Home > Opec höjer efterfrågeprognos på medellång sikt.

Opec höjer efterfrågeprognos på medellång sikt.

Ombalanseringen på oljemarknaden har fortsatt under det senaste året. Men trots att oljeproduktionen utanför Opec har minskat betydligt och den globala efterfrågan fortsatt är robust, är det tydligt att instabiliteten och volatiliteten kvarstår.

Det skriver Opec i sin årsrapport World Oil Outlook 2016 på tisdagen.

Opec väntar sig att den globala ekonomin kommer att växa med i genomsnitt 3,4 procent mellan 2015 och 2021, vilket kan jämföras med prognosen om +3,6 procent för 2014-2020 vid förra årsrapporten. Prognosen för den genomsnittliga tillväxten mellan 2015-2040 om 3,5 procent upprepas samtidigt.

I Opecs huvudscenario väntas den totala efterfrågan på olja öka till 99,2 miljoner fat per dag till år 2021, vilket är 1 miljon fat högre än i förra rapporten. Detta på grund av ett förväntat lägre oljepris i det medelfristiga perspektivet, något som bedöms ha en större effekt på efterfrågan än den lägre ekonomiska tillväxtprognosen.

På längre sikt väntas dock energisparande åtgärder och den teknologiska utvecklingen, som fordon med alternativa bränslen, dämpa efterfrågan. Till år 2040 väntas den totala efterfrågan stiga till 109,4 miljoner fat per dag, vilket är en nedrevidering med 0,4 miljoner fat mot förra rapporten.

På utbudssidan väntas produktionen utanför Opec sjunka något under 2016-2017 med anledning av de låga oljepriserna, innan den långsamt stiger igen till 2021. Produktionen utanför Opec väntas stiga från 56,9 miljoner fat per dag 2015 till 58,6 miljoner i 2021, en uppgång med 1,7 miljoner fat.

Oljekartellen ”kommer att behöva möta det mesta av den ytterligare efterfrågan av olja på lång sikt”, skriver Opec, som bedömer att produktionen behöver öka med 8,9 miljoner fat per dag mellan 2015 och 2040. Andelen Opec-olja av det totala utbudet väntas öka från omkring 34 procent i dag till cirka 37 procent 2040.

Efterfrågan på Opec-olja väntas vara 2,3 miljoner fat högre per dag år 2021 än vad som spåddes i föregående rapport, delvis med anledning av att Gabon och Indonesien har blivit medlemmar i Opec. Produktionen väntas stiga från 32 miljoner fat per dag i 2015 till 33,7 miljoner fat 2019, för att sedan i stort sett ligga still fram till 2021. På längre sikt väntas Opecs produktion nå 41 miljoner fat per dag år 2040.

Givet utsikterna för utbud och efterfrågan finns det ett behov för oljerelaterade investeringarna om 10 biljoner dollar fram till 2040, uppger Opec.

”Även om oljemarknaden under den senaste tiden har präglats av ett överutbud, är det viktigt att industrin säkerställer att en brist på investeringar i dag inte leder till en utbudsbrist i framtiden”, framhåller Mohammad Sanusi Barkindo, Opecs generalsekreterare, i förordet till rapporten.

”Låt mig understryka att Opecs medlemsländer fortfarande är beredda att investera i ny kapacitet och nödvändig infrastruktur så som de alltid gjort som trovärdiga leverantörer av råolja och oljeprodukter”, tillägger han.

Opec spår ett oljepris på 65 dollar per fat i nominella termer år 2021, vilket kan jämföras 80 dollar för år 2020 som antogs i förra rapporten.

”Detta scenario speglar väntade gradvisa förbättringar i marknadsförhållandena då en stigande efterfrågan, sjunkande produktion utanför Opec under perioden 2016-2017, och lägre nivåer från dessa länder efter den perioden än vad som tidigare antagits, kommer att resultera i en gradvis nedgång i överutbudet och de kommersiella lagren från de mycket höga nivåer som byggdes upp under 2014-2016″, skriver Opec.

För 2040 förväntas ett pris om 155 dollar per fat i nominella termer, vilket uppges vara något lägre än vad som antogs för ett år sedan.

Opec understryker samtidigt att bedömningen ska betraktas som en arbetshypotes, och inte som en prognos eller önskvärd prisutveckling.

Olja (dagsdiagram)

Tradingportalen/Nyhetsbyrån Direkt.
Frågor och kommentarer alltid välkomna på redaktionen[at]tradingportalen.com

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto