Home > Oriflame kan bottenfiskas med låg risk

Oriflame kan bottenfiskas med låg risk

Oriflames senaste kvartalsrapport var en besvikelse och det speglas tydligt av de sänkta rekommendationerna bland SME-analytikerna. Tidigare har sminkbolaget aviserat ett rörelsemarginalmål på 15 procent, vilket ter sig väl optimistiskt. För nuvarande år har tillväxten skruvats ner till 8,9 procent och en rörelsemarginal om 11,2 procent. Inför nästa år spås en försäljningstillväxt om 10,5 procent och en rörelsemarginal på 12,1 procent. Bland SME-analytikerna är den genomsnittliga riktkursen 406 kronor på 3-5 års sikt.

Teknisk analys Oriflame: Aktien befinner sig i en nedåtgående trend både på kort och lång sikt där MA-50 noterats under MA-200 sedan den 24 augusti. Oriflame har sedan i början av april utvecklats 30 procent svagare än OMXS30. Senast aktien noterade så låga nivåer mot OMX var i början av februari 2009 och från denna nivå steg aktien oavbrutet hela 184 procent fram till i mitten av april i år.

Efter den kraftiga uppgången har Oriflame noterats innanför tydliga stöd- och motstånd. Ett utbrott från någon av dessa nivåer kan därför vara början på en ny större rörelse.

Den senaste nedgångsfasen har skapat spänningar mot de medellånga och långa medelvärdena. Avståndet till 50-dagars medelvärde uppgår nu till nästan 7 procent och till MA-200 hela 16 procent. Denna spänning kommer vid ett utbrott uppåt att förstärka uppgången.

Den senaste bottennoteringen i prisgrafen konvergerar mot bottnarna i MACD vilket kan vara ett tidigt tecken på en vändning uppåt, eller att aktien går in i en lugnare nedgångsfas.

Det är alltid högrisk att bottenfiska och när man gör det skall man vara noga med att kliva av när aktien inte utvecklas enligt plan. Efter ett år av tveksamma rörelser är det en del som indikerar att aktien bottnat. Vid ett eventuellt köp bör inte nödutgången placeras för långt ner och när man har möjlighet att eliminera affärsrisken anser jag att man bör göra det. I Oriflames fall innebär att ett köp i samband med ett utbrott över den fallande motståndslinjen som just nu noteras vid 356 kronor innebär att nödutgången placeras vid 342,50 kronor. Det innebär att vi riskerar 13,50 kronor vilket motsvarar 3,8 procent. När kursen stiger hasar vi stoppen med oss uppåt och vid 369,50 kronor stänger vi halva positionen och har därmed eliminerat affärsrisken. När aktien stiger och noteras över 20-dagars medelvärde är det bara att stanna kvar i köp. När sedan MA-20 punkteras stängs lämpligtvis hälften av den nuvarande positionen och när den glidande stoppen punkteras använder man sig av nödutgången.

Om aktien istället för att bryta upp över motståndslinjen vänder ner och punkterar det långsiktiga stödet vid 335 kronor kan man med fördel gå kort med nödutgången placerad vid 360 kronor. Ett första stöd möter upp vid 315 kronor, ett nedslag därunder och det är ont om stöd förrän ner mot 175 kronor.

Sammanfattning: Efter att ha haft en negativ utveckling sedan i våras är det mycket som talar för att Oriflame har bildat en botten vid det långsiktiga stödet 335 kronor. Den som väljer att gå lång i samband med utbrottet över 356 kronor bör inte placera stoppen lägre än 342,50 kronor och sedan eliminera affärsrisken genom att stänga halva positionen vid 369,50 kronor. Vänder aktien däremot ner och punkterar det långsiktiga stödet vänder vi på klacken och navigerar för nedgång.

Motstånd: 356 / 357 / 362 / 367 / 370
Stöd: 349 / 347 / 342 / 335 / 326

Taggar:
Usa

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.