Home > Ordförande på Bundesbank är positiv inför ECB:s kvantitativa lättnader

Ordförande på Bundesbank är positiv inför ECB:s kvantitativa lättnader

Förra månaden bedömde den tyska författningsdomstolen i Karlsuhe att en del av den europeiska centralbankens (ECB) tillgångsköp stred mot konstitutionen enligt tysk lag. Nyheterna innebar att euron sjönk över hela valutamarknaden, specifikt EURUSD.

Detta beslut lär öppna dörrarna för fler rättsfall senare, och att andra domstolar i Europa kommer utmana ECB. Framförallt utmanade det ECB:s självständighet, vilket är en av de viktigaste delarna i en centralbank.

Ironiskt nog är det Bundesbanks ordförande, Jens Weidman, som försöker övertyga parlamentet i Berlin att det ECB gjorde främjade samtliga medlemmar i Euro-området, inklusive Tyskland. Domstolen i Karlsruhe gick så långt att de förbjöd Bundesbank from att delta i framtida program för kvantitativa lättnader.

Weidman förklarar hur PSPP-programmet möter proportionalitetsprincipen

Igår talade Weidman inför en parlamentarisk kommitté i Berlin för att hjälpa den att hitta en lösning till dessa konstitutionella farthinder. Problemet med den tyska författningsdomstolens beslut är att konsekvenserna löper bortom den tyska gränsen – de hotar själva eurons existens, vilket är en av de grundpelare som EU står på.

De två ECB-mötena som följde beslutet i Karlsruhe följdes noga av marknadsdeltagare. Vid varje presskonferens som ECB-ordförande höll efter räntebeslutet ifrågasatte representanter från pressen ECB:s hållning. Tidigare har Christine Lagarde antytt att domarna i Karlsruhe borde läsa ECB:s rapport (det vill säga de protokoll som visar de diskussioner som äger rum på ECB-rådet innan ett penningpolitiskt beslut tas).

Man kan lugnt säga att Europa har en intressant sommar framför sig. Utöver coronavirus-pandemin och de ekonomiska utmaningar som varje medlemsland möter måste Europa lösa sina juridiska problem. Ironin i det hela är att Weidman alltid har slagit ned ECB-rådets beslut angående kvantitativa lättnader under Lagardes företrädares ordförandeskap – Mario Draghi.

Nu står han bakom det han hela tiden har varit motsatt, vilket gör det svårt att visa på förtroende inför parlamentet och det tyska folket. Vissa anser även att det bara att överväga att ta upp ECB:s beslut inför Bundestag är ett steg som kan försämra ECB:s hållning och skada förtroendet.

Hittills är vi inte nära en lösning. Även domarna i Karlsruhe har varnat ECB att det inte är enkelt att hitta en laglig lösning till deras beslut.

Tills en hittas lär euron få svårt att hitta förtroende hos investerarna.

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto