Home > Oriflame övertygar inte analyshuset

Oriflame övertygar inte analyshuset

Oriflames siffror för det tredje kvartalet var visserligen bra, men ändå väger de negativa faktorerna kring bolaget och aktien tyngre än de positiva inslagen.

Det skriver Pareto Securities in en kommentar efter kosmetikbolagets delårsrapport.

För det första pekar banken på bolagets prisökningar och på en minskad genomsnittlig ersättning till säljarna. Den kombination kan komma att ha en
negativ effekt på bolagets försäljning vilket kan överskugga de positiva effekterna från kostnadsminskningar. Oriflames kostnader för marknadsföring och distribution sjönk 5 procent i det tredje kvartalet, något Pareto betecknar som den största överraskningen i rapporten.

Den andra negativa faktorn Pareto lyfter fram är att värderingen av Oriflame, med ett p/e-tal på tolv månaders sikt på 13, ligger i den övre delen av de två senaste årens trendintervall.

För det tredje har banken sänkt sin intäktsprognos för Oriflames fjärde kvartal, om än marginellt, sedan bolaget i tisdagens rapport sagt att försäljningen under de inledande veckorna av perioden ligger i nivå med fjolåret.

För det fjärde tror Pareto nu att Oriflame kommer att dela ut 1:60 euro per aktie för 2013.

Det skulle i så fall innebära en minskning från 1:75 euro för 2012 och, enligt Direkts efterforskningar, den första utdelningssänkningen sedan noteringen 2004. Noterbart är att Pareto tror att vinsten per aktie för helåret 2013 kommer att landa på 1:50 euro, alltså lägre än den av banken förmodade utdelning. Bolagets policy är det dela ut minst 50 procent av nettovinsten.

Pareto står sammantaget fast vid sin rekommendation behåll och riktkursen 210 kronor.

”Vi tycker att risken i de framtida intäkterna väger tyngre än den positiva potentialen från kostnadsminskningar”, heter det i rapportkommentaren.

Oriflame
Oriflame

Av: Direkt

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto