Home > Onsdagens Fed-besked veckans huvudfokus

Onsdagens Fed-besked veckans huvudfokus

Utvecklingen i Ukraina fortsätter att vara i centrum även för finansmarknaderna. Men bland de schemalagda makroekonomiska händelserna är det Federal Reserves räntebesked som kommer att stå i rampljuset.

Måndagens agenda gapar tom för svensk del, och i Europa är det endast definitiv KPI-data som är på tapeten vad gäller statistiska publikationer. Analytiker räknar med, i linje med det preliminära utfallet, att Inflationen uppgick till 0,8 procent i februari medan kärninflationen var 1,0 procent.

Måndagen bjuder också på utrikesministermöte i EU, där situationen i Ukraina ska diskuteras.

I USA händer desto mer. Bland annat redovisas industriproduktionsdata för februari, som väntas ha vänt upp till +0,2 procent från en nedgång om 0,3 procent i januari.

”USA:s industriproduktionssiffror, husdata och ledande indikatorer bör visa tecken på en uppstuds från vinterns snöstormar”, skriver Unicredit i ett marknadsbrev.

Vidare kommer Empire Manufacturing Index över aktiviteten i New Yorks tillverkningsindustri, som väntas ha ökat. NAHB:s husmarkandsindex spås även den ha förbättrats, till 50 från förra månadens 46.

På tisdagens dagordning är det lugnt på hemmafronten, men i Europa är handelsdata för EMU samt Tysklands ZEW-index av intresse även om det inte är alltför stort fokus på det.

Tysklands ZEW-index, bedömning av nuläget, spås av analytikerna i Bloomberg News prognosenkät ha stigit till 52,8 i mars från 50,0 förra månaden. Index över förväntningarna prognostiseras dock ha minskat till 53,0 från 55,7.

Från USA riktas främst blickarna mot KPI-statistik. Både KPI och kärn-KPI bedöms ha ökat med 0,1 procent, samtidigt som förväntningarna på inflationen ligger på 1,3 procent och kärninflationen på 1,6 procent.

Liknande siffror publicerades i januariutfallet. Då rapporterades klädbutiker och bilhandlare ha dragit ned priserna, för att locka köpare ut i det kalla vädret
som drabbade USA.

”Det finns väldigt lite utrymme att variera prissättningen för företag”, sade Julia Coronado, chefekonom för Nordamerika på BNP Paribas till Bloomberg News.

Vidare kommer bostadsstatistik, där bostadsbyggandet bedöms ha klättrat upp i februari efter att ha sjunkit rejält föregående månad i spåren av det kalla
vädret. En uppgång om 4,0 procent väntas, efter ett fall på hela 16,0 procent i januari.

På onsdag kommer all blickar vändas mot Federal Reserves räntebesked. Analytikerna räknar i genomsnitt med att centralbanken kommer att fortsätta att trappa ned tillgångsköpen med ytterligare 10 miljarder dollar, till 55 miljarder dollar per månad. Fed funds-räntan spås också lämnas oförändrad på 0,00-0,25 procent.

”De senaste förbättringarna i sysselsättningen bekräftar synen bland de flesta Fed-företrädare som har uttalat att de senaste veckornas besvikelser i ekonomisk data i huvudsak har berott på ett svårt vinterväder”, skriver Unicredit i en kommentar.

Mötet blir också extra intressant eftersom det är den nya Fed-chefen Janet Yellens första.

Utöver att presentera nya makroekonomiska prognos och annonsera en ytterligare minskning av tillgångsköpen med 10 miljarder dollar, räknar Unicredit med att FOMC kommer att överge sin kvantitativa framåtblickande guidning.

”Vi tror att FOMC kommer att överge sin indikatorbaserade framåtblickande guidning. Det mest sannolika utfallet är att Fed byter till en kvalitativ guidning som förser marknaden med bra information om vad som är det viktigaste bakom policybesluten”, skriver Unicredit.

Vad gäller prognoserna tror Unicredit endast på små förändringar, men en del FOMC-medlemmar kommer sannolikt att revidera ned deras väntade arbetslöshetsbana ytterligare.

I centralbanksväg kommer också Bank of Englands protokoll från det penningpolitiska mötet den 6 mars.

På torsdagen är det återigen USA som står i fokus på den makroekonomiska agendan, i bristen på statistik i Europa och Asien. En rad makroekonomisk statistik redovisas i USA, däribland ledande indikatorer, Philadelphia Fed-index samt försäljning av befintliga bostäder. I samtliga fall spås förbättringar jämfört med förra månaden, tack vare mer normala väderförhållanden.

I Europa hålls dock ett tvådagars EU-toppmöte som inleds på torsdagen. Mycket av mötet väntas handla om Ukraina, det återstår att se hur enade ledarna är i frågan om sanktioner mot Ryssland.

Fredagen blir relativt lugn. SCB redovisar finansräkenskaper för fjärde kvartalet, Finansinspektionen kommer med sin kreditmarknadsbarometer för samma kvartal och ett par Fed-ledamöter kommer att hålla tal.

Av: Direkt

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto