Home > Opec: Sänker prognos för global efterfrågan 2012

Opec: Sänker prognos för global efterfrågan 2012

Det visar Opecs månadsrapport som publicerades på tisdagen.

Opec räknar med att efterfrågan 2012 kommer att landa på i genomsnitt 89,68 miljoner fat per dag. Vid prognosen i juni räknade kartellen med en efterfrågan på 88,69 miljoner fat per dag.

”Diverse globala ekonomiska utvecklingar motverkar nästan varandra, och lämnar den totala oljekonsumtionsbilden i princip oförändrad från förra månaden”, skriver Opec.

Kartellen noterar vidare att efterfrågan från USA försvagas ytterligare på grund av en trög ekonomi och den ekonomiska turbulensen i Europa dämpar kontinentens efterfrågan. Indiens efterfrågan påverkas samtidigt negativt av den senaste tidens översvämningar.

Däremot har nedstängningar av de flesta kärnkraftverken i Japan lett till en stor användning av råolja och bränsleförbränning.

I nya prognoser för 2013 räknar Opec att den globala efterfrågan kommer att vara 89,50 miljoner fat per dag.

”Oljemarknaden har 2012 starkt påverkats av den stora osäkerheten i den globala ekonomin, i synnerhet från OECD-länderna, vilket har resulterat i frekventa revideringar och därmed den globala efterfrågan på olja. Dessa faktorer kommer sannolikt att fortsätta nästa år, vilket gör prognoserna över utvecklingen på oljemarkanden väldigt utmanande”, skriver Opec.

Vidare spår Opec att utbudet bland länderna utanför Opec kommer att öka med 0,67 miljoner 2012 från 2011 till i genomsnitt 53,06 miljoner fat per dag (53,07 i juniprognosen).

Enligt Opec kommer utbudet att få stöd av förväntade produktionsuppgångar i Nordamerika, Latinamerika och före detta Sovjet.

2013 beräknas det globala utbudet exklusive Opec vara 53,98 miljoner fat dag.

”Den prognostiserade tillväxten i oljeefterfrågan 2013 kommer till stor del mötas av en stegvis ökning av utbudet utanför Opec, vilket indikerar en bekväm marknadssituation nästa år”, skriver Opec men noterar att de stora osäkerheterna kring prognoserna understryker behovet av fortsatt noga övervakning av utvecklingen på oljemarknaden de kommande månaderna.

Efterfrågan på olja från Opec prognostiseras vara 29,9 miljoner fat per dag under 2012, oförändrat från föregående prognos. 2013 spås efterfrågan vara 29,6 miljoner fat per dag.

Produktionen av råolja i Opec var i genomsnitt 31,63 miljoner fat per dag under juni, enligt andrahandskällor, ned 105.900 fat per dag från i maj. Exklusive Irak var produktionen 28,38 miljoner fat, en nedgång med 168.600 fat från månaden innan.

Nedgången stod till störst del Iran för, där produktionen minskade med 188.500 fat per dag. Därefter minskade Angola produktionen mest, med 41.100 fat per dag. Saudiarabien ökade produktionen med 12.500 fat till 9,89 miljoner per dag.

Enligt preliminära siffror sjönk det globala utbudet med 0,1 miljoner fat per dag i juni jämfört med maj till 89,72 miljoner, vilket resulterade i att Opecs andel av den globala produktionen var oförändrad på 35 procent.

Av: Direkt

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.