt innehav och/eller använda sig av tajta stop losser.

Växlar vi istället över till dagsdiagrammet nedan så ser vi att den långa trenden för OMXS30, definierat som lutningen på 200 dagars medeltalskurvan, fortfarande är nedåtriktad.

I och med att indexet nu befinner sig över denna medeltalskurva finns det emellertid förutsättningar för att den långa trenden med tiden vänder uppåt. Skulle vi dock få en snabb uppgång till vårt målområde 1 100-1 140 och sedan vända nedåt igen, så hinner vi antgligen inte få en omsvängning av 200 dagars medeltalskurvan.

Den korta trenden är dock uppåtriktad och kraften i den är inte obetydlig. Trots att indexet är överköpt, Stochastic-indikatorn är på höga nivåer, och att vi står alldeles under ett kraftigt motståndsområde vid ca 1 050 som många kortsiktiga aktörer haft som sitt målområde för denna uppgång, så har vi ännu inte haft någon kraftigare nedåtrekyl. Detta indikerar att det är köparna som har övertaget.

Inte ens i fredags fick vi någon nedåtrekyl att tala om, vilket var ganska anmärkningsvärt då det ofta sker vinsthemtagningar inför en helg om börsen dessförinnan gått upp kraftigt. Detta visar på att vi har en god möjlighet att även orka bryta över motståndet vid 1 050.

Frågan är dock om börsen trots allt först ska ta igen sig något och kanske göra en sidgående eller lätt nedåtgående rörelse. OMXS30 har framförallt en viktig stödnivå vid ca 993 och sedan vid ca 967 som borde kunna hålla emot vid en eventuell nedåtrekyl. Får vi bara små nedgångar så kan indexet hitta stöd redan vid 1 020-1 025, bland annat från en uppåtgående trendlinjen.

Skulle OMXS30 orka etablera sig över motståndet vid 1 050 så kan effekten bli intressant. Många skulle nog isåfall se det som en viktig köpsignal och agera därefter. Goda förutsättningar finns då för att vi ska nå upp till vårt målområde kring 1 100-1 140.

Slutsatsen är alltså att vi behåller den tidigare strategin att, om man nu inte redan ligger för uppgång, köpa på rekyler. Köp dock relativt små positioner då den långa trenden fortfarande är nedåtriktad. Sikta på först och främst på 1 050-1 100. Stop loss om vi stänger under 967. Flytta upp stop lossen allt eftersom positionen visar vinst.

Skulle vi bli utstoppade siktar vi på att köpa en ny position för uppgång stax över stödet vid 926. Stop loss om indexet stänger under 926.

Att ta position
Handla OMXS30 för uppgång med tex. Citi First LONGOMX BI CIT*
Handla OMXS30 för nedgång med tex. Citi First SHORTOMX AF CIT*
OMXS30 (Dagsdiagram)
OMXS30 (Dagsdiagram)

*CitiFirst samarbetar med Tradingportalen vid marknadsföring av CitiFirsts produkter.

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.