Home > Opec: höjer prognos efterfrågan 2012-2013

Opec: höjer prognos efterfrågan 2012-2013

Det visar Opecs månadsrapport som publicerades på torsdagen.

Opec räknar med att efterfrågan 2012 kommer att landa på i genomsnitt 89,72 miljoner fat per dag. Vid prognosen i juli räknade kartellen med en efterfrågan på 88,68 miljoner fat per dag.

Opec konstaterar att trots den ekonomiska turbulensen inom OECD följer oljekonsumtionen sitt vanliga säsongsmässiga mönster.

”Sommarhettan sätter press på oljeanvändningen bland kraftverken, vilket leder till extra användning av bränsleolja. Givet sommarens bilåkningssäsong, hettan och nedstängningen av japanska kärnkraftverk, har världens oljeefterfrågan motstått det försämrade momentum och rört sig mot en mer stabil trend”, skriver Opec.

Kartellen noterar att efterfrågan har stigit i USA, Japan och Indien samt i andra länder utanför OECD. Det enda undantaget är Europa, som fortsätter i en nedgående trend.

För 2013 räknar Opec att den globala efterfrågan kommer att vara 89,52 miljoner fat per dag, vilket kan jämföras med en prognos om 89,50 miljoner i juli.

Opec beskriver den ekonomiska bilden är svag och horisonten som ”full av turbulens”, vilket leder till stor osäkerhet i prognoserna för 2013.

”Nästa års prognos över efterfrågan på olja är baserad på antaganden, exempelvis högre BNP, att bensinpriserna är liknande som i år och osäkerhet i den totala världsekonomin under året. Riskpotentialen på nedsidan har en större sannolikhet i prognosen än en på uppsidan”, konstaterar Opec.

Vidare spår Opec att utbudet bland länderna utanför Opec kommer att öka med 0,67 miljoner 2012 från 2011 till i genomsnitt 53,18 miljoner fat per dag (53,06 i juliprognosen).

”En historisk revidering av estimatet över oljeutbudet 2011 ledde till upprevideringen av det genomsnittliga utbudet utanför Opec 2012, medan en del ändringar av individuella länders utbudsprofiler påverkade tillväxtprognosen”, skriver Opec.

2013 beräknas det globala utbudet exklusive Opec vara 54,10 miljoner fat dag (53,98).

Utbudet beräknas då stöttas av produktionsökningar i USA, Kanada, Brasilien, Kazakstan och i Sudan.

Efterfrågan på olja från Opec prognostiseras vara 29,9 miljoner fat per dag under 2012, oförändrat från föregående prognos. 2013 spås efterfrågan vara 29,5 miljoner fat per dag, att jämföra med en prognos om 29,6 miljoner i juni.

Produktionen av råolja i Opec var i genomsnitt 31,20 miljoner fat per dag under juli, enligt andrahandskällor, ned 156.800 fat per dag från i juni. Exklusive Irak var produktionen 28,12 miljoner fat, en nedgång med 272.000 fat från månaden innan.

Nedgången stod till störst del Iran för, där produktionen minskade med 173.000 fat per dag. Därefter minskade Saudiarabien produktionen mest, med 50.000 fat per dag. Irak ökade däremot produktionen, med 115.200 fat till 3,08 miljoner per dag, och tog därmed över som Opecs näst största producent före Iran.

Enligt preliminära siffror steg det globala utbudet med 0,05 miljoner fat per dag i juli jämfört med juni till 89,43 miljoner, samtidigt som Opecs andel av den globala produktionen var oförändrad på 35 procent.

Prognoser, fat/dag
              2012   2013
Efterfrågan, globalt   88,72   89,52
OECD, totalt       45,51   45,34
Nordamerika        23,38   23,40
Västeuropa        13,92   13,68
Kina            9,78   10,14
              2012   2013
Utbud, globalt ex Opec  53,18   54,10
Nordamerika        16,43   16,87
Före detta Sovjet     13,43   13,48
Latinamerika        4,85   4,99
Kina            4,21   4,27
Föregående prognoser, fat/dag (juni)
              2012   2013
Efterfrågan, globalt   88,68   89,50
OECD, totalt       45,45   45,29
Nordamerika        23,37   23,38
Västeuropa        13,94   13,69
Kina            9,81   10,86
              2012   2013
Utbud, globalt ex Opec  53,06   53,98
Nordamerika        16,38   16,85
Före detta Sovjet     13,37   13,54
Latinamerika        4,87   5,06
Kina            4,22   4,28
Av: Direkt
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto