Home > Opec höjer sin prognos för global efterfrågan på olja 2012

Opec höjer sin prognos för global efterfrågan på olja 2012

Opec räknar med att efterfrågan 2012 kommer att landa på i genomsnitt 88,69 miljoner fat per dag. Vid prognosen i maj räknade kartellen med en efterfrågan på 88,67 miljoner fat per dag.

”Den första halvan av detta år har uppvisat en global ekonomisk utveckling som har resulterat i stor osäkerhet kring efterfrågan på olja. Detta har varit relaterat till två huvudfaktorer: turbulensen i världsekonomin och volatiliten i oljepriserna. Dessa effekter väntas kvarstå till slutet på året”, skriver Opec.

Opec noterar vidare att ekonomin i USA, Europa, och till viss del Kina bromsar in, varvid utsikterna för efterfrågan på olja kommer att stå inför stor osäkerhet.

För 2011 beräknar Opec att den globala efterfrågan var 87,79 miljoner fat per dag. Vid föregående bedömning räknade Opec med efterfrågan på 87,77 miljoner.

Vidare spår Opec att utbudet bland länderna utanför Opec kommer att öka med 0,67 miljoner 2012 från 2011 till i genomsnitt 53,07 miljoner fat per dag (53,02 i majprognosen).

”Det har varit diverse revideringar i båda riktningarna från den senaste månadens rapport. Uppdateringar på faktisk produktionsdata det första och andra kvartalet, såväl som förändringar i individuella utbudselement, krävde revideringar. OECD:s oljeutbudsprognos har reviderats upp, medan utvecklingsländernas utbud har reviderats lägre”, skriver Opec.

Opec noterar vidare att riskerna mot prognoserna är höga, givet situationen på den globala marknaden, såväl som andra faktorer som påverkar utbudet. Politiska, tekniska, miljö- och väderfrågor väntas vara huvudriskerna mot utbudet utanför Opec 2012, enligt Opec.

Efterfrågan på olja från Opec prognostiseras vara 29,9 miljoner fat per dag under 2012, från 30,0 miljoner vid föregående prognos.

Produktionen av råolja i Opec var i genomsnitt 31,58 miljoner fat per dag under maj, enligt andrahandskällor, ned 57.800 fat per dag från i april. Exklusive Irak var produktionen 28,63 miljoner fat, en nedgång med 15.800 fat från månaden innan.

Nedgången stod till störst del Iran för, där produktionen minskade med 71.700 fat per dag. Därefter minskade Nigeria produktionen mest, med 48.500 fat per dag. Saudiarabien ökade produktionen med 39.700 fat till 9,92 miljoner per dag.

I Libyen steg produktionen med 57.500 fat per dag till 1,45 miljoner.

Enligt preliminära siffror sjönk det globala utbudet med 0,08 miljoner fat per dag i maj jämfört med april, vilket resulterade i att Opecs andel av den globala produktionen var oförändrad på 35,1 procent.

Priset på Brentolja har fallit raskt under innehavande år och noteras i skrivande stund vid 97,15 dollar per fat. I diagrammet nedan kan vi observera ett översålt tillstånd.

Brentolja (weekly)
Brentolja (weekly)

Av: Direkt/Tradingportalen

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt coin news

Avprenumerera närsomhelst

Efter registrering kan du även få enstaka specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig sälja eller lämna ut dina uppgifter till tredjeparter. Se vår sekretesspolicy här.