Home > Organisk tillväxt i fokus vid Bolidens kapitalmarknadsdag

Organisk tillväxt i fokus vid Bolidens kapitalmarknadsdag

Boliden (veckodiagram)
Boliden (veckodiagram)

Boliden-aktien har som bekant en hög korrelation med kopparpriset av självklara anledningar, vilket vi tydligt ser i veckodiagrammet till höger. Anmärkningsvärt är att aktien har varit motståndskraftig de senaste veckorna trots nedgången på börsen och i kopparpriset.

Kapitalmarknadsdagen hålls på torsdag och fredag vid Rönnskärsverken, där en världsledande anläggning för elektronikskrotåtervinning invigdes i somras, samt vid koppargruvan Aitik utanför Gällivare.

”Temat kommer förmodligen att vara organisk tillväxt. Boliden är i den gynnsamma situationen att de inte behöver köpa tillgångar på andra ställen i världen, utan kan sätta spaden i marken i närheten av existerande anläggningar”, säger Fredrik Agardh på Handelsbanken Capital Markets.

Kapitalmarknadsdagarna hålls vid Rönnskärsverken, där en världsledande anläggning för elektronikskrotåtervinning invigdes i somras, samt vid koppargruvan Aitik utanför Gällivare.

”Rönnskär har kommit igång väldigt bra. Det som kan vara intressant är att höra lite om är hur de ser på försörjningen av e-skrot framöver”, säger Fredrik Agardh.

Även i Aitikgruvan har produktionen, efter en längre period då tekniska problem med malmkrossarna gäckade förhoppningarna, löpt på väl under det senaste halvåret. Takten i malmproduktionen har tidvis legat på, eller över, de 36 miljoner ton som anläggningen designats för. Preliminära studier för fortsatt expansion pågår.

”Jag tror att de kommer lägga en del energi på nästa expansionsfas av Aitik, inte några siffror, men kanske lite om vad som krävs i form av tillstånd och investeringar”, säger Handelsbankens analytiker.

Riktigt spännande nyheter väntas inte förrän under det första kvartalet nästa år, då Boliden ska presentera resultaten från genomförbarhetsstudier för en potentiell utvidgning av Aitik, samt från utvärderingsborrningar i framtidsområdet Laver.

”Kanske kan vi få lite information om vilken typ av kostnader bolaget räknar med för Aitikexpansionen och även lite om hur funderingarna kring Laver går, säger en annan analytiker.

I Garpenberg, där framför allt zink, men även silver och bly utvinns, pågår ett expansionsprojekt som planeras leda till en ökning av malmproduktionen med 80 procent till slutet på 2015. Hittills har arbetet gått ungefär som planerat, men en uppdatering väntas.

Likaså har guld- och telluriumgruvan Kankberg kommit igång enligt plan under hösten, åtminstone vad det gäller guldutvinningen. Lakning av tellurium planeras för slutet av åtet.

Ett annat aktuellt ämne på de senaste telefonkonferenserna har varit kostnadsinflationen, både den underliggande kostnadsutvecklingen och specifikt för de olika projekten.

Analytikerkåren flygs upp till Rönnskär på torsdagsmorgonen, för att sedan fortsätta till Gällivare. Vd Lennart Evrell väntas ge sin syn på marknaden vid

15-tiden på torsdagen den 22 november, medan presentationer av affärsområdescheferna inleds på fredag morgon.

Av: Tradingportalen/Direkt

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto