Home > Opec sänker prognos för global efterfrågan 2013

Opec sänker prognos för global efterfrågan 2013

Opec räknar med att efterfrågan 2013 kommer att landa på i genomsnitt 89,67 miljoner fat per dag, att jämföra med prognosen i februari som pekade mot e efterfrågan på 89,68 miljoner per dag.

Opec konstaterar att efterfrågan fjärde kvartalet 2012 har reviderats ned 100.000 fat per dag men att förändringarna i prognoserna är små, med en
efterfrågeökning på cirka 0,8 miljoner fat per dag under såväl 2012 som 2013.

”Den största delen av denna tillväxt väntas komma från Kina, följt av Mellanöstern, övriga Asien och Latinamerika. I kontrast till detta väntas efterfrågan inom OECD sjunka ytterligare, men med mindre än under föregående år. Men den nuvarande prognosen innehåller en rad potentiella nedåtrisker”, skriver Opec i rapporten.

För 2012 räknar Opec att den globala efterfrågan var 88,83 miljoner fat per dag, reviderat från 88,84 i februari. Det innebar en ökning med 0,79 miljoner fat per dag från 2011.

Vidare spår Opec att utbudet bland länderna utanför Opec kommer att öka med 0,96 miljoner 2013 från 2012 till i genomsnitt 53,98 miljoner fat per dag (53,92 i februari).

2012 beräknas det globala utbudet exklusive Opec ha varit 53,02 miljoner fat dag (52,98).

Efterfrågan på olja från Opec prognostiseras vara 29,7 miljoner fat per dag under 2013 (29,8 i februari). 2012 beräknas efterfrågan ha varit 30,1 miljoner fat per dag (30,1)

Produktionen av råolja i Opec var i genomsnitt 30,31 miljoner fat per dag under februari, enligt andrahandskällor, upp 74.400 fat per dag från i januari.

Uppgången stod till största del Irak och Saudiarabien för, där produktionen steg med 57.800 respektive 40.700 fat per dag. Produktionen minskade mest i Algeriet och Nigeria, med -22.800 respektive -18.800 fat per dag.

Exklusive Irak var produktionen 27,25 miljoner fat, en uppgång med 16.600 fat från månaden innan.

Av: Direkt

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto