Home > Opec: Drar ned utbudsprognos 2016, utbudet minskar även 2017.

Opec: Drar ned utbudsprognos 2016, utbudet minskar även 2017.

Opec har justerat ned sin prognos för det globala utbudet på olja i år och räknar med att utbudet sedan kommer att fortsätta minska även nästa år, om än i långsammare takt. Efterfrågan spås samtidigt öka med runt 1,2 miljoner fat per dag både i år och 2017.

Det visar Opecs månadsrapport för juli som publicerades på tisdagen.

Opec räknar med att efterfrågan uppgår till 94,18 miljoner fat per dag i genomsnitt 2016 (94,18 i juni) och 95,33 miljoner fat per dag i genomsnitt 2017.

Efterfrågan väntas därmed öka med 1,20 miljoner fat per dag 2016 och stiga med 1,15 miljoner fat per dag 2017. För 2016 är det oförändrat från föregående prognos.

Huvuddelen av efterfrågeökningen 2017 spås komma från länder utanför OECD, men även efterfrågan i OECD-länderna väntas öka något.

Efterfrågan på olja lyfts av bland annat en förbättrad världsekonomi och en ökad bränsleförbrukning till följd av en stark ökning av fordonsförsäljningen i Kina, USA och Indien. Efterfrågan dämpas samtidigt av fortsatta energieffektiviseringar och eventuellt minskade subventioner.

Opec spår vidare att utbudet av olja från länderna utanför Opec kommer att vara 56,03 miljoner fat per dag i genomsnitt 2016 (56,40) och sedan sjunka till 55,92 miljoner fat per dag i genomsnitt 2017.

Bakom nedrevideringen av utbudet i år ligger framför allt lägre utbud från Kanada på grund av skogsbränderna där, men även ett lägre utbud från USA. Nästa år spås utbudet minska i bland annat Norge, Mexiko och USA medan det spås öka i Brasilien och Kanada.

Rev avser revidering jämfört med föregående månadsrapport.
Rev avser revidering jämfört med föregående månadsrapport.

Av: Michael Andersson för Tradingportalen/Nyhetsbyrån Direkt.
Frågor och kommentarer alltid välkomna på redaktionen[at]tradingportalen.com

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto