Home > OPEC höjer prognos för global efterfrågan 2013

OPEC höjer prognos för global efterfrågan 2013

Opec räknar med att efterfrågan 2013 kommer att landa på i genomsnitt 89,68 miljoner fat per dag, att jämföra med prognosen i januari som pekade mot e efterfrågan på 89,55 miljoner per dag.

”Med användandet av den senaste informationen från fjärde kvartalet som guide och givet en del tecken på en återhämtning i världsekonomin under 2013, så indikerar kallare väder än normalt i början av året att den globala efterfrågan på olja 2013 kan se en tillväxt liknande den förra året”, skriver Opec i rapporten.

För 2012 räknar Opec att den globala efterfrågan var 88,84 miljoner fat per dag, uppreviderat från 88,80 i januari. Det innebar en ökning med 0,8 miljoner fat per dag från 2011.

Vidare spår Opec att utbudet bland länderna utanför Opec kommer att öka med 0,94 miljoner 2013 från 2012 till i genomsnitt 53,92 miljoner fat per dag (oförändra från januariprognosen).

2012 beräknas det globala utbudet exklusive Opec ha varit 52,98 miljoner fat dag.

Efterfrågan på olja från Opec prognostiseras vara 30,1 miljoner fat per dag under 2013 (oförändrat från januariprognosen). 2012 beräknas efterfrågan ha varit 30,2 miljoner fat per dag.

Produktionen av råolja i Opec var i genomsnitt 30,32 miljoner fat per dag under januari, enligt andrahandskällor, ned 21.000 fat per dag från i december. Exklusive Irak var produktionen 27,29 miljoner fat, en nedgång med 50.000 fat från månaden innan.

Nedgången stod till största del Saudiarabien för, där produktionen sjönk med 76.000 fat per dag. Därefter minskade Nigeria produktionen mest, med cirka 47.000 fat per dag.

Av: Direkt

Tips:
Låna24 hjälper dig att jämföra lån och hitta den bästa långivaren för dina behov.

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto