Home > OMXS30 vecka 8

OMXS30 vecka 8

OMXS30 har efter en mycket kraftig uppgång kommit upp i vårt huvudscenarios målområde kring 1 100-1 140. Marknaden är nu i det närmaste euforisk men vi vet av erfarenhet att detta snabbt kan ändras. Vi skärper nu vår vaksamhet inför eventuella vändningssignaler på OMXS30.

Aktiemarknaden har utvecklats sig väldigt starkt hittills i år och förra veckan var inget undantag. OMXS30 gick förra veckan upp med 3,2% och indexet är i år upp med hela 12,4%, räknat på indexvärdet i skrivande stund på 1 110,7. OMXS30 har därmed nått upp till vårt målområde, 1 100-1 140, som skrivit om de senaste månaderna. Detta gör också att vi ökar vaksamheten mot tendenser till att marknaden håller på att toppa av.

Det är annars lite av ”Happy Days Are Here Again” stäming på börsen. Dessa ord var för övrigt på framsidan av Veckans Affärer veckan innan börskraschen 1987 om jag nu minns rätt. Inga liknelser i övrigt. Eller…?

Det är iallafall en väldig skillnad på sentimentet i marknaden nu jämfört med i höstas då allt kläddes i svart. Då var glaset halvfullt och allt tolkades negativt. Nu är samma glas istället halvfullt och ingen bryr sig om negativa nyheter. Nyheter som i höstas hade gett allvarliga sättningar i marknaden ger nu bara axelryckningar som reaktion.

Iran hotar att blockera Hormuzsundet och strypa 20% av världens oljetillförseln? Inget att bry sig om… Grekland genomför inte sina tidigare löften om besparingar och reformer? Gäsp..det har vi hört förr…det fixar sig… Bolagsrapporterna överraskade negativt i stor utsträckning? Ähh, nu kommer snart stora utdelningar och kurserna går ju upp iallafall…

Frågan är om inte marknaden nu börjar ta ut lite väl mycket av det goda i förskott. Samtidigt verkar det som om många av de mer aktiva aktörerna redan gått in i aktier i ganska full skala igen. Vilka finns då kvar som kan köpa aktier?

Di.se skriver till exempel idag att enligt en sentimentundersökning bland nordiska portföljförvaltare som Handelsbanken gjort visar att förvaltarna viktat om och nu ligger tungt mot aktier.

”Det är 70 procent som nu är positivt nettoexponerade mot aktier vilket är dubbelt så många jämfört med i november i fjol. Det betyder aktiemarknaden inte kommer att få samma stöd från omallokeringar som den haft en tid. Det kommer att krävas utländska köpare för att driva kurserna vidare.” säger Mikaela Strand, finansanalytiker på Handelsbanken Markets.

Lika svårt som det var i höstas, när OMXS30 var nere en bra bit undet 900, att föreställa sig att indexet skulle kunna stå i över 1 100 några månader senare är det kanske nu att ta in att marknadens aktörer helt plötsligt skulle börja tycka att glaset är halvtomt igen och att börsen skulle kunna gå ner till helt andra nivåer.

Den långa trenden för OMXS30, definierat som lutningen på 200 dagars medeltalskurvan, har kanske lite överraskande ännu inte vänt uppåt trots att den kortsiktiga trenden varit uppåtriktad i över 2 månader.

Stochastic-indikatorn visar att OMXS30 fortfarande är överköpt, men som vi tidigare skrivit ett antal gånger så kan marknaden fortsätta att vara överköpt en längre tid i en stark trend. Vad vi emellertid får vara observanta på är om vi får en negativ divergens mellan börsutvecklingen och indikatorn. Det vill säga att själva OMXS30-indexet fortsätter upp till nya högre toppat medan indikatorn får toppar på allt lägre nivåer.

Vi har tidigare fått en viss tendens till en sådan negativ divergens för OMXS30 som nu verkar vara på väg att försvinna, men däremot har vi fått tydligare negativa divergenser i många enskilda aktier vilket varnar för att dessa aktiers upptrender tappar i styrka.

Förra veckan fick OMXS30 ytterliggare en köpsignal när indexet gick över motståndet vid 1 085. I skrivande stund så befinner vi oss alltså dessutom ca 10 punkter över det tidigare motståndet vid 1 100. Nästa starka motståndsområde är nu kring ca 1 140 där vi både har ett horisontellt motstånd och en nedåtgående trendlinje som sammanbinder topparna från 2007 och 2011. Se veckodiagrammet.

Analys OMXS30 (Veckodiagram)
Analys OMXS30 (Veckodiagram)

Skulle indexet även orka över dessa nivåer har det sedan ett kraftigt motståndsområde kring ca 1 170-1 180 där vi även där har horisiontella motstånd samt en nedåtgående trendlinje som sammanbinder toppen år 2000 med den år 2007.

I vårt huvudscenario siktar vi dock på att risken är överhängande att OMXS30 toppar av i intervallet 1 100-1 140. De korta trenderna är fortfarande uppåtriktade men vi är nu extra observanta på om OMXS30 får större reversalsignaler som dojis och liknande, och om marknadens volatilitet skulle börja öka dramatiskt. Framförallt det senare skulle vara ett tydligt tecken på en förändring av marknadens psykologi.

OMXS30 har stödnivåer vid ca 1 100, ca 1 085, kring 1 050 och ca 993. I och med att vi har nått upp till vårt målområde vill vi gärna rekommendera en minskning av risktagandet när det gäller positioner för uppgång. Därför betonar vi gärna betydelsen av att stödet vid 1 085 ska bevakas. Där har vi nämligen både ett horistontellt stöd och stöd från en viktig uppåtgående trendlinje.

Går vi under 1 085 får vi en säljsignal som kan signalera att vi kommit in en helt annorlunda typ av marknad än vi vant oss vid de senaste månaderna.

Vår rekommendation är därför att man flyttar upp sina stop losser på positioner för uppgång så långt upp som det går i och med att vi nu kommit in i vårt målområde för OMXS30s uppgång. Flytta upp stop lossen på innehav i OMXS30 till minst 1 084.

Vill man vara extra försiktig så säljer man nu på uppgångar. Vill det sig illa kan nämligen marknaden nu helt plötsligt bli väldigt volatil. Det kan i så fall bli svårt att gå ur sina positioner på vad man tycker är ”vettiga” kurser och risken blir i så fall att man blir sittande med dom för länge.

Att ta position
Handla OMXS30 för uppgång med tex. Citi First LONGOMX BI CIT*
Handla OMXS30 för nedgång med tex. Citi First SHORTOMX AF CIT*
OMXS30 (Dagsdiagram)
Analys OMXS30 (Dagsdiagram)

*CitiFirst samarbetar med Tradingportalen vid marknadsföring av CitiFirsts produkter.

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto