Home > OMXS30 vecka 9

OMXS30 vecka 9

OMXS30 har nått upp till vårt målområde 1 100-1 140. Risken är nu stor att indexet toppat ur och att vi nu istället kommer få en nedåtgående och volatil börsutveckling. Stänger OMXS30 under stödet vid 1 085 ökar risken för detta scenario betydligt.

OMXS30 hade en oregelbunden utveckling förra veckan men under året har vårt storbolagsindex, beräknat på indexvärdet i skrivande stund på 1 082,75 gått upp med 10%. Förra veckan var dock OMXS30 som högst uppe i 1 113,4 vilket innebär att vi nu har varit upp i det målområde på 1 100-1 140 som vi siktat på de senaste månaderna. Detta innebär också att vi intensifierar bevakningen på eventuella reversalsignaler och trendbrott på OMXS30.

En viktig faktor för börsens utveckling kan komma att bli ECB:s nya omgång av superrepor, eller LTRO:s, nu på onsdag. ECB kommer då mot låg ränta, 1%, låna ut i princip obegränsat med pengar under tre år till europas banker och då även accepterar riskfyllda obligationer från Grekland, Italien och Spanien med mera som säkerhet.

Det var den första omgången av denna typ av utlåning veckan innan jul som satte extra fart på börsuppgången. För även om man avser att dessa pengar främst ska gå till bankernas företagssutlåning och till refinansiering av Piigsländernas statsskulder så spiller denna likviditetsinjektion också över till aktiemarknaden.

Frågan är nu hur stor denna omgång av superrepa blir och vilken effekt den får. Förväntan ligger enligt bedömare på 330-400 miljarder euro även om högre belopp också nämnts. I december var den på 489 miljarder euro. Nu är i och för sig denna likviditetseffekten redan diskonterad av aktiemarknaden så påverkan på aktiekurserna kanske inte blir så stor.

ECB har också skickat signaler om att denna superrepa ska vara den sista i sitt slag, för man är orolig att banksektorn annars på nytt ska göra för riskabla placeringar. Sammantaget gör detta att stimulanseffekten troligen blir betydligt mer begränsad denna gång än i december.

Till det kommer också att den senaste tidens oljeprisuppgång som kan komma att störa börsen så mycket att stimulansen från ECB:s pengaregn delvis neutraliseras.

Skulle OMXS30 ändå ta fart uppåt så har vi ett relativt starkt motståndsområde kring ca 1 140. Där har vi både ett horisontellt motstånd samt en nedåtgående trendlinje som sammanbinder topparna från år 2007 och 2011. Se också veckodiagrammet i förra veckans OMXS30 analys. Där kan man också se nästa starka motståndsnivå kring 1 170-1 180.

I vårt huvudscenario har vi emellertid siktat på att vi ska toppa ur i intervallet 1 100-1 140. Nu när vi redan har varit inne i det området och sedan vänt nedåt så finns det en inte obetydlig risk att vi redan nått toppen för den här gången. Den långa trenden, definierat som lutningen på 200 dagars medeltalskurvan, är till exempel fortfarande nedåtriktad trots den korta trenden har varit uppåtriktad sedan i december.

Sannolikheten för att OMXS30 toppat ur ökar betydligt om indexet skulle stänga under stödet vid 1 085. Faran är då också att vi kan få uppleva en betydligt mer volatil börs än vad vi nu vant oss vid den senaste tiden.

Därför vill vi gärna rekommendera att man flyttar upp sina stop losser på positioner för uppgång så långt upp som det går enligt ens strategi. Flytta till exempel upp stop lossen på innehav i OMXS30 till om indexet stänger under 1 085.

OMXS30 ligger som sagt i skrivande stund på på 1 082,75 men indexet har ännu inte stängt under stöd nivån 1 085. Vi vill som vanligt gärna avvakta stängningskursen innan vi betraktar en nivå som bruten. Även om det för tillfället inte ser särskilt lovande ut…

Under 1 085-nivån har vi sedan viktiga stödområden kring 1 050 och vid ca 993. Men, om marknaden viker ner så kan man tyvärr inte utesluta att OMXS30 så småningom även ska testat lägsta nivåerna från i höstas kring 830-850.

Vill man vara extra försiktig så säljer man därför nu också på eventuella uppgångar. Risk-reward förhållandena bedömer vi nämligen som klart ogynsamma för positioner för uppgång.  Särskilt med tanke på att marknaden nu helt plötsligt skulle kunna bli rejält volatil. Det kan i så fall bli svårt att gå ur sina positioner på vad man tycker är rimliga kurser. Risken blir i så fall att man blir sittande med positionerna för länge.

Att ta position
Handla OMXS30 för uppgång med tex. Citi First LONGOMX BI CIT*
Handla OMXS30 för nedgång med tex. Citi First SHORTOMX AF CIT*
OMXS30 (Dagsdiagram)
OMXS30 (Dagsdiagram)

*CitiFirst samarbetar med Tradingportalen vid marknadsföring av CitiFirsts produkter.

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter registrering kan du även få enstaka specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig sälja eller lämna ut dina uppgifter till tredjeparter. Se vår sekretesspolicy här.