Home > OPEC sänker prognos för global efterfrågan

OPEC sänker prognos för global efterfrågan

Opec räknar med att efterfrågan 2013 kommer att landa på i genomsnitt 89,66 miljoner fat per dag, att jämföra med prognosen i mars som pekade mot en efterfrågan på 89,67 miljoner per dag.

Opec konstaterar att den väntade efterfrågeökningen på olja har reviderats ned något för 2013.

”Den största delen av denna tillväxt väntas komma från Kina, med 0,4 miljoner fat per dag”, skriver Opec.

Efterfrågan i OECD väntas minska med 0,3 miljoner fat per dag.

För 2012 räknar Opec att den globala efterfrågan var 88,87 miljoner fat per dag, reviderat från 88,83 i mars. Det innebar en ökning med 0,77 miljoner fat per dag från 2011.

Vidare spår Opec att utbudet bland länderna utanför Opec kommer att öka med 0,98 miljoner 2013 från 2012 till i genomsnitt 53,94 miljoner fat per dag (53,98 i mars).

2012 beräknas det globala utbudet exklusive Opec ha varit 52,96 miljoner fat dag (53,02).

Efterfrågan på olja från Opec prognostiseras vara 29,7 miljoner fat per dag under 2013 (29,7 i mars). 2012 beräknas efterfrågan ha varit 30,2 miljoner fat
per dag (30,1)

Produktionen av råolja i Opec var i genomsnitt 30,19 miljoner fat per dag under mars, enligt andrahandskällor, ned 100.000 fat per dag från i februari.

Nedgången stod till största del Nigeria och Iran för, där produktionen sjönk med 63.700 respektive 48.900 fat per dag. Produktionen ökade mest i Saudiarabien och Irak, med 41.500 respektive 19.300 fat per dag.

Exklusive Irak var produktionen 27,10 miljoner fat, en nedgång med 119.000 fat från månaden innan.

Av: Direkt

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto