Home > Opec höjer prognos för global efterfrågan

Opec höjer prognos för global efterfrågan

Opec höjer prognosen för den globala efterfrågan på olja både för 2012 och för 2013, samtidigt som utbudsprognoserna justeras lägre.

Det visar Opecs månadsrapport som publicerades på onsdagen.

Opec räknar med att efterfrågan 2012 kommer att landa på i genomsnitt 88,81 miljoner fat per dag. Vid prognosen i september räknade kartellen med en efterfrågan på 88,74 miljoner fat per dag.

Även om Opec har höjt prognosen över den totala efterfrågan för 2012, beror det snarare på revideringar av 2011 års konsumtion än en annan bedömning av 2012. Själva tillväxten i efterfrågan mellan åren har reviderats lägre, till -0,09 miljoner fat per dag från -0,08.

Opec noterar att läget i världsekonomin fortfarande skapar stor osäkerhet kring den framtida energikonsumtionen. Ekonomisk osäkerhet i USA, EU och Kina kommer att prägla världens energianvändning inte bara under resten av 2012 men även 2013.

”Trögare industriproduktion runt om i världen pressar ned användning av olja med stora procenttal, medan konsumtionen av mellandestillat rasade förra månaden”, skriver Opec.

Vidare skriver Opec att transportsektorn bidrog till en inbromsning i oljekonsumtionen under sommaren på grund av trög ekonomisk aktivitet och höga bensinpriser.

”Några variabler kommer att spela en stor roll i världens efterfrågan på olja i vinter, däribland vädret och hälsan i den globala ekonomin”, skriver Opec.

För 2013 räknar Opec att den globala efterfrågan kommer att vara 89,60 miljoner fat per dag, vilket kan jämföras med en prognos om 89,55 miljoner i september.

”Den globala efterfrågetillväxten för nästa år står inför stor osäkerhet, i huvudsak på grund av de pågående utmaningarna i världsekonomin. Därför har
prognoserna för efterfrågetillväxten i olja betydande nedåtrisker, speciellt under första halvan av året. Riskerna kommer inte bara från OECD utan även från Kina och Indien”, skriver Opec.

Vidare spår Opec att utbudet bland länderna utanför Opec kommer att öka med 0,56 miljoner 2012 från 2011 till i genomsnitt 53,00 miljoner fat per dag (53,15 i septemberprognosen).

”Justeringar av uppdaterad produktionsdata under första halvan och delar av tredje kvartalet påverkade utsikterna, tillsammans med diverse andra förändringar under andra hälften. De största revideringarna ägde rum i Latinamerika”, skriver Opec.

2013 beräknas det globala utbudet exklusive Opec vara 53,89 miljoner fat dag (54,09).

Efterfrågan på olja från Opec prognostiseras vara 30,1 miljoner fat per dag under 2012, upp ned 0,2 miljoner sedan föregående prognos. 2013 spås efterfrågan vara 29,8 miljoner fat per dag, också uppreviderat 0,2 miljoner.

Produktionen av råolja i Opec var i genomsnitt 31,08 miljoner fat per dag under september, enligt andrahandskällor, ned 264.800 fat per dag från i augusti. Exklusive Irak var produktionen 27,95 miljoner fat, en nedgång med 275.600 fat från månaden innan.

Nedgången stod till störst del Angola för, där produktionen sjönk med 179.600 fat per dag. Därefter minskade Nigeria produktionen mest, med 136.600 fat per dag. I Iran var produktionen i stort sett oförändrad medan Saudiarabien ökade med 46.800 fat till 9,85 miljoner per dag.

Enligt preliminära siffror steg det globala utbudet med 0,44 miljoner fat per dag i september jämfört med augusti till 89,88 miljoner, samtidigt som Opecs andel av den globala produktionen var 34,6 procent.

Av: Direkt

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.