Home > Opec höjer prognosen för den globala efterfrågan

Opec höjer prognosen för den globala efterfrågan

Det visar Opecs månadsrapport som publicerades på tisdagen.

Opec räknar med att efterfrågan 2012 kommer att landa på i genomsnitt 88,74 miljoner fat per dag. Vid prognosen i augusti räknade kartellen med en efterfrågan på 88,72 miljoner fat per dag.

Opec konstaterar att den globala ekonomiska turbulensen inte har lett till att efterfrågan på olja ändrat bana från den säsongsmässiga uppgången under sommaren, men noterar samtidigt att nedåtrisker kvarstår då den ekonomiska inbromsningen i utvecklade länder kan spilla över på länder utanför OECD.

För 2013 räknar Opec att den globala efterfrågan kommer att vara 89,55 miljoner fat per dag, vilket kan jämföras med en prognos om 89,52 miljoner i augusti.

”Tillväxten i efterfrågan på olja beräknas bli något lägre än innevarande år trots likheterna i världens BNP under båda åren. Den ekonomiska bilden är svag och det finns en hel del potentiell osäkerhet framöver”, skriver Opec.

Kartellen noterar att flera faktorer kan påverka prognosen för nästa år, exempelvis BNP, bensinpriser och vädret.

”Dessa variabler kan minska prognosen för världens tillväxt i efterfrågan på olja med 20 procent för 2013”, skriver Opec.

Vidare spår Opec att utbudet bland länderna utanför Opec kommer att öka med 0,70 miljoner 2012 från 2011 till i genomsnitt 53,15 miljoner fat per dag (53,18 i augustiprognosen).

Opec skriver att den något lägre prognosen delvis beror på historiska revideringar av 2011 års utbud. Majoriteten av nedrevideringen för 2012 kom från afrikanska länder, medan mindre revideringar högre kom från Västeuropa och före detta Sovjetunionen.

2013 beräknas det globala utbudet exklusive Opec vara 54,09 miljoner fat dag (54,10).

Efterfrågan på olja från Opec prognostiseras vara 29,9 miljoner fat per dag under 2012, oförändrat från föregående prognos. 2013 spås efterfrågan vara 29,5
miljoner fat per dag, också oförändrat från prognosen i augusti.

Produktionen av råolja i Opec var i genomsnitt 31,41 miljoner fat per dag under augusti, enligt andrahandskällor, upp 253.900 fat per dag från i juli. Exklusive Irak var produktionen 28,30 miljoner fat, en uppgång med 235.200 fat från månaden innan.

Uppgången stod till störst del Angola för, där produktionen ökade med 193.600 fat per dag. Därefter ökade Nigeria produktionen mest, med 49.100 fat per dag. I Iran sjönk produktionen med 13.100 fat per dag till 2,77 miljoner.

Enligt preliminära siffror steg det globala utbudet med 0,30 miljoner fat per dag i augusti jämfört med juli till 89,80 miljoner, samtidigt som Opecs andel av den globala produktionen var något högre på 35 procent.

		
Prognoser, fat/dag 		
              2012   2013		
Efterfrågan, globalt   88,74   89,55		
OECD, totalt       45,55   45,40		
Nordamerika        23,45   23,47		
Västeuropa        13,89   13,65		
Kina            9,75   10,11		

              2012   2013		
Utbud, globalt ex Opec  53,15   54,09		
Nordamerika        16,43   16,87		
Före detta Sovjet     13,35   13,50		
Latinamerika        4,87   5,00		
Kina            4,21   4,27		

Föregående prognoser, fat/dag (augusti)		

              2012   2013		
Efterfrågan, globalt   88,72   89,52		
OECD, totalt       45,51   45,34		
Nordamerika        23,38   23,40		
Västeuropa        13,92   13,68		
Kina            9,78   10,14		

              2012   2013		
Utbud, globalt ex Opec  53,18   54,10		
Nordamerika        16,43   16,87		
Före detta Sovjet     13,43   13,48		
Latinamerika        4,85   4,99		
Kina            4,21   4,27

Av: Direkt

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.